Спросить у Google

Вы искали: διακινδυνεύω (Греческий - Литовский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Греческий

Литовский

Информация

Греческий

διακινδυνεύω

Литовский

rizikuoti

Последнее обновление: 2009-07-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

οι ήχοι έχουν αρκετά μικρή διάρκεια ώστε να μην διακινδυνεύεται η κάλυψη των προειδοποιήσεων·

Литовский

garsų trukmė pakankamai nedidelė, kad būtų užtikrinta, jog perspėjimai nebūtų praklausyti,

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Στην περίπτωση που ο λογαριασμός ρυθμιστικού αποθέματος δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει την οφειλόμενη χρηματική πληρωμή στα πλαίσια των στοιχείων α), β) και γ) της παραγράφου 3, χωρίς ούτε να διακινδυνεύεται η βιωσιμότητα του λογαριασμού ρυθμιστικού αποθέματος ούτε να γίνεται προσφυγή σε πρόσθετες συνεισφορές από τα μέλη για να καλυφθούν οι επιστροφές αυτές, η πληρωμή θα αναβάλλεται μέχρι που το απαιτούμενο ποσό φυσικού καουτσούκ στο ρυθμιστικό απόθεμα να μπορεί να πουληθεί σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη της ανώτερης τιμής παρέμβασης.

Литовский

Tuo atveju, jei iš buferinių atsargų sąskaitos neįmanoma išmokėti šio straipsnio 3 dalies a, b ar c punktuose nurodytų grąžinamų pinigų grynaisiais nesumažinant buferinių atsargų sąskaitos gyvybingumo arba nesukeliant būtinybės papildomai surinkti pinigus iš narių minėtoms grąžinamosioms išmokoms padengti, mokėjimas atidedamas, kol bus galima viršutine intervencine arba didesne už ją kaina parduoti būtiną kiekį natūralaus kaučiuko buferinių atsargų.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχουν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση σύνταξης ξεχωριστού εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές για κάθε τέτοια κατηγορία μετοχών, εφόσον δεν διακινδυνεύονται τα συμφέροντα των επενδυτών.

Литовский

Skirtingų klasių akcijų turinčio KIPVPS nereikėtų įpareigoti parengti kiekvienai akcijų klasei skirtą atskirą pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą, jei nepažeidžiami investuotojų interesai.

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Εάν τα δίκτυα ανταλλαγής μηχανών ιδρύουν ωστόσο νομικά ανεξάρτητες θυγατρικές επιχειρήσεις, αυτές επιτρέπεται να ασκούν και άλλες, διαφορετικές δραστηριότητες [άρθρο 10 στοιχείο γ) του LwFöG], εφόσον με τον τρόπο αυτό δεν διακινδυνεύει η εκπλήρωση των βασικών αποστολών.

Литовский

Tačiau jeigu kooperatyvai įsteigia teisiškai nepriklausomas antrines bendroves, tai jos gali užsiimti ir kitokia veikla (Bavarijos žemės ūkio rėmimo įstatymo 10 straipsnio c punktas), jeigu tai nekliudo įvykdyti pagrindinius uždavinius.

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

οι ήχοι έχουν αρκετά μικρή διάρκεια ώστε να μην διακινδυνεύεται η κάλυψη των προειδοποιήσεων·

Литовский

garsų trukmė pakankamai nedidelė, kad perspėjimai nebūtų praklausyti;

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Το Ταμείο θα δημιουργήσει και θα διατηρεί δύο χωριστούς λογαριασμούς για τους πόρους του: ιΕναν πρώτο λογαριασμό που θα περιλαμβάνει τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 για να συμβάλει στη χρηματοδότηση αποθεματοποιήσεως εμπορευμάτων και ένα δεύτερο λογαριασμό, που θα περιλαμβάνει τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 για τη χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα των εμπορευμάτων εκτός της αποθεματοποίησεως, χωρίς να διακινδυνεύεται η ενότητα του Ταμείου.

Литовский

Fondas įsteigia dvi skirtingas sąskaitas, kuriose jis tvarko savo finansinius išteklius: pirmąją sąskaitą, kurią sudaro 17 straipsnio 1 dalyje numatyti finansiniai ištekliai, skirti prekių atsargų finansavimui; ir antrąją sąskaitą, kurią sudaro 18 straipsnio 1 dalyje numatyti finansiniai ištekliai, skirti finansuoti kitokias nei atsargų kaupimas prekių srities priemones nesukeliant rizikos Fondo, kaip tam tikro vieneto, vientisumui.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Η έγκριση μπορεί επίσης να συνοδεύεται, τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης, από περιορισμούς χρήσης που οφείλονται σε διαφορές στις διαιτητικές συνήθειες και οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να μη διακινδυνεύουν οι καταναλωτές των προϊόντων στα οποία έχει εφαρμοσθεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν, λόγω λήψης υπολειμμάτων του τα οποία υπερβαίνουν την αποδεκτή ημερήσια λήψη.

Литовский

Pagal Steigimo sutarties nuostatas registracijos metu gali būti numatyti naudojimo apribojimai, atsirandantys dėl mitybos skirtumų ir būtini siekiant išvengti rizikos, su kuria gali susidurti apdorotų produktų vartotojai dėl maisto užterštumo jų likučiais, viršijančiais leistiną paros normą.

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Ακόη, το Πρωτοδικείο εpiιβεβαίωσε ότι εταιρείε οι οpiοίε κατά τη διάρκεια τη διοικητική διαδικασία ρητά piαραδέχονται εpiί τη ουσία την αλήθεια των piραγατικών piεριστατικών piου η Εpiιτροpiή του κατααρτυρεί (στην κοινοpiοίηση αιτιάσεων), και ω αντάλλαγα βαρύνονται ε ειωένα piρόστια αpiό την Εpiιτροpiή, κατ’ αρχήν δεν είναι σε θέση να αφισβητήσουν αυτά τα piραγατικά piεριστατικά ενώpiιον του Πρωτοδικείου και διακινδυνεύουν αύξηση των piροστίων.

Литовский

Tačiau PIT taip pat patvirtino, kad įmonės, kurios administracinio proceso metu aiškiai pripažįsta, jog jų atžvilgiu Komisijos pateikti faktai (pareiškime dėl prieštaravimų) daugiausia yra tikri, ir kurioms Komisija dėl to sumažina baudą, iš esmės netenka galimybės ginčyti šiuos faktus Pirmosios instancijos teisme ir turi skaitytis su PIT sprendimu padidinti baudas.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Οι δικαιολογίες που θεμελιώνονται σε στοιχεία λυσιτελή, όπως η ασφάλεια ή η προστασία των καταναλωτών, δεν κρίνονται πειστικές όταν διακινδυνεύει η επίτευξη κοινοτικού σκοπού.

Литовский

Pateisinimai, susiję su tokiais svarbiais klausimais kaip saugumas arba vartotojų apsauga, nėra įtikinami, kai kyla pavojus vienam iš Bendrijos tikslų.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Οι ετανάστε διακινδυνεύουν piερισσότερο αpiό piεριθωριοpiοίηση και κοινωνικό αpiοκλεισό αpiό του piολίτε τη Ευρωpiαϊκή Ένωση.

Литовский

Įsipareigodami„imtis ryžtingų veiksmų skurdui panaikinti“, Europos valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat susitarė dėl novatoriškos politinio bendradarbiavimo sistemos, pavadintos atviruoju koordinavimo metodu (AKM).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Για να προστατεύσετε τους άλλους από τη λοίμωξη με HIV: → Χρησιμοποιείτε προφυλακτικό κατά τη στοματική ή τη διεισδυτική σεξουαλική επαφή. → Μη διακινδυνεύετε τη μεταφορά αίματος – για παράδειγμα, μη μοιράζεστε τις ίδιες βελόνες.

Литовский

Norėdami apsaugoti kitus žmones nuo užkrėtimo ŽIV: →Naudokite prezervatyvą lytinių santykių metu. →Neperduokite kraujo kitiems – pvz., nesidalykite tomis pačiomis injekcinėmis adatomis.

Последнее обновление: 2012-04-10
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

132. Ακόμη, το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε ότι εταιρείες οι οποίες κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας ρητά παραδέχονται επί της ουσίας την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών που η Επιτροπή τους καταμαρτυρεί (στην κοινοποίηση αιτιάσεων), και ως αντάλλαγμα βαρύνονται με μειωμένα πρόστιμα από την Επιτροπή, κατ'αρχήν δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσουν αυτά τα πραγματικά περιστατικά ενώπιον του Πρωτοδικείου και διακινδυνεύουν αύξηση των προστίμων. Ακόμη, το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή είναι δυνατόν να επιβάλει κυρώσεις σε μια σύμπραξη που έχει ήδη υποστεί κυρώσεις από δικαιοδοτικό όργανο εκτός ΕΕ, η δε Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη τέτοιες κυρώσεις κατά τον προσδιορισμό των δικών της προστίμων[125].

Литовский

151. Balandžio 29 d. sprendimu[122] Pirmosios instancijos teismas (PIT) sumažino baudas, kurias Komisija skyrė[123] grafito elektrodų kartelio dalyviams. PIT nustatė, kad Komisija nenuosekliai nustatė kategorijas, kurias ji naudoja skaičiuodama baudas pagal Komisijos baudų nustatymo gaires[124], ir kai kurių bendrovių atžvilgiu pakoregavo pradinę skaičiavimo sumą. Kiti baudos sumažinimo atvejai daugiausia buvo susiję su bendrovių bendradarbiavimo mastu, kurį įvertinusi Komisija turėjo sumažinti baudą. PIT nuomone, tam tikriems šalių pateiktiems įrodymams buvo taikytina teisė neduoti prieš save parodymų, todėl jie turėjo būti laikomi savanorišku šalių bendradarbiavimu.152. Tačiau PIT taip pat patvirtino, kad įmonės, kurios administracinio proceso metu aiškiai pripažįsta, jog jų atžvilgiu Komisijos pateikti faktai (pareiškime dėl prieštaravimų) daugiausia yra tikri, ir kurioms Komisija dėl to sumažina baudą, iš esmės netenka galimybės ginčyti šiuos faktus Pirmosios instancijos teisme ir turi skaitytis su PIT sprendimu padidinti baudas. Be to, PIT patvirtino, kad Komisija gali sankcionuoti kartelį, kuriam tuo pačiu metu buvo skirtos sankcijos ne pagal ES jurisdikcijas, ir Komisija neprivalo atsižvelgti į tokias sankcijas, nustatydama skiriamas baudas[125].

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

3. Η φόρτωση και η εκφόρτωση των ζώων πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην διακινδυνεύει η υγεία των ζώων.Άρθρο 3

Литовский

a) važtos dokumentai būtų priimtini Bendrijai ir sudaryti pagal nustatytus nacionalinius reikalavimus;b) transporto priemonės būtų įrengtos taip, kad gyvūnai gali būti vežami saugiai;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

3.2 Οι διαρθρωτικές μεταλλαγές μπορεί να απορρέουν από την εφαρμογή ορισμένων μηχανισμών που προκαλούν αύξηση του κόστους των πρωτογενών πηγών ενέργειας (ορυκτών) και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση των τιμών οφείλεται, αφενός, στην μερική και μόνο, μέχρι στιγμής, απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας και, επομένως, στον κίνδυνο υιοθέτησης μονοπωλιακής συμπεριφοράς εκ μέρους των μεγάλων ενεργειακών ομίλων, οι οποίοι μπορούν, χωρίς να διακινδυνεύουν, να μεταφέρουν στην τιμή της ενέργειας που εφαρμόζεται στην αγορά το επιπλέον κόστος που συνδέεται με τα μέτρα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών (δικαιώματα εκπομπών, τιμή αγοράς της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές). Αφετέρου, οφείλεται στην εξωγενή αύξηση των τιμών που επιβάλλεται για φορολογικούς λόγους. Διαπιστώνεται κατ'ανάγκη ότι, στην εν μέρει απελευθερωμένη αυτή αγορά, οι εθνικές οικονομίες που έχουν ήδη ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία απελευθέρωσης έχουν την τάση να αυξάνουν τις τιμές της ενέργειας, με την πρόφαση της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, μεταφέροντας για παράδειγμα πλήρως την τιμή των οξειδίων του άνθρακα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να σημειωθεί σημαντική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και αλλοίωση της βιομηχανικής διάρθρωσης, ως συνέπεια των εξής μέτρων:3.2.1 Η προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές συνοδεύεται από ολόκληρη σειρά συνεπειών και οφελών, ανάλογα με την κάθε μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Οι εφαρμογές της υδραυλικής ενέργειας (λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης σωστής μελέτης των μεταβολών της ροής των υδάτων, που πρέπει να είναι μικρές, καθώς και των προβλημάτων που συνδέονται με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα) φαίνεται ότι είναι εκείνες που παρουσιάζουν, σχετικά, τα λιγότερα προβλήματα. Η χρήση της βιομάζας, η οποία απαιτεί ένα σύνολο περιορισμών και διοικητικών προσαρμογών, προκειμένου τα πλεονεκτήματα να αντισταθμίζουν το κόστος που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανανεώσιμης αυτής πηγής, που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία. Ειδικότερα, πρόκειται για τον κίνδυνο που συνδέεται με την αγορά της βιομάζας από τις μεγάλες θερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που την χρησιμοποιούν ως πρόσθετο για τα καύσιμα που προορίζονται για τις θερμικές εγκαταστάσεις πράγμα που αυξάνει την τιμή της βιομάζας σε σημείο που καθίσταται ασύμφορη για τη θέρμανση αστικών περιοχών ή για τις συναφείς μεταποιητικές βιομηχανίες. Οι πραγματικά καθαρές πηγές ενέργειας (φωτοηλεκτρικά κύτταρα, γεωθερμική ενέργεια) βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και η χρήση τους σε ευρεία κλίμακα δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη. Οπωσδήποτε, ένα από τα μειονεκτήματα έγκειται στην αύξηση της τιμής αγοράς της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, η οποία ορίζεται αυθαίρετα και έχει αντίκτυπο στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνεται στους πελάτες. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, ενδείκνυται η υποστήριξη της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο προβληματισμός σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εκμετάλλευσής τους ώστε να είναι αποδοτικές.

Литовский

3.4 Norint surinkti CO2 dujas ir jas saugoti atitinkamuose geologiniuose sluoksniuose arba po dirvožemio sluoksniu esančiose naudojamose erdvėse (geologinė sekvestracija), reikia jas atskirti nuo antropogeninių šaltinių, nugabenti į saugojimo vietą ir ilgam laikui izoliuoti nuo atmosferos. Šio emisijos sumažinimo būdo veiksmingumas priklausys nuo surinkto CO2 kiekio, bendro elektrinių ir pramoninių kompleksų efektyvumo sumažinimo, atsižvelgiant į energijos naudojimo intensyvumą rinkimo, gabenimo ir saugojimo procesų metu ir galiausiai — nuo saugomo CO2 proporcijos. Naudojant šiuolaikines technologijas, galima išlaikyti apie 90 proc. saugomo CO2 kiekio. Šių priemonių įgyvendinimas pareikalaus 15–30 proc. papildomos energijos (daugiausiai rinkimui), t.y. bendras emisijos mažinimo efektyvumas sudarytų apie 85 proc.4. Išvados ir rekomendacijos

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Κάθε υπάλληλος ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναγκάζεται να εκφέρει γνώμη για θέμα, στο χειρισμό ή στη λύση του οποίου έχει προσωπικό συμφέρον τέτοιας φύσεως, ώστε να διακινδυνεύεται η ανεξαρτησία του, οφείλει να ενημερώνει σχετικά το διευθυντή.Άρθρο 11

Литовский

Komitetas pateikia direktoriui pasiūlymus dėl tarnybos organizavimo ir veiklos, dėl personalo darbo ar gyvenimo sąlygų gerinimo.4. Darbuotojas, sudaręs sutartį ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui arba neterminuotam laikui, turi teisę balsuoti ir būti renkamas į Personalo komitetą.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

ότι η πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς θα διακινδύνευε με τη χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων

Литовский

b) 16.02 B I Kiti gaminiai arba konservai iš paukštienos ar jos subproduktų2. Šiame reglamente:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

ότι η πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς θα διακινδύνευε με την χορήγηση ορισμένων ενισχύσεων

Литовский

kadangi, bendrai organizuojant kiaušinių rinką, būtina tuo pačiu metu tinkamai atsižvelgti į tikslus, numatytus Sutarties 39 ir 110 straipsniuose;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK