Спросить у Google

Вы искали: gastransmissienetwerk (Голландский - Французский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Французский

Информация

Голландский

Dientengevolge bestaat er geen eerlijke concurrentie op het gebied van de voorwaarden voor de toegang tot het gastransmissienetwerk.

Французский

Par conséquent, un terrain d’égalité en matière de conditions d’accès au réseau de transmission de gaz est loin d’être réalisé.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Volgens de Commissie staat men nog ver af van eerlijke concurrentie op het gebied van de voorwaarden voor de toegang tot het gastransmissienetwerk.

Французский

Elle estime que les conditions d'accès au réseau de transmission de gaz sont loin d'être égales partout.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het gastransmissienetwerk en alle gasopslaginstallaties in Hongarije zijn in handen van MOL. Voorts bekleedt MOL een bijna monopoliepositie op de groothandelsgasmarkt.

Французский

MOL possède le réseau de transport de gaz, toutes les infrastructures de stockage de gaz et détient un quasi-monopole sur les marchés de vente en gros de gaz.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Het gastransmissienetwerk op het vasteland en de transmissiesystemen werden in 2004 volledig ontvlochten. Thans zijn zij eigendom van en worden zij geëxploiteerd door Energinet.dk, een onafhankelijke openbare instantie die in handen is van de Deense staat.

Французский

Le réseau de transport gazier onshore et le système de transport ont été totalement séparés en 2004; le système de transport appartient à présent à Energinet.dk, une entreprise publique indépendante détenue par l’État danois, qui en assure également la gestion.

Последнее обновление: 2014-10-20
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De aangemelde concentratie maakte deel uit van een grotere operatie en omvatte tevens de overdracht van het gastransmissienetwerk, dat in handen is van GDP, aan REN, de beheerder van het Portugese stroomnet, binnen een bepaalde termijn.

Французский

La concentration notifiée s’inscrivait dans le cadre d’une opération plus large incluant la cession du réseau de transport du gaz, qui appartenait à GDP, à REN, l’opérateur du réseau d’électricité portugais, pour une date donnée.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

De onderneming is verticaal geïntegreerd: BEH levert gas en haar dochters zijn eigenaar van of hebben zeggenschap over het binnenlandse gastransmissienetwerk in Bulgarije, over de enige opslagfaciliteit voor gas in Bulgarije en over de capaciteit op de belangrijkste pijpleiding voor gasinvoer in Bulgarije.

Французский

Il est intégré verticalement, ce qui signifie qu'il fournit du gaz et que ses filiales possèdent ou contrôlent le réseau national de transport de gaz, la seule installation de stockage de gaz de Bulgarie et la capacité sur le principal gazoduc d'importation dans le pays.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

= Verordening betreffende de voorwaarden voor toegang tot de gastransmissienetwerken

Французский

= Règlement sur les conditions d'accès aux réseaux de transmission de gaz

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Deze verordeningen, die rechtstreeks toepasselijk zijn in de lidstaten, zijn bedoeld om niet-discriminerende toegang van derden tot de elektriciteits- en gastransmissienetwerken te garanderen.

Французский

Ces règlements, directement applicables dans les États membres, visent à garantir aux tiers un accès non discriminatoire aux réseaux de transport de gaz et d’électricité.

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

ontoereikende systemen voor de toewijzing van de netwerkcapaciteit, waardoor optimaal gebruik van de elektriciteits- en gastransmissienetwerken in de lidstaten wordt verhinderd;

Французский

des systèmes d’allocation des capacités du réseau inadéquats, empêchant le meilleur usage possible des réseaux de transport de gaz et d’électricité dans les États membres;

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

"Dit in overweging nemende, vindt staat het EESC positief tegenover dat het Commissievoorstel voor een verordening waarin de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetwerken worden vastgelegd, voorbarig is.

Французский

"Tenant compte de ces arguments, le CESE accueille favorablement juge prématurée la proposition de règlement relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz présentée par la Commission.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Голландский

De elektriciteits- en gastransmissienetwerken, met inbegrip van LNG-terminals en ondergrondse opslag, moeten in het programma centraal blijven staan.

Французский

Les réseaux de transport de gaz, notamment les terminaux et le stockage souterrain de gaz naturel, et les réseaux de transport d'électricité doivent rester une priorité du programme.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Dit in overweging nemende, staat het EESC positief tegenover het Commissievoorstel voor een verordening waarin de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetwerken worden vastgelegd.

Французский

Tenant compte de ces arguments, le CESE accueille favorablement la proposition de règlement relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz présentée par la Commission.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het EESC staat positief tegenover het Commissievoorstel voor een verordening waarin de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetwerken worden vastgelegd.

Французский

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission relative aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz et formule quelques observations en ce qui concerne le contenu du projet de règlement.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Met het Commissievoorstel wordt beoogd de interne gasmarkt te versterken d.m.v. een nieuw regelgevingskader voor gastransmissienetwerken op Europees niveau, gebaseerd op de conclusies van de laatste bijeenkomst van het Forum van Madrid.

Французский

La proposition de la Commission vise à renforcer le marché intérieur du gaz par la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire pour le transport du gaz au niveau européen en se basant sur les conclusions adoptées lors du Forum de Madrid le plus récent, qui a été un succès.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Momenteel beschikken de gastransmissienetwerken in de EU over voldoende capaciteit, maar hierin kan snel verandering komen, aangezien de vraag naar gas sterk stijgt.

Французский

À l'heure actuelle, les réseaux de transport de gaz au sein de l'Union ont des capacités suffisantes mais cela pourrait changer rapidement étant donné l'augmentation rapide de la demande dans ce secteur.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Op het niveau van de Gemeenschap ging het wetgevingsproces vooruit; er werd aanzienlijke vooruitgang geboekt met het door de Raad aangenomen gemeenschappelijke standpunt over een verordening inzake de voorwaarden voor toegang tot de gastransmissienetwerken.

Французский

Le processus législatif a progressé également au niveau communautaire, et une avancée notable a été réalisée avec l’adoption d’une position commune arrêtée par le Conseil en vue d’un règlement sur les conditions d’accès aux réseaux de transmission de gaz.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Vertegenwoordigers van de gastransmissienetwerken zijn van mening dat deze tijdspanne te kort is om conclusies te kunnen trekken over de tenuitvoerlegging, en zouden graag zien dat het vrijwillige aspect gehandhaafd blijft en dat wordt vastgehouden aan de nationale, op subsidiariteit gebaseerde regels, waartoe de tweede aardgasmarktrichtlijn de ruimte biedt.

Французский

Les représentants des exploitants des réseaux de transport de gaz affirment que ce laps de temps est trop court pour pouvoir tirer des conclusions sur leur mise en œuvre et préféreraient conserver l'approche volontaire et des législations nationales qui se basent sur la subsidiarité que prévoit la seconde directive relative au marché du gaz.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Met deze operatie zou het gastransmissienetwerk (dus zonder de LNG-terminal te Sines, de invoerpijpleiding of de ondergrondse opslag te Carriço) binnen een bepaalde termijn aan REN, de beheerder van het Portugese elektriciteitsnetwerk, worden overgedragen.

Французский

Cette opération prévoit la cession du réseau de transport gazier (à l’exclusion du terminal GNL de Sinès, du gazoduc d’importation et de l’installation de stockage souterrain de Carriço) à REN, le gestionnaire du réseau électrique portugais, pour une date donnée.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het EESC staat positief tegenover het Commissievoorstel waarin de voorwaarden voor de toegang tot gastransmissienetwerken worden vastgelegd, maar heeft wel een aantalinhoudelijke kanttekeningen ten aanzien van de ontwerp-verordening.

Французский

Le CESE continue à tout mettre en œuvreen vue de son imminent «grand déménagement» vers son nouveau siège, qui devrait être achevé à la fin de juin.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Op het niveau van de Gemeenschap ging het wetgevingsproces vooruit; er werd aanzienlijke vooruitgang geboekt met het door de Raad aangenomen gemeenschappelijk standpunt over een verordening inzake de voorwaarden voor toegang tot de gastransmissienetwerken.

Французский

Le processus législatif a progressé également au niveau communautaire, et une avancée notable a été réalisée avec l’adoption d’une position commune arrêtée par le Conseil en vue d’un règlement sur les conditions d’accès aux réseaux de transmission de gaz.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK