Вы искали: aardgasdistributienetbeheerder (Голландский - Французский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Французский

Информация

Голландский

hoofdstuk vi. - boekhoudkundige verplichtingen van de aardgasdistributienetbeheerder

Французский

chapitre vi. - obligations comptables du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

1° valt het boekjaar van de aardgasdistributienetbeheerder samen met het kalenderjaar;

Французский

1° l'exercice comptable du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel coïncide avec l'année civile;

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

op zijn verzoek wordt de aardgasdistributienetbeheerder binnen deze termijn gehoord door de commissie.

Французский

a sa demande, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel est entendu par la commission pendant ce délai.

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

de commissie maakt dit verslag ook over aan elke aardgasdistributienetbeheerder met een ter post aangetekend schrijven.

Французский

la commission transmet ce rapport au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par le biais d'un courrier recommandé.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

de aardgasdistributienetbeheerder verschaft de commissie uitleg over zijn administratieve organisatie en zijn procedures van interne controle.

Французский

le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel fournit à la commission des explications relatives à son organisation administrative et à ses procédures de contrôle interne.

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

binnen de termijn bedoeld in het eerste lid hoort de commissie de aardgasdistributienetbeheerder indien deze erom verzoekt .

Французский

la commission entend le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel dans le délai visé au premier alinéa, lorsque celle-ci le demande.

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

zij deelt de normen en criteria die in rekening genomen werden voor deze evaluatie mee aan de betrokken aardgasdistributienetbeheerder.

Французский

elle communique au gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel concerné les normes et critères pris en compte pour cette évaluation.

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

op vraag van de commissie spant de aardgasdistributienetbeheerder zich in om de van derden te verkrijgen gegevens te hare beschikking te stellen.

Французский

a la demande de la commission, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel s'efforce de mettre à sa disposition les données à obtenir auprès des tiers.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

1° een kopie van de verslagen van de vergaderingen tijdens het voorgaand semester van de aardgasdistributienetbeheerder met de commissarissenrevisoren;

Французский

1° une copie des comptes rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé, entre le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et les commissaires-réviseurs;

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

1° inzake de principes die gehanteerd worden door de aardgasdistributienetbeheerder bij het opstellen van zijn tariefvoorstel vergezeld van een budget :

Французский

1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel lors de l'établissement de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget :

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

hoofdstuk v. - verslagen en gegevens die de aardgasdistributienetbeheerder aan de commissie moet verstrekken met het oog op de controle van de tarieven door de commissie

Французский

chapitre v. - rapports et informations que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

binnen zestig kalenderdagen na ontvangst van het analytisch boekhoudplan brengt de commissie de aardgasdistributienetbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of afkeuring van het analytisch boekhoudplan.

Французский

dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

binnen de vijftien kalenderdagen na ontvangst van het aangepast tariefvoorstel brengt de commissie de aardgasdistributienetbeheerder bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing van het aangepaste tariefvoorstel.

Французский

dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire remaniée, la commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire remaniée.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

4° de lokale, provinciale, gewestelijke of federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies die verschuldigd zijn door de aardgasdistributienetbeheerder.

Французский

4° les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux, dus par le gestionnaire de réseau de gaz naturel.

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

bij elk verslag, en elk jaarlijks verslag maakt de aardgasdistributienetbeheerder een analyse van de verschillen tussen enerzijds de gegevens betreffende de exploitatie tijdens respectievelijk het voorbije semester of het voorbije exploitatiejaar en anderzijds van de overeenstemmende gegevens uit het budget.

Французский

lors de chaque rapport et de chaque rapport annuel, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel réalise une analyse des différences entre d'une part, les données relatives à l'exploitation durant, respectivement, le semestre écoulé ou l'exercice précédent, et, d'autre part les données correspondantes du budget.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

4° een analyse van de sterkten en zwakten, alsook van de opportuniteiten en bedreigingen voor de onderscheiden activiteiten van de aardgasdistributienetbeheerder, waarin minstens volgende punten aan bod komen :

Французский

4° une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités et des menaces par rapport aux différentes activités du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, impliquant au moins les aspects suivants :

Последнее обновление: 2012-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

in afwijking van artikel 11, § 3, van dit besluit, beschikt de commissie over een termijn van zestig kalenderdagen om de betreffende aardgasdistributienetbeheerder op de hoogte te stellen van haar beslissing met betrekking tot het tariefvoorstel bedoeld in het eerste lid.

Французский

par dérogation à l'article 11, § 3, du présent arrêté, la commission dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour informer le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel concerné de sa décision relative à la proposition tarifaire visée au premier alinéa.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

13° « subdienst » : homogene prestatie die kan uitgevoerd worden door een aardgasdistributienetbeheerder en kan hergegroepeerd worden in het kader van een groter geheel (een dienst);

Французский

13° « sous-service » : prestation homogène pouvant être réalisée par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et regroupée au sein d'un ensemble plus vaste (un service);

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK