Спросить у Google

Вы искали: indskibningsdæk (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

Indskibning i redningsbåde skal kunne ske enten direkte fra det sted, hvor de er anbragt, eller fra et indskibningsdæk, men ikke fra begge.

Английский

Lifeboats shall be capable of being boarded either directly from the stowed position or from an embarkation deck, but not both.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 7
Качество:

Датский

1 to sæt stållejdere, som er anbragt med størst mulig indbyrdes afstand, og som fører til døre i den øverste del af rummet med tilsvarende afstand, hvorfra der er adgang til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og redningsflåder;

Английский

1 two sets of steel ladders as widely separated as possible, leading to doors in the upper part of the space similarly separated and from which there is access to the appropriate lifeboat and life-raft embarkation decks.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Датский

.1 enten af to sæt stållejdere, som er anbragt med størst mulig indbyrdes afstand, og som fører til døre i den øverste del af rummet med tilsvarende afstand, hvorfra der er adgang til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og redningsflåder.

Английский

.1 two sets of steel ladders as widely separated as possible, leading to doors in the upper part of the space similarly separated and from which there is access to the appropriate lifeboat and life-raft embarkation decks.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Fra maskinkontrolrum og værkstedsrum skal der være to evakueringsveje, hvoraf den ene skal være uafhængig af maskinrummet og give adgang til indskibningsdækket.

Английский

From spaces for monitoring of operation of machinery, and from work spaces, there shall be at least two means of escape, of which one shall be independent of the machinery space and give access to the embarkation deck.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Hvis mand over bord-båden er en af skibets overlevelsesfartøjer, og hvis de øvrige redningsbåde bordes fra indskibningsdækket, skal ombordstigning i mand over bord-båden — ud over som i punkt 2 — ligeledes kunne foregå fra indskibningsdækket.

Английский

If the rescue boat is included in the capacity of the survival craft and the other lifeboats are boarded from the embarkation deck the rescue boat shall, in addition to paragraph .2, also be capable of being boarded from the embarkation deck.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Hvor rummet ligger over skotdækket, skal de to udgange være anbragt så langt fra hinanden som muligt, og de døre, der fører fra disse udgange, skal være anbragt på et sted, hvorfra der er adgang til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og -flåder.

Английский

Where the space is above the bulkhead deck, the two means of escape shall be as widely separated as possible and the doors leading from such means of escape shall be a position from which access is provided to the appropriate lifeboat and life-raft embarkation decks.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Датский

I og fra alle passager- og mandskabsrum og rum, hvor besætningen normalt er beskæftiget, bortset fra maskinrum, skal trapper, lejdere, gange og døre være således anbragt, at de frembyder let adgang til indskibningsdæk for redningsbåde og –flåder.

Английский

Stairways and ladders, corridors and doors shall be arranged to provide ready means of escape to the lifeboat and life-raft embarkation deck from all passenger and crew spaces and from spaces in which the crew is normally employed, other than machinery spaces.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Датский

I sidstnævnte tilfælde skal der være direkte adgang til indskibningsdækket udendørs via udvendige trapper og ruter, og disse skal være forsynet med nødbelysning ifølge regel III/5.3 og skridsikker belægning.

Английский

In the latter case direct access to the embarkation deck by way of external open stairways and passageways shall be provided and shall have emergency lighting in accordance with Regulation III/5.3 and slip-free surfaces underfoot.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I sidstnævnte tilfælde skal der være direkte adgang til indskibningsdækket udendørs via udvendige trapper og ruter, og disse skal være forsynet med nødbelysning ifølge regel III/5.3 og skridsikker belægning.

Английский

In the latter case, direct access to the embarkation deck by way of external open stairways and passageways shall be provided and shall have emergency lighting in accordance with Regulation III/5.3 and slip-free surfaces underfoot.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I skibe med en længde på 24 m og derover kan flagstatens administration endvidere tillade, at der kun er én udgang fra et sådant rum, når blot en dør eller stållejder giver sikker udgang til indskibningsdækket, under behørig hensyntagen til arten og beliggenheden af det pågældende rum og, om der normalt er beskæftiget personer i rummet.

Английский

In a ship of 24 metres in length and above, the Administration of the flag State may dispense with one means of escape from any such space so long as either a door or a steel ladder provides a safe escape route to the embarkation deck, due regard being paid to the nature and location of the space and whether persons are normally employed in that space.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 4
Качество:

Датский

I speciallastrum skal antallet og placeringen af udgange såvel under som over skotdækket være til flagstatens administrations tilfredshed, og adgangen til indskibningsdækket skal, hvad angår sikkerhed, som hovedregel mindst svare til kravene i punkt .1.1, .1.2, .1.5 og .1.6.

Английский

In special category spaces the number and disposition of the means of escape both below and above the bulkhead deck shall be to the satisfaction of the Administration of the flag State and in general the safety of access to the embarkation deck shall be at least equivalent to that provided under paragraphs .1.1, .1.2, .1.5 and .1.6.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Mindst en af de udgangsveje, der er krævet ifølge punkt .1.1 og .1.2, skal bestå af en let tilgængelig trappe omgivet af skotter, som skal yde ubrudt brandbeskyttelse regnet fra det dæk, hvorfra trappen udgår, til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og -flåder eller det højeste dæk, hvortil trappen fører, hvis indskibningsdækket ikke udstrækker sig til den pågældende lodrette hovedzone.

Английский

At least one of the means of escape required by paragraphs .1.1 and .1.2 shall consist of a readily accessible enclosed stairway, which shall provide continuous fire shelter from the level of its origin to the appropriate lifeboat and life-raft embarkation decks, or to the uppermost deck if the embarkation deck does not extend to the main vertical zone being considered.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Mindst en af de udgangsveje, der er krævet ifølge punkt .1.1 og .1.2, skal bestå af en let tilgængelig trappe omgivet af skotter, som skal yde ubrudt brandbeskyttelse regnet fra det dæk, hvorfra trappen udgår, til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og -flåder eller til det øverste vejrdæk, hvis indskibningsdækket ikke udstrækker sig til den pågældende lodrette hovedzone.

Английский

At least one of the means of escape required in the paragraphs .1.1 and .1.2 shall consist of a readily accessible enclosed stairway, which shall provide continuous fire shelter from the level of its origin to the appropriate lifeboat and life-raft embarkation decks or to the uppermost weather deck if the embarkation deck does not extend to the main vertical zone being considered.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

en stållejder, som fører til en dør, hvorfra der er adgang til indskibningsdækket, samt en ståldør i den nederste del af rummet og på et sted, der er langt fra førnævnte lejder; ståldøren skal kunne åbnes og lukkes fra begge sider og give adgang til en sikker evakueringsvej fra den nederste del af rummet til indskibningsdækket.

Английский

one steel ladder leading to a door from which access is provided to the embarkation deck and additionally, in the lower part of the space and in a position well separated from the ladder referred to, a steel door capable of being operated from each side and which provides access to a safe escape route from the lower part of the space to the embarkation deck.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 4
Качество:

Датский

.1 to sæt stållejdere, som er anbragt med størst mulig indbyrdes afstand, og som fører til døre i den øverste del af rummet med tilsvarende afstand, hvorfra der er adgang til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og redningsflåder;

Английский

.1 two sets of steel ladders as widely separated as possible, leading to doors in the upper part of the space similarly separated and from which there is access to the appropriate lifeboat and liferaft embarkation decks.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Датский

.2 Hvor rummet ligger over skotdækket, skal de to udgange være anbragt så langt fra hinanden som muligt, og de døre, der fører fra disse udgange, skal være anbragt på et sted, hvorfra der er adgang til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og -flåder.

Английский

.2 Where the space is above the bulkhead deck, the two means of escape shall be as widely separated as possible and the doors leading from such means of escape shall be a position from which access is provided to the appropriate lifeboat and liferaft embarkation decks.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Датский

.3 Fra maskinkontrolrum og værkstedsrum skal der være to evakueringsveje, hvoraf den ene skal være uafhængig af maskinrummet og give adgang til indskibningsdækket.

Английский

.3 From spaces for monitoring the operation of machinery, and from work spaces, there shall be at least two means of escape, of which one shall be independent of the machinery space and give access to the embarkation deck.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Датский

5a Mindst en af de udgangsveje, der er krævet ifølge punkt.1.1 og.1.2, skal bestå af en let tilgængelig trappe omgivet af skotter, som skal yde ubrudt brandbeskyttelse regnet fra det dæk, hvorfra trappen udgår, til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og -flåder eller til det øverste vejrdæk, hvis indskibningsdækket ikke udstrækker sig til den pågældende lodrette hovedzone.

Английский

5a At least one of the means of escape required in the paragraphs.1.1 and.1.2 shall consist of a readily accessible enclosed stairway, which shall provide continuous fire shelter from the level of its origin to the appropriate lifeboat and life-raft embarkation decks or to the uppermost weather deck if the embarkation deck does not extend to the main vertical zone being considered.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Датский

I sidstnævnte tilfælde skal der være direkte adgang til indskibningsdækket udendørs via udvendige trapper og ruter, og disse skal være forsynet med nødbelysning ifølge regel III/5.3 og skridsikker belægning.

Английский

In the latter case direct access to the embarkation deck by way of external open stairways and passageways shall be provided and shall have emergency lighting in accordance with regulation III/5.3 and slip-free surfaces underfoot.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 4
Качество:

Датский

.1 to sæt stållejdere, som er anbragt med størst mulig indbyrdes afstand, og som fører til døre i den øverste del af rummet med tilsvarende afstand, hvorfra der er adgang til de pågældende indskibningsdæk for redningsbåde og redningsflåder; i nye skibe skal en af disse lejdere yde ubrudt brandbeskyttelse fra den nederste del af rummet til et sikkert sted uden for rummet.

Английский

.1 two sets of steel ladders as widely separated as possible, leading to doors in the upper part of the space similarly separated and from which there is access to the appropriate lifeboat and life-raft embarkation decks. In new ships, one of these ladders shall provide continuous fire shelter from the lower part of the space to a safe position outside the space.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK