Спросить у Google

Вы искали: gasgroep (iia, iib, iic) (Голландский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Английский

Информация

Голландский

De bijlagen IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, III en IV worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij de onderhavige verordening.

Английский

Annexes IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, III, IV are amended in accordance with Annex I to this Regulation.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

de artikelen 5, 7, 10 en 13, en de bijlagen IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, III ­en IV van Verordening (EG) nr. 51/2006,

Английский

Articles 5, 7, 10 and 13 of Regulation (EC) No 51/2006, and its Annexes IA, IB, IIA, IIB, IIC, IID, III and IV.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De bijlagen IA, IB, IIA, IIB, IIC en III bij Verordening (EG) nr. 41/2007 worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij de onderhavige verordening.

Английский

Annexes IA, IB, IIA, IIB, IIC and III to Regulation (EC) No 41/2007 shall be amended in accordance with Annex II to this Regulation.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De bijlagen I, IIa, IIb, IIIa, IIIb en IV worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Английский

Annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb and IV are amended in accordance with the Annex to this Decision.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III moeten vergezeld zijn van de in bijlage VIII bedoelde verklaring.

Английский

Class IIa, IIb and III devices shall be accompanied by the statement referred to in Annex VIII.

Последнее обновление: 2017-02-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

De afwijking van de in de bijlagen IIA, IIB en IIC bij Verordening (EG) nr. 41/2007 vastgestelde meldplicht voor vaartuigen met een satellietvolgsysteem moet worden verduidelijkt voor wat de mededelingen inzake de visserijinspanning betreft.

Английский

The derogation from hailing requirements in Annexes IIA, IIB and IIC to Regulation (EC) No 41/2007 for vessels equipped with vessel monitoring systems in relation to fishing effort messages should be clarified.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Merktekens [punt 29.2 z1) in EN 60079-0:2006] — Explosiegroep (II, IIA, IIB of IIC) ontbreekt in de Ex-code.

Английский

Marking (sub-clause 29.2(z1) in EN 60079-0:2006) — Explosion group (II, IIA, IIB or IIC) is missing in the Ex code.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

De explosiegroep (II, IIA, IIB of IIC) die volgens 29.2 e) in EN 60079-0:2006 moet worden opgenomen in de Ex-code, is in de gebruiksaanwijzing niet te vinden.

Английский

Explosion group (II, IIA, IIB or IIC), which shall be included in the Ex code according to 29.2(e) in EN 60079-0:2006, can not be found in the instructions.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

De bijlagen I, IIa, IIb, IIIa, IIIb en IV bij Besluit ECB/2010/14 worden als volgt gewijzigd:

Английский

Annexes I, IIa, IIb, IIIa, IIIb and IV to Decision ECB/2010/14 are amended as follows:

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

De gezamenlijke verklaring voorziet in de automatische aanpassing van de procedures van het type I, IIa, IIb, IIIa en IIIb, terwijl de wijziging van de vrijwaringsprocedures van geval tot geval zou moeten geschieden.

Английский

The joint statement provides that procedures of type I, IIa, IIb, IIIa and IIIb should be automatically brought into line, whereas the amendment of the safeguard procedures should be done on a case-by-case basis.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

De wijzigingen die nodig zijn voor de aanpassing van de bijlagen IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA en IVB en de beschrijvingen van de productsoorten in bijlage V aan de vooruitgang van de techniek en voor de specificatie van de voor elk productsoort vereiste informatie, worden volgens de procedure van artikel 28, lid 2, vastgesteld.

Английский

The amendments necessary for adapting Annexes IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA and IVB, the descriptions of the product-types in Annex V to technical progress and for specifying data requirements for each of these product- types, shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 28(2).

Последнее обновление: 2019-05-31
Частота использования: 4
Качество:

Источник: SecretAgent879

Голландский

c) de aard en de hoeveelheid van de werkzame stoffen en zo nodig eventuele in toxicologisch en ecotoxicologisch opzicht belangrijke verontreinigingen en hulpstoffen, en de residuen die in toxicologisch opzicht of voor het milieu van belang zijn en bij toegelaten gebruik ontstaan, volgens de desbetreffende voorschriften van bijlage IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA of IVB kunnen worden bepaald;

Английский

(c) the nature and quantity of its active substances and, where appropriate, any toxicologically or ecotoxicologically significant impurities and co-formulants, and its residues of toxicological or environmental significance, which result from authorised uses, can be determined according to the relevant requirements in Annex IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA or IVB;

Последнее обновление: 2019-05-31
Частота использования: 2
Качество:

Источник: SecretAgent879

Голландский

de aard en de hoeveelheid van de werkzame stoffen en zo nodig eventuele in toxicologisch en ecotoxicologisch opzicht belangrijke verontreinigingen en hulpstoffen, en de residuen die in toxicologisch opzicht of voor het milieu van belang zijn en bij toegelaten gebruik ontstaan, volgens de desbetreffende voorschriften van bijlage IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA of IVB kunnen worden bepaald;

Английский

the nature and quantity of its active substances and, where appropriate, any toxicologically or ecotoxicologically significant impurities and co-formulants, and its residues of toxicological or environmental significance, which result from authorised uses, can be determined according to the relevant requirements in Annex IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA or IVB;

Последнее обновление: 2017-02-02
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de gegevens die overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn te hunner kennis zijn gebracht en die betrekking hebben op de hierna beschreven incidenten in verband met een hulpmiddel van klasse I, IIa, IIb of III, op een gecentraliseerde wijze te registreren en te evalueren:

Английский

Member States shall take the necessary steps to ensure that any information brought to their knowledge, in accordance with the provisions of this Directive, regarding the incidents mentioned below involving a Class I, IIa, IIb or III device is recorded and evaluated centrally:

Последнее обновление: 2016-11-15
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

dat hulpmiddelen naar maat in de handel worden gebracht en in gebruik worden genomen indien zij aan de voorwaarden van artikel 11, juncto bijlage VIII, voldoen. Hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III moeten vergezeld zijn van de in bijlage VIII bedoelde verklaring, die aan de door middel van een naam, acroniem of nummercode geïdentificeerde patiënt beschikbaar wordt gesteld.”;

Английский

custom-made devices being placed on the market and put into service if they meet the conditions laid down in Article 11 in combination with Annex VIII; Class IIa, IIb and III devices shall be accompanied by the statement referred to in Annex VIII, which shall be available to the particular patient identified by name, an acronym or a numerical code.’;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

in de tweede alinea van lid 1 worden de woorden „niveaus IIb en III” vervangen door „niveaus IIa, IIb en III”;

Английский

in the second subparagraph of paragraph 1, the words ‘Classes IIb and III’ shall be replaced by the words ‘Classes IIa, IIb and III’;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 januari 2007 blijven voor de in lid 1 genoemde bestanden de visserij-inspanning en daaraan verbonden voorwaarden van bijlage IIA, IIB, IIC en IID van Verordening (EG) nr. 51/2006 van toepassing.

Английский

For the period from 1 January 2007 to 31 January 2007 for the stocks mentioned in paragraph 1(a), (b), (c) and (d), the fishing effort and associated conditions laid down in Annexes IIA, IIB, IIC and IID to Regulation (EC) No 51/2006 shall continue to apply.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2009 blijven voor de in lid 1 genoemde bestanden de visserijinspanning en daaraan verbonden voorwaarden van bijlage IIA, IIB, IIC en IID van Verordening (EG) nr. 40/2008 van toepassing.

Английский

For the period from 1 January 2009 to 31 January 2009 for the stocks mentioned in paragraph 1, the fishing effort and associated conditions laid down in Annexes IIA, IIB, IIC and IID to Regulation (EC) No 40/2008 shall continue to apply.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

De wijzigingen die nodig zijn voor de aanpassing van de bijlagen IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA of IVB en de beschrijvingen van de productsoorten in bijlage V aan de vooruitgang van de techniek, of voor de specificatie van de voor elke productsoort vereiste informatie worden vastgesteld.

Английский

Measures necessary to adapt Annexes IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA or IVB or the descriptions of product types in Annex V to technical progress or to specify data requirements for each of these product types shall be adopted.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

- dat hulpmiddelen naar maat in de handel worden gebracht en in gebruik genomen indien zij aan de voorwaarden van artikel 11, juncto bijlage VIII, voldoen. De hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III moeten vergezeld zijn van de in bijlage VIII bedoelde verklaring.

Английский

- custom-made devices being placed on the market and put into service if they meet the conditions laid down in Article 11 in combination with Annex VIII; Class IIa, IIb and III devices shall be accompanied by the statement referred to in Annex VIII.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK