Спросить у Google

Вы искали: turvallisuusneuvoston (Венгерский - Немецкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Венгерский

Немецкий

Информация

Венгерский

[*] Kosovo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

Немецкий

[*] Kosovo volgens Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Последнее обновление: 2010-09-07
Частота использования: 4
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

Sitä tarkastellaan uudelleen tai muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten perusteella."

Немецкий

Er wird unter Berücksichtigung der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gefassten einschlägigen Beschlüsse überprüft oder geändert."

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Венгерский

Sitä tarkastellaan uudelleen tai muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten perusteella."

Немецкий

Het wordt herzien of gewijzigd in het licht van desbetreffende besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.".

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Венгерский

Kyseisiä toimenpiteitä jatkettiin 10 päivänä elokuuta 2007 hyväksytyllä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1771 (2007) 15 päivään helmikuuta 2008.

Немецкий

August 2007 angenommenen Resolution 1771 (2007) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (nachstehend "UNSCR 1771 (2007)" genannt) wurden diese Maßnahmen bis zum 15.

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Венгерский

Kyseisiä toimenpiteitä jatkettiin 10 päivänä elokuuta 2007 hyväksytyllä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1771 (2007) 15 päivään helmikuuta 2008.

Немецкий

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 10 augustus 2007 Resolutie 1771 (2007) ("UNSCR 1771 (2007)") aangenomen, waarbij de betrokken maatregelen tot en met 15 februari 2008 werden verlengd.

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Венгерский

Tätä sopimusta ei sovelleta Kosovoon, joka on tällä hetkellä kansainvälisen hallinnon alaisuudessa 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

Немецкий

De overeenkomst is niet van toepassing op Kosovo, dat momenteel onder internationaal bestuur staat overeenkomstig Resolutie nr.

Последнее обновление: 2010-09-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

[6] Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244 määriteltynä.

Немецкий

[6] Einschließlich des Kosovo unter der Ägide der Vereinten Nationen nach der Resolution 1244 des Sicherheitsrats vom 10.

Последнее обновление: 2010-09-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

[13] Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244."

Немецкий

1244 van 10 juni 1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties."

Последнее обновление: 2010-09-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Венгерский

(3) Euroopan unioni toimitti 1 päivänä toukokuuta 2006 tunnistamista koskevia lisätietoja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572 (2004) nojalla perustetulle turvallisuusneuvoston komitealle.

Немецкий

(3) Op 1 mei 2006 heeft de EU bijkomende informatie voor identificatie toegezonden aan het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat is ingesteld bij Resolutie 1572 (2004).

Последнее обновление: 2010-09-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(4) Turvallisuusneuvoston komitea hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2006 ajan tasalle saatetun konsolidoidun luettelon henkilöistä, joihin sovelletaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572(2004) 9 ja 11 kohdassa määrättyjä ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643(2005) 1 kohdassa uudistettuja toimenpiteitä.

Немецкий

(4) Het Comité van de Veiligheidsraad heeft op 30 mei 2006 een bijgewerkte geconsolideerde lijst van personen die vallen onder de maatregelen welke zijn opgelegd bij de punten 9 en 11 van Resolutie 1572 (2004) en welke zijn verlengd bij punt 1 van Resolutie 1643 (2005), goedgekeurd.

Последнее обновление: 2010-09-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(2) Neuvosto teki 27 päivänä helmikuuta 2006 päätöksen 2006/172/YUTP, joka sisältää luettelon henkilöistä, joihin sovelletaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1572(2004) 9 ja 11 kohdassa määrättyjä ja turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643(2005) 1 kohdassa uudistettuja toimenpiteitä.

Немецкий

(2) De Raad heeft op 27 februari 2006 Besluit 2006/172/GBVB vastgesteld met de lijst van personen die vallen onder de maatregelen welke zijn opgelegd bij de punten 9 en 11 van Resolutie 1572 (2004) en welke zijn verlengd bij punt 1 van Resolutie 1643 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Последнее обновление: 2010-09-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(1) Neuvosto hyväksyi 13 päivänä joulukuuta 2004 yhteisen kannan 2004/852/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1572(2004) määrättyjen Norsunluurannikkoon kohdistuvien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi.

Немецкий

(1) De Raad heeft op 13 december 2004 Gemeenschappelijk Standpunt 2004/852/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Ivoorkust vastgesteld teneinde de maatregelen uit te voeren die bij Resolutie 1572 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tegen genoemd land zijn getroffen.

Последнее обновление: 2010-09-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksyttyä 18 päivänä huhtikuuta 2005 päätöslauselman 1596 (2005) neuvosto hyväksyi 13 päivänä kesäkuuta 2005 yhteisen kannan 2005/440/YUTP [1] Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

Немецкий

(1) Na de aanneming van Resolutie 1596 (2005) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 18 april 2005 heeft de Raad op 13 juni 2005 Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB vastgesteld betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo [1].

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksyttyä 18 päivänä huhtikuuta 2005 päätöslauselman 1596 (2005) neuvosto hyväksyi 13 päivänä kesäkuuta 2005 yhteisen kannan 2005/440/YUTP [1] Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

Немецкий

Juni 2005 den Gemeinsamen Standpunkt 2005/440/GASP [1] über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) angenommen.

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(2) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2007 päätöslauselman 1768 (2007) voimassa olevien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta 10 päivään elokuuta 2007.

Немецкий

(2) De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 31 juli 2007 Resolutie 1768 (2007) aangenomen, waarbij de beperkende maatregelen tot en met 10 augustus 2007 werden verlengd.

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(2) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2007 päätöslauselman 1768 (2007) voimassa olevien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta 10 päivään elokuuta 2007.

Немецкий

Juli 2007 die Resolution 1768 (2007) angenommen, mit der die geltenden restriktiven Maßnahmen bis zum 10.

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1771 (2007) sisältää uuden poikkeuksen, jolla mahdollistetaan teknisen koulutuksen ja avun toimittaminen Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa sekä Iturin alueella oleville Kongon demokraattisen tasavallan poliisin ja armeijan yksiköille.

Немецкий

(3) UNSCR 1771 (2007) enthält eine neue Ausnahmeregelung für technische Ausbildung und Hilfe für Polizei- und Armeeeinheiten in den Provinzen Nord- und Südkivu und dem Distrikt Ituri der DR Kongo.

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1771 (2007) sisältää uuden poikkeuksen, jolla mahdollistetaan teknisen koulutuksen ja avun toimittaminen Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa sekä Iturin alueella oleville Kongon demokraattisen tasavallan poliisin ja armeijan yksiköille.

Немецкий

(3) UNSCR 1771 (2007) voorziet in een nieuwe uitzondering inzake technische opleiding en steun voor politie- en legereenheden van de DRC in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en het Ituri-district.

Последнее обновление: 2010-09-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

S00 : Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s.

Немецкий

S00 : Alle Bestimmungen (Drittländer, sonstige Gebiete, Bevorratung und einer Ausfuhr aus der Gemeinschaft gleichgestellte Bestimmungen) mit Ausnahme von Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro (einschließlich des Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10.

Последнее обновление: 2010-08-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Венгерский

S00 : Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999, annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa N:o 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s.

Немецкий

S00 : alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelijkgestelde bestemmingen) met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro (met inbegrip van Kosovo, zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; de uitzondering geldt niet voor suiker die verwerkt is in producten als bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr.

Последнее обновление: 2010-08-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK