Спросить у Google

Вы искали: instellingsspecifieke (Голландский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Английский

Информация

Голландский

een instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer;

Английский

an institution-specific countercyclical capital buffer;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Berekening van het instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbufferpercentage

Английский

Calculation of institution-specific countercyclical capital buffer rates

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Gezamenlijke besluiten over instellingsspecifieke prudentiële vereisten

Английский

Joint decisions on institution-specific prudential requirements

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

het bedrag van haar instellingsspecifieke anticyclische kapitaalbuffer.

Английский

the amount of its institution specific countercyclical capital buffer.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Vereiste een instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer aan te houden

Английский

Requirement to maintain an institution-specific countercyclical capital buffer

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Kredietinstellingen kijken ook naar de mogelijke gevolgen van instellingsspecifieke, marktbrede en gecombineerde alternatieve scenario's.

Английский

Credit institutions shall consider the potential impact of institution-specific, market-wide and combined alternative scenarios.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 4
Качество:

Голландский

Kredietinstellingen kijken ook naar de mogelijke gevolgen van instellingsspecifieke , marktbrede en gecombineerde alternatieve scenario 's .

Английский

Credit institutions shall consider the potential impact of institution-specific , market-wide and combined alternative scenarios .

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

als het bufferpercentage verhoogd wordt, de datum met ingang waarvan de instellingen dit verhoogde bufferpercentage bij de berekening van hun instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer moeten toepassen;

Английский

where the buffer rate is increased, the date from which the institutions must apply that increased buffer rate for the purposes of calculating their institution-specific countercyclical capital buffer;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

"instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer" het eigen vermogen tot het aanhouden waarvan een instelling overeenkomstig artikel 130 verplicht is;

Английский

'institution-specific countercyclical capital buffer' means the own funds that an institution is required to maintain in accordance with Article 130;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Голландский

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de instellingen ook kijken naar de mogelijke gevolgen van instellingsspecifieke, marktbrede en gecombineerde alternatieve scenario's.

Английский

Competent authorities shall ensure that institutions consider the potential impact of institution-specific, market-wide and combined alternative scenarios.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De EBA heeft niet de bevoegdheid op eigen initiatief bemiddelend op te treden met betrekking tot het aanmerken van bijkantoren als significant en het bepalen van instellingsspecifieke prudentiële vereisten op grond van deze richtlijn.

Английский

EBA has no own-initiative mediation role with regard to the designation of significant branches and the determination of institution-specific prudential requirements under this Directive.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

er voor zorgen dat de banken tegen eind juni 2011 instellingsspecifieke financieringsplannen op middellange termijn opstellen teneinde een stabiele marktconforme financieringspositie te bereiken die in overeenstemming is met de door de Bank van Portugal en de ECB vastgestelde periodieke streefcijfers voor de schuldhefboom.

Английский

ensure that banks by end-June 2011 devise institution-specific medium-term funding plans to achieve a stable market-based funding position in line with periodic target leverage ratios established by the Bank of Portugal and the ECB.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Indien een lidstaat een kortere overgangsperiode voor de contracyclische kapitaalbuffer oplegt, geldt de kortere periode alleen voor de berekening van de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer door instellingen waaraan vergunning is verleend in de lidstaat waarvoor de aangewezen autoriteit verantwoordelijk is.

Английский

Where a Member State imposes a shorter transitional period for the countercyclical capital buffer the shorter period shall apply only for the purposes of the calculation of the institution-specific countercyclical capital buffer by institutions that are authorised in the Member State for which the designated authority is responsible.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Als een aangewezen autoriteit voor het eerst een contracyclisch bufferpercentage van meer dan nul bepaalt of indien daarna het geldende contracyclische bufferpercentage verhoogt, bepaalt zij ook vanaf welke datum de instellingen bij de berekening van hun instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer die verhoogde buffer moeten toepassen.

Английский

Where a designated authority sets the countercyclical buffer rate above zero for the first time, or where, thereafter, a designated authority increases the prevailing countercyclical buffer rate setting, it shall also decide the date from which the institutions must apply that increased buffer for the purposes of calculating their institution-specific countercyclical capital buffer.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

indien voor het eerst een bufferpercentage van meer dan nul wordt bepaald of het bufferpercentage wordt verhoogd, de datum met ingang waarvan de instellingen dat verhoogde bufferpercentage bij de berekening van hun instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer moeten toepassen;

Английский

where the buffer rate is set above zero for the first time or is increased, the date from which the institutions must apply that increased buffer rate for the purposes of calculating their institution-specific countercyclical capital buffer;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

indien het bufferpercentage verhoogd wordt, de datum met ingang waarvan de instellingen waaraan in de lidstaat van de aangewezen autoriteit vergunning is verleend, dat verhoogde bufferpercentage bij de berekening van hun instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer moeten toepassen;

Английский

where the buffer rate is increased, the date from which the institutions authorised in the Member State of the designated authority must apply that increased buffer rate for the purposes of calculating their institution-specific countercyclical capital buffer;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Om zeker te stellen dat contracyclische kapitaalbuffers het aan buitensporige kredietgroei verbonden risico voor de banksector naar behoren weergeven, dienen kredietinstellingen en beleggingsondernemingen hun instellingsspecifieke buffers te berekenen als het gewogen gemiddelde van de contracyclische bufferpercentages die van toepassing zijn in de landen waar hun kredietblootstellingen gelokaliseerd zijn.

Английский

In order to ensure that countercyclical capital buffers properly reflect the risk to the banking sector of excessive credit growth, credit institutions and investment firms should calculate their institution-specific buffers as a weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the countries where their credit exposures are located.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De voorwaarden die eraan worden verbonden, worden vastgelegd in een memorandum van overeenstemming en omvatten instellingsspecifieke én horizontale eisen. Herkapitalisaties zijn ook mogelijk in het kader van leningen waaraan een uitgebreid macro-economisch aanpassingsprogramma is gekoppeld.

Английский

The conditionality attached to financial assistance shall be detailed in a Memorandum of Understanding and will include institution-specific as well as horizontal conditionality. Recapitalisations can also be conducted under a loan accompanied by a fully-fledged macroeconomic adjustment programme.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Zorgvuldig te beoordelen situaties die een conflict zou kunnen karakteriseren tussen hun belangen en die van de Vennootschap en / of het gedrag niet acceptabel is vanuit het oogpunt van de ethiek - ook zonder dat verliezen voor de instellingsspecifieke.

Английский

Carefully assess situations that might characterize a conflict between their interests and those of the Company and / or behavior is not acceptable from the point of view of ethics - even without causing losses to the institution-specific.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbufferpercentage wordt gevormd door het gewogen gemiddelde van de contracyclische bufferpercentages die van toepassing zijn in de rechtsgebieden waar de relevante kredietblootstellingen van de instelling gesitueerd zijn, of die krachtens artikel 139, lid 2 of lid 3, in het kader van dit artikel worden toegepast.

Английский

The institution-specific countercyclical capital buffer rate shall consist of the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of this Article by virtue of Article 139(2) or (3).

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK