Спросить у Google

Вы искали: deregeringvan (Голландский - Шведский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Шведский

Информация

Голландский

Hetprogrammavoorbegrotingssteunis samen met deregeringvan Azerbeidzjan ontwikkeld.

Шведский

Detsektorsindeladebudgetstödethar utformatstillsammans med Azerbajdzjans regering.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

In ditlicht werdin decontrole onderzocht hoe deregeringvan het begunstigdelandzijnvoordeel had gedaan met donorcoördinatie.

Шведский

I dettasammanhang granskade revisionsrätten hur mottagarlandets regering hade utnyttjat fördelarna med givarsamordning.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Tentweedestrekken zijtot ondersteuning van hetregeringsbeleid en worden zij uitbetaald naargelang de vorderingen, namelijk wanneer deregeringvan het partnerland de overeengekomen hervormingen of resultaten heeft verwezenlijkt. Wanneer de betaling plaatsvindt,zijn dezeresultaten dus al gerealiseerd.

Шведский

För det andra stöder deregeringarnas politiska åtgärder och utbetalasförst närfram-steg har gjorts, dvs. när de överenskom na reformernaellerresultatenharuppnåtts avpartnerlandet.Detinnebärattnär betalningenöverförshardessareformer ellerresultatredan åstadkommits.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De verhoudingtussen het aantal basisschool-leerlingen/tekstboekenvan3:1voor het basisonderwijs wasin2008 nog dezelfdeals die welke was overeengekomentussen de EC en deregeringvan Tanzaniain het LSD 2001-2007van maart 2002. Deverhoudingtussen hetaantal basisschoolleerlingen en klaslokalen wasin 2007 verbeterd(77:1)in vergelijking met 2006(92:1).

Шведский

Kvoten elev/lärobokiprimärskolan på 3:1för grundutbildning var 2008fortfarande samma som hade överenskommits mellan EU och Tanzaniasreger-ingilandstrategidokumentet2001–2007från mars2002.Kvotenförelever/klassrum iprimärskolan hadeförbättrats 2007(77:1)jämfört med 2006(92:1).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Op basis van de bevindingen van detwee verslagen vanexterne missieseninhetbijzonder met het oog op de hernieuwdetoezeggin-gendoorderegering metbetrekkingtot het beheervandeoverheidsfinanciënna de donorconferentie in Brussel van eind oktober 2008, oordeelde de Commissie dat dit bedrag een adequate afspiegeling wasvan de door deregeringvan Georgië getroffen maatregelen en geboekteresul-tatenin het kader van de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën.

Шведский

På grundvalavresultatenavdetvåexterna uppdragsrapporterna,ochsärskiltmed tankepåregeringensförnyadeåtagande förförvaltning av offentligafinanser efter givarkonferensen i Bryssel i slutet av okto-ber2008,bedömdekommissionenatt detta belopp pålämpligtsättavspeglade deresultatsom nåtts och de åtgärdersom Georgiensregeringvidtagitinomramen förreformen avförvaltningen av offentliga finanser.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK