Спросить у Google

Вы искали: waarborgovereenkomsten (Голландский - Финский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Финский

Информация

Голландский

15) oproepen tot een universalisering van de integrale-waarborgovereenkomsten en de aanvullende protocollen;

Финский

15) Kehotetaan saattamaan kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja lisäpöytäkirjat maailmanlaajuisiksi.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

Zie het IAEA-actieplan ter bevordering van de sluiting van waarborgovereenkomsten en aanvullende protocollen, gepubliceerd door de IAEA.

Финский

Ks. IAEA:n julkaisema Plan of Action to Promote the Conclusion of Safeguards Agreements and Additional Protocols.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

De Unie is verder van mening dat de aanneming en tenuitvoerlegging van allesomvattende waarborgovereenkomsten, en aanvullende protocollen daarop, een eerste vereiste is voor een effectief en geloofwaardig waarborgsysteem.

Финский

Joukkotuhoaseita koskevassa strategiassa korostetaan EU: n sitoutumista maastavientiä koskevan valvontapolitiikan ja valvontakäytäntöjen vahvistamiseen yhteistyössä EU: n kumppanien kanssa niin unionin rajoilla kuin niiden ulkopuolella.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

de weg effenen voor de wereldwijde toepassing van internationale instrumenten voor non-proliferatie en nucleaire veiligheid, inclusief integrale-waarborgovereenkomsten en het aanvullend protocol;

Финский

edistetään joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä ja ydinturvallisuutta koskevien kansainvälisten sopimusten, mukaan lukien kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja lisäpöytäkirja, maailmanlaajuista soveltamista;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

de weg effenen voor de wereldwijde toepassing van internationale instrumenten voor non-proliferatie en nucleaire veiligheid, inclusief integrale-waarborgovereenkomsten en het aanvullend protocol;

Финский

edistyksen saavuttaminen joukkotuhoaseiden leviämisen estämisessä ja ydinturvallisuutta koskevien kansainvälisten sopimusten maailmanlaajuisessa soveltamisessa, mukaan lukien kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja lisäpöytäkirja,

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

vooruitgang boeken wat betreft de wereldwijde toepassing van internationale instrumenten voor non-proliferatie en nucleaire beveiliging, inclusief IAEA-waarborgovereenkomsten en aanvullende protocollen;

Финский

edistyminen joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä ja ydinturvaa koskevien kansainvälisten sopimusten saattamisessa maailmanlaajuisiksi, mukaan lukien IAEA:n kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja lisäpöytäkirjat;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

versterking van de nationale wet- en regelgevingsinfrastructuur voor de uitvoering van toepasselijke internationale instrumenten op het gebied van nucleaire veiligheid en verificatie, inclusief integrale-waarborgovereenkomsten en het aanvullend protocol;

Финский

vahvistaa asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanon edellyttämiä kansallisia lainsäädäntö- ja sääntelyinfrastruktuureja ydinturvallisuuden ja todentamisen alalla, mukaan lukien kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja lisäpöytäkirja;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 7
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

Dat gemeenschappelijk standpunt roept er onder meer toe op te streven naar de sluiting van integrale-waarborgovereenkomsten met de IAEA en de toetreding tot de aanvullende protocollen, en voorziet erin dat de EU ernaar zal streven dat de aanvullende protocollen en waarborgovereenkomsten de norm worden voor het IAEA-verificatiesysteem.

Финский

Tässä yhteisessä kannassa kehotetaan muun muassa edistämään IAEA:n kattavien ydinmateriaalivalvontasopimusten ja lisäpöytäkirjojen tekemistä ja sitoutetaan Euroopan unioni pyrkimään siihen, että lisäpöytäkirjoista ja kattavista ydinmateriaalivalvontasopimuksista tulisi IAEA:n todentamisjärjestelmän standardi.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

Het is van het grootste belang dat de vereiste nationale wetgeving van kracht is voor de uitvoering van een integrale-waarborgovereenkomst met de IAEA, en eventueel een aanvullend protocol [5].

Финский

On erittäin tärkeää, että on olemassa tarvittava kansallinen lainsäädäntö IAEA:n kanssa tehdyn kattavan ydinmateriaalivalvontasopimuksen ja mahdollisen lisäpöytäkirjan täytäntöönpanoa varten [5].

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

In september 2005 heeft de Raad van Beheer van de IAEA het secretariaat van de IAEA verzocht landen die een integrale-waarborgovereenkomst hebben gesloten waaraan een protocol inzake kleine hoeveelheden is gehecht, ook staten die geen lid zijn van de organisatie, met alle beschikbare middelen te helpen bij het opzetten en handhaven van dergelijke SSAC’s.

Финский

Syyskuussa 2005 IAEA:n hallintoneuvosto pyysi IAEA:n sihteeristöä avustamaan käytettävissä olevin resurssein niitä valtioita, joiden kattaviin ydinvalvontasopimuksiin liittyi vähäisiä määriä pöytäkirjoja, ja myös valtioita, jotka eivät ole järjestön jäseniä, kansallisten ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmien laatimisessa ja ylläpidossa.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

Dat gemeenschappelijk standpunt roept er onder meer toe op te streven naar de sluiting van integrale-waarborgovereenkomsten met de IAEA en de toetreding tot de aanvullende protocollen, en voorziet erin dat de EU ernaar zal streven dat de aanvullende protocollen en waarborgovereenkomsten de norm worden voor het IAEA-verificatiesysteem.

Финский

Tässä yhteisessä kannassa kehotetaan muun muassa edistämään IAEA:n kattavien ydinmateriaalivalvontasopimusten ja lisäpöytäkirjojen tekemistä ja sitoutetaan Euroopan unioni pyrkimään siihen, että lisäpöytäkirjasta ja kattavista ydinmateriaalivalvontasopimuksista tulisi IAEA:n todentamisjärjestelmän standardi.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

In september 2005 heeft de Raad van beheer van de IAEA het secretariaat van de IAEA verzocht om landen die een integrale-waarborgovereenkomst hebben gesloten waaraan een protocol inzake kleine hoeveelheden is gehecht, ook staten die geen lid zijn van de organisatie, met alle beschikbare middelen te helpen bij het opzetten en handhaven van dergelijke SSAC's.

Финский

Syyskuussa 2005 IAEA:n hallintoneuvosto pyysi IAEA:n sihteeristöä avustamaan käytettävissä olevin resurssein niitä valtioita, joiden kattaviin ydinvalvontasopimuksiin liittyi vähäisiä määriä pöytäkirjoja, ja myös valtioita, jotka eivät ole järjestön jäseniä, kansallisten ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmien laatimisessa ja ylläpidossa.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn bereid om de nodige stappen te blijven nemen om de IAEA in staat te stellen de controle effectief en op efficiënte wijze te verrichten en haar inspectie-oogmerken te verwezenlijken in nucleaire installaties in hun onderscheiden rechtsgebieden, respectievelijk via de Waarborgovereenkomst tussen de Organisatie en de Verenigde Staten van Amerika en de waarborgovereenkomsten tussen de Organisatie, de Gemeenschap en de lidstaten van de Gemeenschap.

Финский

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat valmiita jatkamaan tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, jotta IAEA voi tosiasiallisesti ja tehokkaasti soveltaa turvavalvontajärjestelmäänsä ja saavuttaa ydinlaitosten tarkastamista koskevat tavoitteensa kunkin lainkäyttövallassa olevalla alueella järjestön ja Amerikan yhdysvaltojen turvavalvontasopimuksen tai järjestön, yhteisön ja yhteisön jäsenvaltioiden turvavalvontasopimusten mukaisesti.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Голландский

integrale-waarborgovereenkomst

Финский

ydinmateriaalivalvontasopimus

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

waarborgovereenkomst

Финский

ydinmateriaalivalvontasopimus

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Aangescherpte nationale wetgevingskaders voor de uitvoering van waarborgovereenkomsten en aanvullende protocollen die tussen staten en het IAEA zijn gesloten, in het bijzonder met betrekking tot de uitvoering van een alomvattend Nationaal boekhoud- en controlesysteem voor kernmateriaal (State System of Accounting for and Control of Nuclear Material — SSAC).

Финский

Valtioiden ja IAEA:n välillä tehtyjen ydinmateriaalivalvontasopimusten ja lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanoa ja erityisesti kattavan kansallisen ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmän täytäntöönpanoa (SSAC) koskeva kansallinen lainsäädäntökehys on vahvistunut.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Het verbeteren van de technische en administratieve regelingen die worden toegepast voor de boekhouding en de controle van kernmateriaal, inclusief de bestaande SSAC’s), die zijn ingesteld ter uitvoering van de waarborgovereenkomsten en de aanvullende protocollen, ook in staten met beperkte nucleaire programma’s en beperkte rapportageverplichtingen overeenkomstig de zogenaamde „protocollen inzake kleine hoeveelheden” bij hun waarborgovereenkomsten.

Финский

Vahvistaa teknisiä ja hallinnollisia järjestelmiä, joita on pantu täytäntöön ydinmateriaaleja koskevan kirjanpidon ja valvonnan osalta, mukaan lukien ydinmateriaalivalvontasopimusten ja lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanoa varten perustettujen olemassa olevien kansallisten ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmien lujittaminen myös valtioissa, joilla on rajalliset ydinohjelmat ja vähäisemmät raportointivelvollisuudet niiden ydinmateriaalivalvontasopimuksiin liitettyjen niin kutsuttujen ”pieniä määriä koskevien pöytäkirjojen” mukaisesti.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Opstelling en handhaving van doeltreffende technische en administratieve regelingen voor de boekhouding van en de controle op de veiligheid van kernmateriaal, mede door het instellen van nieuwe en/of door het verbeteren van bestaande SSAC’s waarmee uitvoering kan worden gegeven aan waarborgovereenkomsten en aanvullende protocollen, ook in staten met „protocollen inzake kleine hoeveelheden”.

Финский

Ydinturvaa koskevien tehokkaiden teknisten ja hallinnollisten kirjanpito- ja valvontajärjestelmien perustaminen ja ylläpito, mukaan lukien perustamalla uusia ja/tai parantamalla olemassa olevia kansallisia ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmiä ydinmateriaalivalvontasopimusten ja lisäpöytäkirjojen panemiseksi täytäntöön myös valtioissa, joita koskevat ”pieniä määriä koskevat pöytäkirjat”.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Dat gemeenschappelijk standpunt roept er onder meer toe op te streven naar het sluiten van alomvattende IAEA-waarborgovereenkomsten en aanvullende protocollen, en voorziet erin dat de Unie ernaar zal streven dat de IAEA-waarborgovereenkomsten en aanvullende protocollen de norm worden voor het IAEA-verificatiesysteem.

Финский

Yhteisessä kannassa kehotetaan muun muassa edistämään IAEA:n kattavien ydinmateriaalivalvontasopimusten ja lisäpöytäkirjojen tekemistä ja sitoutetaan unioni pyrkimään siihen, että IAEA:n kattavista ydinmateriaalivalvontasopimuksista ja lisäpöytäkirjoista tulisi IAEA:n todentamisjärjestelmän standardi.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

253.Om de nucleaire veiligheid overal ter wereld te versterken, kwam de overeenkomst inzake de toetreding van Euratom tot de Organisatievoor Energieontwikkeling op het Koreaanse Schiereiland (KEDO) tot stand en werden errichtsnoeren vastgesteld voor onderhandelingenover een waarborgovereenkomst tussen Euratom, Frankrijk en het Internationaal Energieagentschap (IAEA) oveeenkomstig het Verdragvan Tlatelolco.

Финский

253.Maailman ydinturvallisuuden vahvistamiseksi tehtiin sopimus Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön (Kedo) sekä annettiin neuvotteluohjeet Tlatelolcon sopimuksen mukaisen ydinmateriaalien valvontaa koskevan sopimuksenneuvottelemiseksi Euroopan atomienergiayhteisön, Ranskan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (AIEA) välillä.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK