Спросить у Google

Вы искали: fjernsynsspredning (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

Fri radio- og fjernsynsspredning

Английский

Freedom to provide audiovisual services

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Film og radio- og fjernsynsspredning

Английский

Film and broadcasting

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

De underminerer samtidig det økonomiske grundlag for reguleringen af fjernsynsspredning.

Английский

At the same time ihey undermine the economic basis of the regulation of

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Enerettigheder til radio- og fjernsynsspredning — Frie varebevægelser — Konkurrenceregler

Английский

Exclusive radio and television broadcasting rights — Freedom to provide services — Competition rules

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Disse muligheder og vanskeligheder ses klart for radio- og fjernsynsspredning.

Английский

These opportunities and difficulties are well illustrated in the field of broadcasting.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

— Virkningerne af den nye teknologiske udvikling for konkurrencen inden for fjernsynsspredning

Английский

_Theimpactolthenewtechno_BAR_ogica_BAR_environmentoncompetitioninte_BAR_evision broadcasting

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

MDO tegner sig for en ubetydelig andel af markedet for fjernsynsspredning og tv-reklame i Frankrig.

Английский

MDO's share of both the market for television broadcasting and that for television advertising in France is insignificant.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Man burde på fællesskabsplan udarbejde nogle regler for god opførsel og gode skikke med hensyn til fjernsynsspredning.

Английский

If we miss this opportunity to make a real leap forward in tech nical television standards, it will be even more difficult for us to do so at a future date — the new technology itself will overtake us.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Nye teknologier og tjenesteydelser O Forslag til direktiv om radio­ og fjernsynsspredning D Forslag vedrørende gradvis åbning af markedet for informationstjenesteydelser

Английский

Proposal on new measures to supplement the initial (1985-88) plan for stimulating scientific and technical cooperation and interchange in Europe (assistance for top-level scientists, and optimum operation of major scientific facilities in Europe)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Enerettigheder til radio- og fjernsynsspredning — frie varebevægelser — fri udveksling af tjenesteydelser — konkurrenceregler — ytringsfrihed

Английский

Failure of a Member State to fulfilits obligations - Containers ofliquids for human consumption -Failure to implement a directive or to communicate programmes c-321e0

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Erhververen af retten til at fremvise en biograffilm i en medlemsstat, kan påberåbe sig denne ret for at hindre, at filmen uden hans tilladelse via anlæg til fjernsynsspredning udsendes i denne stat

Английский

The principle of equal pay for male and female employees is not limited to work carried on simultaneously at the same level for the same employer

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Vedtagelsen af direktivet vedrørende radio- og fjernsynsspredning er et betydeligt skridt fremad imod realiseringen inden 1992 af et enhedsmarked for tjenesteydelser, derer baseret på nye teknologier.

Английский

Adoption of the Directive on television broadcasting represents an important step towards the establishment by 1992 of a single market in services based on new technologies.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Der blev endvidere indbragt en sag for MMC (den første i henhold til section 79 i Fair Trading Act) vedrørende eventuel restriktiv ansættelsespraksis inden for fjernsynsspredning og filmproduktion.

Английский

A reference (the first under Section 79 of the Fair Trading Act) was alsomade to the MMC of possible restrictive labour practices in televisionbroadcasting and film production.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Fortolkning af EØF­Traktatens artikel 85, stk. 3, og artikel 86 i relation til den italienske regerings adfærd med hensyn til til­deling af UHF­kanaler til fjernsynsspredning. Processprog: italiensk.

Английский

Telemarsicabruzzo S.p.A. ν Circostel and Others (Reference for a preliminary ruling) Pretura di Frascati Interpretation of Articles 85 (3) and 86 of the Treaty in regard to the conduct of the Italian Government concerning the allocation of UHF channels for television broadcasting.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Kommissionen var ligeledes blevet ind budt til at deltage i mødet for ministrenes stedfortrædere den 28. september i Strasbourg. Den kunne her redegøre for sit syn på spørgsmål vedrørende forhandlingerne om konventionen om radio- og fjernsynsspredning over grænserne. serne.

Английский

The Commission was also asked to take part in the ministers' deputies' meet­ing of 28 September, where it was able to give its views on the negotiations concern­ing the convention on cross-border radio and television broadcasting.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

MDO er aktiv inden for radio- og fjernsynsspredning og fjernsynsreklame i Frankrig via kanalen »Télé Monte-Carlo« (TMC).

Английский

MDO is active in television broadcasting and advertising in France through the TV channel 'Télé Monte-Carlo' (TMC).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

9) Parterne forpligter sig til at fremme, opmuntre og lette det kulturelle samarbejde på forskellige områder navnlig i forbindelse med fremme af den audiovisuelle industri i Europa og harmonisering af reguleringen af international radio- og fjernsynsspredning.

Английский

9) The parties undertake to promote, encourage and facilitate cultural cooperation in various fields, with particular reference to the promotion of the audiovisual sector in Europe and the harmonization of regulations on cross-border broadcasting.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Bestemmelserne for elektronisk leverede ydelser, teletjenester samt radio– og fjernsynsspredning, der leveres af en tjenesteyder etableret uden for EU, skal opretholdes uændret i fremtiden, for så vidt angår fastlæggelsen af leveringsstedet for disse tjenesteydelser.

Английский

The rules for determining the place of supply of e-commerce, telecommunication and broadcasting services provided by a supplier established outside the EU will remain unchanged in future.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Disse undtagelser gælder for ydelser med tilknytning til fast ejendom, transport - både passager- og varetransport - ydelser af kulturel, kunstnerisk, sportslig, videnskabelig og uddannelsesmæssig art, arbejde udført på løsøregenstande og immaterielle ydelser, herunder ophavsret, patentrettigheder, reklame, rådgivning (f.eks. ingeniører, advokater osv.), vikarservice, udlejning af løsøregenstande, teletjenester, radio- og fjernsynsspredning og elektronisk leverede ydelser.

Английский

These exceptions exist for services related to immovable property, transport services – both passenger and goods, services that are of a cultural, artistic, sporting, scientific and educational nature, work on movable tangible property and intangible services, including copyrights, patents, advertising, professional services (e.g., engineers, lawyers, etc.), the supply of staff, the hiring out of movable tangible property, telecommunications, radio and television broadcasting and electronically supplied services.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

For ydelser, der leveres til ikke–afgiftspligtige personer, findes der undtagelser for ydelser med tilknytning til fast ejendom, transport – både passager– og varetransport – ydelser af kulturel, kunstnerisk, sportslig, videnskabelig og uddannelsesmæssig art, arbejde udført på løsøregenstande og i særlige tilfælde immaterielle ydelser, herunder ophavsret, patentrettigheder, reklame, rådgivning (f.eks. ingeniører, advokater osv.), vikarservice, udlejning af løsøregenstande, teletjenester, radio– og fjernsynsspredning og elektronisk leverede ydelser.

Английский

As regards services supplied to non-taxable persons, exceptions exist for services relating to immovable property, transport - both passenger and goods -, cultural, artistic, sporting, scientific and educational activities, work on tangible movable property and, in particular cases, for intangible services, including copyrights, patents, advertising, professional services (e.g. engineers, lawyers, etc.), the supply of staff, the hiring out of tangible movable property, telecommunications, radio and television broadcasting and electronically supplied services.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK