Вы искали: loopbaanontwikkelingsrapporten (Голландский - Финский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Финский

Информация

Голландский

het staat met name aan dat gezag, dat wil zeggen aan een andere autoriteit dan de beoordelingsautoriteit van de beoordelingsprocedure, om op basis van de beschikbare loopbaanontwikkelingsrapporten de ervaring en de verdienste van de kandidaten voor de attestprocedure te beoordelen.

Финский

juuri nimittävän viranomaisen, joka siis on toinen viranomainen kuin arvioinnin vahvistaja arviointimenettelyssä, tehtävänä on arvioida käytettävissä olevien urakehityskertomusten perusteella, todistusmenettelyn ehdokkaiden kokemusta ja ansioita.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

verzoek tot nietigverklaring van het besluit houdende vaststelling van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor het beoordelingsjaar 2001/2002.

Финский

vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla hyväksyttiin vuosia 2001/2002 koskevaan arviointiin liittyvä kantajan urakehitystä koskeva kertomus

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

1) het besluit houdende vaststelling van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor het beoordelingsjaar 2001/2002 wordt nietig verklaard.

Финский

1) päätös, jolla hyväksyttiin vuosia 2001/2002 koskevaan arviointiin liittyvä kantajan urakehitystä koskeva kertomus, kumotaan.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport (cdr) over de periode 1 juli 2001 — 31 december 2002;

Финский

-kantajasta ajalta 1.7.2003– 31.12.2003 laadittu arviointikertomus (rec/cdr) on kumottava

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-verweerster te veroordelen tot vergoeding van de door verzoeker geleden morele schade omdat de beoordelingsrapporten 1997-1999 niet zijn opgesteld en het beoordelingsrapport 1999-2001 en de loopbaanontwikkelingsrapporten over 2003 en 2004 veel te laat zijn opgesteld;

Финский

-vastaaja on velvoitettava korvamaan se aineeton vahinko, jota kantajalle on aiheutunut siitä syystä, että vuoden 1997–1999 arviointikertomuksia ei laadittu ja että vuosien 1999–2001 arviointikertomukset ja vuosien 2003 ja 2004 urakehityskertomukset laadittiin kohtuuttoman myöhässä;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport (lor) voor de referentieperiode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 nietig te verklaren;

Финский

-kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.2004— 31.12.2004 on kumottava

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport (lor) voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 en het besluit van de beoordelaar in beroep van 31 augustus 2005 waarbij dat lor werd bevestigd en definitief goedgekeurd, nietig te verklaren;

Финский

-kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.1.2004– 31.12.2004 ja arvioinnin tarkastajan 31.8.2005 tekemä päätös, jossa vahvistettiin ja hyväksyttiin lopullisesti edellä mainittu kertomus, on kumottava

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (tabg) van 25 januari 2006, houdende antwoord op verzoeksters klacht, en haar loopbaanontwikkelingsrapport (lor) voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004 nietig te verklaren;

Финский

-nimittävän viranomaisen 25.1.2006 tekemä päätös, jolla vastattiin kantajan valitukseen, sekä kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.-31.12.2004 on kumottava

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor 2004, zoals dit via het systeem sysper 2, waarin hij is opgenomen, is opgesteld;

Финский

-kantajan urakehitystä koskeva kertomus vuodelta 2004, sellaisena kuin se on laadittuna sysper 2 -järjestelmällä, jossa se on, on kumottava;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

verzoeker stelt voorts dat in de tweede helft van 2004 zijn chefs hem slechts met occasionele en hulptaken hebben belast, die voor de opstelling van het loopbaanontwikkelingsrapport van een ambtenaar in zijn rang volstrekt irrelevant zijn.

Финский

sitten kantaja väittää, että vuoden 2004 toisen osan kuluessa hänen esimiehensä ovat antaneet hänen hoidettavakseen ainoastaan tilapäisiä ja avustavia tehtäviä, joista ei ole mitään hyötyä hänen palkkaluokkaansa kuuluvan virkamiehen urakehitystä koskevan kertomuksen laadinnassa.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport over het tijdvak 1.7.2001-31.12.2002;

Финский

-kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajanjaksolle 1.7.2001— 31.12.2002 on hylättävä.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor 2004;

Финский

-kantajan urakehitystä koskeva kertomus vuodelle 2004 on kumottava.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag (tabg) van 11 juli 2005 houdende vaststelling van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over het jaar 2004;

Финский

-nimittävän viranomaisen 11.7.2005 tekemä päätös, jolla hyväksyttiin kantajan urakehitystä koskeva kertomus vuodelle 2004, on kumottava

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietig te verklaren verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport (lor) over de periode van 1 januari 2004 tot 31 december 2004

Финский

-kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.2004– 31.12.2004 on kumottava

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietig te verklaren het besluit van de beoordelaar in beroep van 8 april 2006 waarbij is vastgesteld verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport (lor) voor het beoordelingsjaar 2005;

Финский

-arvioinnin tarkastajan 8.4.2006 tekemä päätös, jossa vahvistetaan kantajan urakehityskertomus arviointikaudelle 2005, on kumottava

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

-nietigverklaring van het loopbaanontwikkelingsrapport dat op 10 november 2005 ter kennis van verzoekster werd gebracht;

Финский

-kantajalle 10.11.2005 tiedoksi annettu urakehitystä koskeva kertomus on kumottava;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

verzoek om nietigverklaring van de beslissing van de commissie van 11 juni 2003, verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport voor de beoordelingsronde 2001/2002 te sluiten.

Финский

kantajan ajanjaksoa 2001/2002 koskevan urankehitysarvioinnin päättämisestä 11.6.2003 tehdyn komission päätöksen kumoaminen

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

1) de beslissing van de commissie van 11 juni 2003, verzoeksters loopbaanontwikkelingsrapport voor de beoordelingsronde 2001/2002 te sluiten, wordt nietigverklaard.

Финский

1) komission 11.6.2003 tekemä päätös kantajan ajanjaksoa 2001/2002 koskevan urankehitysarvioinnin päättämisestä kumotaan.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor de beoordelingsronde 2001/2002 en een verzoek om toekenning van een bedrag van 30000 eur ter vergoeding van de gestelde morele schade.

Финский

kantajasta tehdyn, ajanjaksoa 2001/2002 koskevan arviointikertomuksen osittaista kumoamista koskeva vaatimus ja vaatimus 30000 euron myöntämisestä korvauksena väitetystä henkisestä vahingosta.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

1) het besluit houdende vaststelling van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor de beoordelingsronde 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002 wordt nietigverklaard.

Финский

1) päätös, jolla hyväksytään kantajasta tehty, ajanjaksoa 2001/2002 koskeva arviointikertomus, kumotaan.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK