Спросить у Google

Вы искали: koncipist (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

flersprogede hjælpemidler til koncipist

Английский

multilingual aid for editor

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Датский

Efter iagttagernes mening har denne type eksperiment ingen indflydelse på fordelingen af ansvar mellem koncipist og udøver i det mindste ikke i begyndelsen.

Английский

In the opinion of the observers, this type of experiment does not affect the sharing of responsibilities between conceivers and executors, at least in a first stage.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Som koncipist på Kommissionens handlingsplan for fri bevægelighed for arbejdstagere bifalder jeg hr. De Clercqs bemærkninger om hindringer for den frie bevægelighed for personer såsom i pensionshenseende og i henseende til familieansvar og børns uddannelsesbehov.

Английский

As draftsperson on the Commission action plan on free movement of workers, I welcome the remarks of Mr De Clercq on obstacles to the free movement of people, such as pension mobility, family responsibilities and the educational needs of children.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Датский

Artikel 173 er af speciel interesse. Koncipisten ønsker tydeligvis at tillægge Domstolen den myndighed, som i Frankrig udøves på det administrative område af Conseil d'État, der, som bekendt, defineres ved fire »cas d'ouverture«: incompétence, vice de forme, détournement de pouvoir og violation de la loi ou des principes généraux du droit. Koncipistens hensigt og vanskelig heder' frernstår tydeligst i den franske tekst.

Английский

Article 173 is of special interest.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Den ordning, koncipisten foreslog^ forekommer en hel del mere fornuftig end det resultat, der opnåedes ved Domstolens afgørelse, især på et sagsområde så komplekst og vanskeligt som, ikkediskriminering.

Английский

The scheme proposed by the draftsman may be judged to be a good deal more sensible than the result attained by the Court's decision, especially in an area as complex and difficult as non-discrimination.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Den ordning, som koncipisten har haft for øje ved fordelingen af opgaver og pligter, er temmelig klar og forekommer i princippet fornuftig.

Английский

The scheme envisaged by the draftsman in allocating functions and duties is tolerably clear and seems in principle sensible.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Det ser ud, som om koncipisten også her følger sin foretrukne ordning med at sætte sin lid til, at underordnet lovgivning sætter principperne i den politik, EØF-traktaten fastsætter, i gang og gør dem effektive, ligegyldigt hvor klart politikken er formuleret.

Английский

This does not mean that the Court is suffering from a hallucination: it means that the Court has decided to sever the legal world — the world in which it operates — from the world of what are called real or actual events.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Det synes derimod nogenlunde klart, at ifølge koncipisten skulle rettighederne vedrørende ikke-diskriminering i hvert land afhænge af dette lands lovgivning, idet Kommissionen dog kan kræve, at landet når op på et passende niveau af beskyttelse, om nødvendigt ved ændring af nævnte lovgivning.

Английский

Whereas it seems tolerably clear that in the draftsman non-discrimination rights should in each country depend from the legislative provisions of that country subject to the power of the Commission to require each country to attain the appropriate level of protection, by amendment if necessary of those provisions.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Dette er klart uacceptabelt, og jeg tror ikke, at koncipisterne af ændringsforslaget på nogen måde vil være forbavsede over mit synspunkt.

Английский

That is clearly not acceptable and I do not think the drafters of the amendment will be at all surprised by my view.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 6
Качество:

Источник: IATE

Датский

Hvis dette var tilfældet, ville forordningens koncipister imidlertid utvivlsomt have valgt en anden formulering i lighed med den, som jeg har angivet ovenfor, såsom »retslige procedurer, herunder navnlig juridisk rådgivning«.

Английский

However, if that were the case, another formulation of the kind already mentioned above would undoubtedly have been used by the drafters of that regulation, such as ‘court proceedings and in particular legal advice’.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Hvis koncipisterne af denne artikel havde villet tillægge Kommissionen en beføjelse til at ophæve støtte fra strukturfondene, ville de også udtrykkeligt have truffet bestemmelse herom.

Английский

— in the alternative, partial annulment of the contested decision and reduction of the financial assistance which was granted to it;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

I de tilfælde, hvor en traktatbestemmelse ikke kun er bydende men også kategorisk, vil det ikke være for stor en belastning af traktaten at anse bestemmelsen for at have »direkte virkning«, også selv om koncipisten måtte have ment det modsatte; men selv her kan en sådan fremgangsmåde yderligere komplicere anvendelsen af EØF-traktaten, som er kompliceret nok.

Английский

There is nothing particularly shocking in such a severance — it happens fre­quently enough and it may even be necessary for the full flowering of a legal system. But it does entail certain dangers, particularly in an enterprise as novel and as complicated as the setting up of a European common market, and in any event the Court ought manifesty to give the appearance of appreciating the dangers and the limits of the course upon which it is embarking.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Koncipisten har med hensyn til stater, der udviser forsømmelighed, kun tillagt Domstolen en omhyggeligt afgrænset domsmyndighed, og han har været om hyggelig med kun at gøre sådanne af Rådet eller Kommissionen udstedte for ordninger, som han uden tvivl anså for indeholdende bestemmelser af en art, der ikke kunne optages i en traktat, direkte anvendelige i medlemsstaterne.

Английский

Even in the short run it would have been more reasonable to require the Member States to perform the obligations they had undertaken in the Treaty, and to perform them in the manner prescribed by the Treaty. In lieu of that, the Court declares that the rights which would have been established if those obligations had been performed had in fact been established 'de plein droit' within the founding members since January 1963, to the extent of securing to men and women workers equal pay for the same work.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Koncipisten kan have ment, hvad han sagde, og kan især have haft til hensigt at tillægge denne under ordnede »fællesskabslovgivning«, og kun den, direkte anvendelighed i betydningen at skabe en ret for enkeltpersoner, der kan håndhæves ved sagsanlæg i henhold til den nationale retsorden i netop de vendinger, hvori den er defineret.

Английский

A good example, perhaps the best, of such a categorical provision is Article 85 (2) which provides that 'any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.'

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Vedrører den i artikel 1, stk. 2, nr. 1, nævnte undtagelse fra konventionens an vendelsesområde 'formueforholdet mellem ægtefæller', krav som de under punkt 1 nævnte, hvis disse fremsættes for at forhindre, at de i en 'codicil' indeholdte er klæringer skal blive brugt som bevis mod 'codicillens' koncipist i en retssag, som angår 'codicillens' koncipists påståede ubeføjede eller uretmæssige administration af hans hustrus særeje, såfremt denne administration må betragtes som nært sammenhængende med de formueretlige forhold, som umiddelbart følger af ægteskabet? teskabet?

Английский

Does the exclusion of 'rights in property arising out of a matrimonial relation ship' from the application of the Convention, provided for by the opening words of the second paragraph of Article 1 and subparagraph (1) thereof, apply to applications as described in 1. above if they are made in order to prevent the declarations contained in the codicil from being used against the person making the co dicil in a legal dispute about alleged unauthorized or improper management by that person of his wife's separate property, where that management must be re garded as being closely connected with proprietary relationships flowing directly from the marriage bond?

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

— Det sproglige sammenfald mellem artikel 41 i De Forenede Nationers pagt og artikel 301 EF viser den klare hensigt hos koncipisterne af sidstnævnte bestemmelse om at skabe en platform for Fællesskabets gennemførelse af enhver foranstaltning, som Sikkerhedsrådet har truffet, og som kræver en fællesskabshandling.

Английский

— the fact that similar words are used in Article 41 of the Charter of the United Nations and in Article 301 EC shows that the authors of that latter provision clearly intended to provide a platform for the implementation by the Community of all measures adopted by the Security Council that call for action by the Community;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK