Спросить у Google

Вы искали: investeringsbesluit (Голландский - Эстонский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Эстонский

Информация

Голландский

Beslissend is het tijdstip waarop het investeringsbesluit is genomen.

Эстонский

Otsustav on ajahetk, mil langetati investeerimisotsus.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De Franse autoriteiten betogen dat ten tijde van het investeringsbesluit France Télécom geen onderneming in moeilijkheden was in de zin van de richtsnoeren.

Эстонский

Prantsuse ametivõimud väidavad, et investeerimisotsuse tegemise ajal ei olnud FT suuniste mõistes raskustes olev ettevõte.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Investeringen die via financieringsinstrumenten moeten worden ondersteund, zijn op het moment van het investeringsbesluit niet reeds fysiek voltooid of volledig ten uitvoer gelegd.

Эстонский

Rahastamisvahenditest toetatavad investeeringud ei tohi olla investeerimisotsuse kuupäevaks lõpule viidud ega täielikult rakendatud.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Deze verordening is van toepassing op de in de bijlage genoemde typen investeringsprojecten waarvoor de bouw of het buiten bedrijf stellen is gestart of waarover een definitief investeringsbesluit is genomen.

Эстонский

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste lisas nimetatud investeerimisprojektide tüüpide suhtes, mille puhul on ehitus- või kasutamisest kõrvaldamise töö juba alanud või mille puhul on lõplik investeerimisotsus juba langetatud.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het is vaste rechtspraak dat de toetsing aan het beginsel van de voorzichtige particuliere investeerder plaatsvindt aan de hand van de gegevens waarover de investeerder bij het nemen van zijn investeringsbesluit beschikte.

Эстонский

Asjakohasest kohtupraktikast selgub, et teadliku erainvestori põhimõte rajaneb elementidel, mis on investoril sel hetkel, kui ta võtab vastu otsuse investeerida.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Deze vrees zou de privé-investeerder ertoe bewegen de in zijn investeringsbesluit verrekende risicopremie te verhogen en een rendement te eisen dat boven het normale ligt.

Эстонский

See kartus suunaks erainvestori suurendama riskipreemiat, mis on integreeritud tema investeerimisotsusesse, ja nõudma normaalsest suuremat kasumiprotsenti.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Wanneer de onderneming op het tijdstip van het investeringsbesluit geen uitzicht op een passend rendement biedt, zal elke particuliere investeerder in een markteconomie maatregelen nemen om het rendement te verhogen.

Эстонский

Kui ettevõte investeeringu tegemise ajal ei anna oodatud mõistlikku tulusust, nõuaks turumajanduslikult tegutsev investor meetmeid tulususe tõstmiseks.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Ongeacht het standpunt van Duitsland moet de Commissie dus voor de toepassing van het beginsel van de particuliere investeerder handelend in een markteconomie uitgaan van de positie van de betrokken overheid op het tijdstip van het investeringsbesluit.

Эстонский

Saksamaa arvamusest sõltumata peab komisjon turumajanduse tingimustes tegutseva aruka investori põhimõtte kohaldamiseks panema investeerimisotsuse langetamise ajahetkeks end avaliku sektori asutuse olukorda.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Bij gebrek aan volledige gegevens met betrekking tot het investeringsbesluit is de Commissie van oordeel dat de investering niet als een rendabele investering kan worden beschouwd en dat de SLAP derhalve niet heeft gehandeld als een normale particuliere investeerder.

Эстонский

Kuna puuduvad kõikehõlmavad andmed, mis investeeringu tegemise otsust õigustaksid, leiab komisjon, et investeeringut ei saa tõepoolest lugeda tulutoovaks investeeringuks ning seega ei toiminud SLAP tavalise erainvestorina.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Als algemene regel mag de steun uit de ESI-fondsen niet worden gebruikt voor de financiering van investeringen die op het moment van het investeringsbesluit al fysiek voltooid zijn of volledig ten uitvoer zijn gelegd.

Эстонский

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetust ei tohiks üldjuhul kasutada investeerimisotsuse kuupäevaks juba lõpule viidud või täielikult rakendatud investeeringute rahastamiseks.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Behalve de kredietfaciliteit heeft TVO ten tijde van het investeringsbesluit een aantal bilaterale leningen gesloten bij diverse andere financiële instellingen, voor een totaalbedrag van […] miljoen euro.

Эстонский

Lisaks laenuvõimalusele sõlmis TVO investeerimisotsuse ajal mitmeid kahepoolse laenu lepinguid mitme finantsasutusega kokku summas […] miljonit eurot.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het is daarom noodzakelijk te waarborgen dat aan de Commissie mededeling wordt gedaan van investeringsprojecten waarvoor de bouw- of buitenbedrijfstellingswerkzaamheden reeds zijn aangevangen of waarover een definitief investeringsbesluit is genomen.

Эстонский

Seega tuleb tagada, et komisjoni teavitataks investeerimisprojektidest, mille puhul ehitus- või kasutamisest kõrvaldamise töö on juba alanud või mille puhul on lõplik investeerimisotsus juba langetatud.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

(155) Het te verwachten rendement van een investering en het investeringsrisico bepalen in belangrijke mate het investeringsbesluit van een particuliere investeerder in een markteconomie.

Эстонский

(155) Investeeringu eeldatav tulusus ja investeerimisrisk on turumajanduslikult tegutseva investori investeerimisotsuse puhul olulised määravad tegurid.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Bovendien voeren de Franse autoriteiten aan dat, toen het investeringsbesluit werd genomen, France Télécom geen onderneming in moeilijkheden in de zin van de richtsnoeren was en dat de onderneming in het tweede halfjaar 2002 toegang tot de financiële markten had.

Эстонский

Lisaks väidavad prantsuse ametivõimud, et investeerimisotsuse võtmise ajal ei olnud FT raskustes olev Ettevõte ühenduse suuniste mõistes ja et Ettevõttel oli juurdepääs finantsturgudele 2002. aasta teisel poolaastal.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Voorts mogen de lidstaten geschatte gegevens of voorbereidende informatie indienen over alle in de bijlage genoemde typen investeringsprojecten waarvoor de werken volgens de planning binnen vijf jaar zullen beginnen en over die welke volgens de planning binnen drie jaar buiten bedrijf worden gesteld, maar waarvoor nog geen definitief investeringsbesluit is genomen.

Эстонский

Lisaks võivad liikmesriigid esitada mis tahes hinnangulisi andmeid või esialgset teavet lisas nimetatud investeerimisprojektide kohta, mille puhul kavandatakse töö alustamist viie aasta jooksul või mida plaanitakse kasutamisest kõrvaldada kolme aasta jooksul, kuid mille kohta ei ole lõplikku investeerimisotsust veel langetatud.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De investering wordt derhalve met staatsmiddelen bekostigd en kan aan de staat worden toegerekend (de dochteronderneming is eigendom van de gemeente en het investeringsbesluit is door de gemeente genomen en op initiatief van de gemeente via de dochteronderneming doorgegeven).

Эстонский

Seetõttu pärinevad investeeringud riigi ressurssidest ja neid saab käsitleda riigiabina (tütarettevõte kuulub linnale, investeerimisotsuse on teinud linnavalitsus ja investeering tehakse tütarettevõtte kaudu linnavalitsuse initsiatiivil).

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Voorts bevat het rapport niet voldoende gegevens om de rentabiliteit van de betrokken investering aan te tonen en blijkt dat geen extra gegevens beschikbaar zijn geworden en zijn gebruikt op het moment van het investeringsbesluit; het Verenigd Koninkrijk heeft expliciet bevestigd dat het investeringsbesluit uitsluitend op basis van dit rapport was genomen.

Эстонский

Lisaks sellele ei sisalda aruanne piisavalt andmeid kõnealuse investeeringu tulususe tõendamiseks. See näitab, et mingeid täiendavaid andmeid ei ole teatavaks tehtud ning et neid ei ole investeerimisotsuse tegemisel kasutatud; Ühendkuningriik on selgesõnaliselt kinnitanud, et investeerimisotsus tehti tõepoolest üksnes selle aruande põhjal.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Winstgerichtheid van de investeringsbesluiten (189)

Эстонский

Investeerimisotsuste kasumit taotlev olemus (189)

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 4
Качество:

Голландский

De investeringsbesluiten moeten gebaseerd zijn op het vooruitzicht van een rendement, en het ondernemingsplan is een leidraad voor de investeringen.

Эстонский

Investeerimisotsuste tegemisel peetakse silmas tootlust ning juhindutakse äriplaanist.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Dergelijke meningsverschillen zijn inherent aan de ruime beoordelingsmarge die bij de investeringsbesluiten van ondernemers wordt gehanteerd.

Эстонский

Selline vaadete lahknemine esineb paljude hinnangute puhul, mida kohaldatakse ettevõtlusega seotud investeeringute kohta tehtud otsuste suhtes.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK