Спросить у Google

Вы искали: onderaannemingsovereenkomsten (Голландский - Немецкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Немецкий

Информация

Голландский

onderaannemingsovereenkomsten

Немецкий

Zulieferverträge

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Er bestaan verschillende soorten onderaannemingsovereenkomsten.

Немецкий

Es gibt verschiedene Arten von Zuliefervereinbarungen.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Verticale onderaannemingsovereenkomsten vallen niet onder deze richtsnoeren.

Немецкий

Vertikale Zuliefervereinbarungen sind nicht Gegenstand dieser Leitlinien.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Verticale onderaannemingsovereenkomsten worden gesloten tussen ondernemingen die werkzaam zijn op verschillende marktniveaus.

Немецкий

Vertikale Zuliefervereinbarungen werden zwischen Unternehmen geschlossen, die auf verschiedenen Stufen des Marktes tätig sind.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op alle vormen van overeenkomsten betreffende gezamenlijke productie en horizontale onderaannemingsovereenkomsten.

Немецкий

Diese Leitlinien gelten für alle Formen von Vereinbarungen über die gemeinsame Produktion und von horizontalen Zuliefervereinbarungen.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Horizontale onderaannemingsovereenkomsten omvatten eenzijdige en wederkerige specialisatieovereenkomsten en onderaannemingsovereenkomsten waarmee een verhoging van de productie wordt beoogd.

Немецкий

Zu den horizontalen Zuliefervereinbarungen gehören Vereinbarungen über die einseitige und die gegenseitige Spezialisierung sowie Zuliefervereinbarungen zur Produktionsausweitung.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Op commercieel niveau beogen de spoorwegmaatschappijen in de eerste plaats voor zover nodig een beroep te doen op onderaannemingsovereenkomsten.

Немецкий

Bei der kommerziellen Abwicklung sehen die Eisenbahnunternehmen - soweit erforderlich - vorrangig den Abschluß von Unteraufträgen vor.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Horizontale onderaannemingsovereenkomsten worden gesloten tussen ondernemingen die op dezelfde productmarkt actief zijn, ongeacht of zij daadwerkelijke of potentiële concurrenten zijn.

Немецкий

Horizontale Zuliefervereinbarungen werden zwischen Unternehmen geschlossen, die auf demselben Produktmarkt tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um tatsächliche oder um potenzielle Wettbewerber handelt.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

e) indien de adviseur de overeenkomst overdraagt of onderaannemingsovereenkomsten sluit zonder dat de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven;

Немецкий

Abschluß der Diensdeistungen gegebenenfalls ent­standenen zusätzlichen Kosten zu verlangen, oder verpflichtet, dem Auftragnehmer den diesem noch geschuldeten Restbetrag zu bezahlen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

"In onderaannemingsovereenkomsten mag geen afbreuk worden gedaan aan de contractuele verplichtingen van de hoofdaannemer, met name op het gebied van de veiligheid en het arbeidsrecht.

Немецкий

Es muß an dieser Stelle daran erinnert werden, daß die mit Unterauftragnehmern abgeschlossenen Verträge alle den Hauptauftragnehmern obliegenden Pflichten (insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Arbeitsrecht) widerspiegeln müssen.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Голландский

In het geval van onderaannemingsovereenkomsten waarmee een verhoging van de productie wordt beoogd, belast de opdrachtgever de toeleverancier met de vervaardiging van goederen, zonder dat de opdrachtgever gelijktijdig de eigen productie van de goederen beëindigt of beperkt.

Немецкий

Im Falle von Zuliefervereinbarungen zur Produktionsausweitung betraut der Auftraggeber den Zulieferer mit der Produktion einer Ware, stellt jedoch gleichzeitig weder seine eigene Produktion der Ware ein noch begrenzt er sie.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Op dezelfde wijze verhoogt kostendeling de mededingingsbeperkende risico's van een horizontale onderaannemingsovereenkomsten indien de input die de opdrachtgever koopt van de onderaannemer een groot deel uitmaakt van de variabele kosten van het eindproduct waarmee de partijen concurreren.

Немецкий

Ebenso erhöht die Angleichung der Kosten die von einer horizontalen Zuliefervereinbarung ausgehenden Gefahren für den Wettbewerb, wenn auf die Vorleistung, die der Auftraggeber vom Zulieferer bezieht, ein großer Teil der variablen Kosten des Endprodukts entfällt, mit dem die Parteien miteinander im Wettbewerb stehen.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Ook bij horizontale onderaannemingsovereenkomsten waarmee een verhoging van de productie wordt beoogd, is het in de meeste gevallen onwaarschijnlijk dat er marktmacht zou bestaan wanneer de partijen bij de overeenkomst een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 20 % hebben.

Немецкий

Auch bei horizontalen Zuliefervereinbarungen zur Produktionsausweitung ist es in den meisten Fällen unwahrscheinlich, dass Marktmacht besteht, wenn die Parteien der Vereinbarung einen gemeinsamen Marktanteil von nicht mehr als 20 % haben.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Beperkingen voor tijdelijke werknemers, eisen inzake verblijf, de overdracht van pensioenen, belastingen, onderaannemingsovereenkomsten en opleidingssubsidies zijn andere factoren die Europa voor ICT‑specialisten minder aantrekkelijk maken.

Немецкий

Einschränkungen bei vorübergehenden Beschäftigungsverhältnissen, bei Aufenthaltsbestimmungen, bei der Übertragung von Rentenansprüchen, in der Besteuerung, bei der Vereinbarung von Unteraufträgen und bei Bildungszuschüssen tragen ebenfalls dazu bei, Europa für IKT-Spezialisten weniger attraktiv erscheinen zu lassen.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

De GIZ zal de twee modules 1) capaciteitsontwikkeling en 2) PSSM uitvoeren door de beschikbaarstelling van deskundigen voor de lange en de korte termijn en in samenwerking met internationale en nationale partners, deels via onderaannemingsovereenkomsten.

Немецкий

Die GIZ wird die beiden Module zum Kapazitätsaufbau und über die physische Sicherung und Verwaltung der Lagerbestände durchführen, indem sie lang- und kurzfristig Experten bereitstellt und mit internationalen und nationalen Partnern zusammenarbeitet, teilweise im Rahmen einer Vergabe von Unteraufträgen.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Indien een economisch subject kan aantonen dat het werkelijk gebruik kan maken van de capaciteiten van andere instanties, bijvoorbeeld door een onderaannemingsovereenkomst, heeft dit subject volgens de jurisprudentie het recht zich bij de selectie hierop te beroepen.

Немецкий

Kann ein Wirtschaftsteilnehmer nachweisen, dass er über Fähigkeiten anderer Unternehmen verfügt, beispielsweise im Wege eines Unterauftrags, hat er nach der Rechtsprechung das Recht, diese Fähigkeiten bei der Auswahl geltend zu machen.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Indien een economisch subject kan aantonen dat het werkelijk gebruik kan maken van de capaciteiten van andere instanties, bijvoorbeeld door een onderaannemingsovereenkomst, heeft dit subject volgens de jurisprudentie het recht zich bij de selectie hierop te beroepen.

Немецкий

Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer nachweisen kann, dass er sich die Leistungsfähigkeit anderer Stellen effizient zunutze machen kann, z. B. durch einen Nachunternehmervertrag, darf er nach geltender Rechtsprechung von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

De moeilijkheden van OMG om halffabrikaten te betrekken en haar onderaannemingsovereenkomst met Inco, reduceren evenwel de concurrentiedruk die OMG zou kunnen uitoefenen op New Inco.

Немецкий

Allerdings reduziert sich der von OMG ausgeübte Wettbewerbsdruck wesentlich durch deren Bezugsschwierigkeiten von Zwischenprodukten und dem Abgaben-Abkommen mit New Inco.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

-27- en mede-investeringen, onderaannemingsovereenkomsten en iedere andere vorm van industriële samenwerking tussen ondernemingen uu de Lid-Staten van de Gemeen schap, uit de LGO en uit de ACS-Staten aan te moedigen. gen.

Немецкий

-27- das Zustandekommen von Reinvestitionen und Zulieferungsverträgen sowie jede andere Form der industriellen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der Mitglied-Staaten der Gemeinschaft, der ÜLG und der AKP-Staaten zu fördern.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Aangezien enerzijds de rechten van de huidige contractant niet zijn geschonden en anderzijds de dubbele betaling van de aanloopfase zou indruisen tegen een van de voornaamste doelstellingen van het recht inzake openbare aanbestedingen, dat met name beoogt de zo economisch mogelijke verwerving van de vereiste dienst te vergemakkelijken, zou het excessief zijn om het vereiste van een onbezoldigde aanloopfase te laten vallen enkel en alleen omdat een van de potentiële inschrijvers eventueel met de huidige contractant een onderaannemingsovereenkomst zou hebben gesloten voor de uitvoering van de betrokken opdracht.

Немецкий

Da also zum einen die Rechte des vorherigen Auftragnehmers nicht verletzt sind und zum anderen eine zweifache Vergütung der Startphase einem der Hauptziele des Rechts des öffentlichen Vergabewesens zuwiderlaufen würde, nämlich die benötigte Dienstleistung so kostengünstig wie möglich zu erlangen, wäre es unverhältnismäßig, auf eine nicht vergütete Startphase nur deshalb zu verzichten, weil einer der potenziellen Bieter für die Durchführung des fraglichen Auftrags an den vorherigen Auftragnehmer durch einen Untervertrag gebunden sein könnte.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK