Спросить у Google

Вы искали: klovesygevirussens (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

Medlemsstaterne informerer og holder løbende Kommissionen og de øvrige medlemsstater ajour om mund- og klovesygevirussens epidemiologi og spredning.

Английский

Member States shall inform and regularly update the Commission and the other Member States about the epidemiology and spread of the foot-and-mouth disease virus.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Alvorlige radiologiske eller nukleare hændelser eller tilsigtet spredning af bioagenser (såsom SARS-, H1N1- eller mund- og klovesygevirus) kan ramme borgerne og økonomierne i hele Europa hårdt.

Английский

Serious radiological or nuclear incidents, or the intentional dissemination of bio-agents (such as SARS, H1N1 or foot-and-mouth disease virus), could severely affect people and economies across Europe.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Behandling af mælk for at sikre tilintetgørelse af mund- og klovesygevirus

Английский

Treatment of milk to ensure destruction of foot-and-mouth virus

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Behandling, der anerkendes som effektiv til tilintetgørelse af mund- og klovesygevirus

Английский

Treatment recognised effective to destroy foot-and-mouth disease virus

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Breder mund- og klovesygevirusset sig, kan der medtages yderligere regioner eller underregioner.

Английский

In the event of the foot-and-mouth disease virus spreading, additional regions or sub-regions shall be included.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

De skal have reageret negativt på en prøve for antistof mod mund- og klovesygevirus inden indsætningen.

Английский

They must be negative for antibody to foot-and-mouth disease virus prior to introduction.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Der foretages kontrol på stedet i laboratorier og virksomheder, som håndterer levende mund- og klovesygevirus, mindst to gange inden for fem år, og den ene kontrol foretages uanmeldt.

Английский

The laboratories and establishments handling live foot-and-mouth disease virus must be subject to at least two inspections within five years, with one of the inspections being carried out unannounced.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Der kan vedtages en håndbog om minimumsstandarder for laboratorier, der arbejder med mund- og klovesygevirus in vitro og in vivo, efter proceduren i artikel 89, stk. 2.

Английский

An Operational Manual for Minimum Standards for Laboratories working with the foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 89 (2).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Der skal træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at undgå, at mælk og mejeriprodukter efter behandling kommer i kontakt med potentielle kilder til spredning af mund- og klovesygevirus.

Английский

Necessary precautions must be taken to avoid contact of the milk or milk products with any potential source of foot-and-mouth virus after processing.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Der tilsættes desinfektionsmiddel, så pH-værdien ændres tilstrækkeligt til, at mund- og klovesygevirusset tilintetgøres.

Английский

Disinfectant shall be added so as to alter the pH sufficiently to destroy the foot‑and‑mouth disease virus.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Desinfektionsmidlerne og koncentrationerne heraf skal godkendes officielt af myndighederne for at sikre, at mund- og klovesygevirusset tilintetgøres.

Английский

The disinfectants to be used and their concentrations shall be officially approved by the competent authority to ensure destruction of foot-and-mouth virus.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

EØSU støtter Kommissionens foreslåede tiltag til bekæmpelse af mund- og klovesygevirussen og dens spredning.

Английский

The EESC supports the approach put forward by the EU Commission to combat the FMD virus and its propagation.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Følgende behandlinger anerkendes som tilstrækkeligt effektive til at tilintetgøre mund- og klovesygevirus i mælk og mejeriprodukter, der ikke er til konsum.

Английский

The following treatments are recognised to provide sufficient guaranties with regard to the destruction of the foot-and-mouth disease virus in milk and milk products not intended for human consumption.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Kommissionen kan sørge for, at der vedtages standardiserede referencesera for alle de vigtigste antigenvarianter af mund- og klovesygevirus på grundlag af EF-referencelaboratoriets og de nationale laboratoriers standardiseringsøvelser.

Английский

The Commission may arrange that standardised reference sera for all the main antigenic variants of foot-and-mouth disease virus are adopted as a result of standardisation exercises between the Community Reference Laboratory and the National Laboratories.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Kontrol af laboratorier og virksomheder, der håndterer levende mund- og klovesygevirus

Английский

Checks of laboratories and establishments handling live foot-and-mouth disease virus

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 3
Качество:

Датский

Kontrolbesøg med henblik på vurdering af de biosikkerhedsmæssige foranstaltninger på laboratorier, der håndterer levende mund- og klovesygevirus, og godkendelse af sådanne laboratorier

Английский

Missions for the assessment of bio-security measures in premises handling live FMD virus and for the approval of such laboratories;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Laboratorier og virksomheder, der håndterer levende mund- og klovesygevirus

Английский

Laboratories and establishments handlinglive foot-and-mouth disease virus

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Laboratorierne behøver ikke at opfylde standarderne for biosikkerhed i billag XII, punkt 1, men skal have faste procedurer til effektiv forebyggelse af spredning af mund- og klovesygevirus.

Английский

Such laboratories need not to comply with the bio-security standards referred to in Annex XII point 1, but must have established procedures which ensure that the spread of possible foot-and-mouth disease virus is effectively prevented.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Medlemsstaterne informerer og holder løbende Kommissionen og de øvrige medlemsstater ajour om mund- og klovesygevirussets epidemiologi og spredning.

Английский

Member States shall inform and regularly update the Commission and the other Member States about the epidemiology and spread of the foot-and-mouth disease virus.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Nationale laboratorier skal samarbejde med andre laboratorier, som myndighederne har udpeget, om at gennemføre fx serologiske undersøgelser, der ikke indbefatter håndtering af levende mund- og klovesygevirus.

Английский

National Laboratories shall cooperate with other laboratories designated by the competent authorities for performing tests, for example serological tests, that do not involve handling of live foot-and-mouth disease virus.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK