Спросить у Google

Вы искали: primærretten (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

Lad mig nu komme til primærretten.

Английский

Let me turn now to the issues of primary law.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Det forholder sig tilsvarende med primærretten.

Английский

There is a similar situation as regards primary law.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Dette gælder den nye traktat, men også på anden vis primærretten.

Английский

This applies with regard to the new treaty, but also in a different way in primary law.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Датский

4.2.1 EØSU mener ikke, at der kan garanteres retssikkerhed ved blot at henvise til primærretten.

Английский

4.2.1 The Committee takes the view that a mere reference to primary legislation is not enough to provide legal certainty.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Датский

Dette skal gøres bindende gennem tilpasninger til den umiddelbart gældende EU-lovgivning (primærretten).

Английский

This is to be made binding through adjustments to directly applicable EU law (primary law).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Датский

Man fortalte os, at primærretten ville lide skibbrud i Rådet, og at vores idéer om skattelovgivningen ville trække os ned på havets dyb.

Английский

We were told that primary legislation would run aground on the cliffs of the Council, and that our ideas on tax law would drag us down to the depths of the ocean.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Domstolen kan ikke desto mindre tage højde for parternes fælles hensigt, som kommer til udtryk i erklæringerne, når den skal fortolke primærretten.

Английский

The Court of Justice may nevertheless take into account the common intention of the parties expressed in the declarations when it is called on to interpret primary law.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Det følger allerede af normhierarkiet, at bestemmelser i afledt ret ikke kan begrænse rækkevidden af primærretten, som artikel 230 EF og artikel 253 EF ligeledes er en del af.

Английский

It follows simply from the hierarchy of norms that provisions of secondary law cannot restrict the scope of primary law, including Article 230 EC and Article 253 EC.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

De opfyldte krav, som i dette tilfælde får os til at henholde os til akten fra 1976 om privilegier og immuniteter i primærretten og dernæst til den portugisiske forfatning og tillige den portugisiske procesret.

Английский

In this instance, the conditions take us back to the 1976 Act, to the provision made for privileges and immunities in primary legislation and from there to the Portuguese constitution and indeed to Portuguese procedural law.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 3
Качество:

Датский

Men hvorfor sætter han det hele på spil ved ud over retsstillingen i henhold til primær og sekundær ret også at beskrive privilegier og immuniteter, eftersom sidstnævnte er en del af primærretten?

Английский

Why is he putting the matter on the line, however, by describing not only the position regarding primary and secondary law, but also the privileges and immunities, because the latter constitute primary law.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 4
Качество:

Датский

Men til det formål er der brug for en ny, interventionistisk komponent i den økonomiske politik og i budgetpolitikken, som ændrer primærretten og derfor skal behandles af de nationale parlamenter i henhold til artikel N.

Английский

Already one prime minister has fallen after losing his hearing and others will do so in turn, Commissioner, and then perhaps we shall reach understanding as simple citizens and not as officials.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Men til det formål er der brug for en ny, interventionistisk komponent i den økonomiske politik og i budgetpolitikken, som ændrer primærretten og derfor skal behandles af de nationale parlamenter i henhold til artikel N.

Английский

But this will require a new, interventionist element in economic and budgetary policy, an element that will involve amending primary legislation and will therefore, under the terms of Article N, have to be dealt with by the national parliaments.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Датский

Vi ændrer selvfølgelig ikke primærretten, men vi kan gøre vores del af arbejdet og bevæge os et skridt nærmere en formalisering af EU's symboler inden for de institutionelle rammer.

Английский

Of course, we are not amending primary law, but we can do our part and move a step closer to formalising Union symbols within the institutional framework.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Датский

Der bør arbejdes for tilpasninger til den umiddelbart gældende EU-lovgivning (primærretten), som vil styrke den sociale dimension.

Английский

Adjustments to directly applicable EU law (primary law) should be pursued in order to strengthen the social dimension.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

—De er indgået af institutioner, der har ret at indgå retlige forpligtelserinden for rammerne af den kompetence, de er tillagt i traktaterne.Og i den henseende afviger de indgåede aftaler ikke fra bestemmelserne i primærretten.

Английский

—They have been concluded by institutions which can enter into legalobligations under the powers conferred on them by the Treaties. Inthis respect, the agreements are perfectly consistent with the provisions of the Treaties.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

For det første skal der i en statut, ifølge de holdninger, som Rådet hidtil har fastlagt, være overensstemmelse mellem statutten og primærretten, f.eks. vedrørende immuniteter og privilegier.

Английский

According to the positions laid down so far by the Council, there must, first of all, be concordance between the Statute and primary law, for example concerning immunities and privileges.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Jeg ved, at der stadig er problemer med primærretten, men de kan løses, og jeg ville være meget taknemmelig, hvis Rådet ville koncentrere sig om dette spørgsmål og kunne give os konkrete anvisninger på en løsning.

Английский

I know there are still problems with primary law, but they can be solved and I would be very grateful if the Council would concentrate on this question and send us concrete pointers for a solution.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 4
Качество:

Датский

Domstolen kan ikke desto mindre tage hensyn til den fælles hensigt, parterne har udtrykt i erklæringerne, når den skal fortolke primærretten, som findes i traktaterne, og de sidestillede retsakter som protokoller og bilag.

Английский

The Court of Justice can, nevertheless, take account of the common intention of the parties expressed in the declarations when it is called on to interpret the primary legislation constituted by the treaties and related acts that are the protocols and appendices.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

6.3 Medlemsstaterne bør mere systematisk benytte sig af den mulighed, der findes i primærretten til at implementere direktiver via kollektive overenskomster, navnlig i forbindelse med direktiver med socialt/arbejdsmarkedspolitisk eller økonomisk indhold.

Английский

6.3 Member States should more systematically take the opportunity provided by primary legislation to use collective bargaining when transposing directives, particularly those on social and economic issues.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

En sådan argumentation medfører, at bestemmelser i afledt ret gives forrang for bestemmelser i primærretten, nemlig artikel 67 EF, hvis stk. 1 og 5 skal anvendes successivt under overholdelsen af de betingelser, som de fastsætter i denne henseende.

Английский

Such an argument effectively accords provisions of secondary legislation primacy over primary legislation — in the present case, Article 67 EC, paragraphs (1) and (5) of which must be applied successively in compliance with the conditions laid down to that effect.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK