Спросить у Google

Вы искали: udelukkelsesmetoden (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

Så valgte man efter udelukkelsesmetoden Somalia.

Английский

That is what I can specify at this juncture.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Jeg mener, at det er meget godt at gå frem efter udelukkelsesmetoden.

Английский

I think it is an excellent idea to take a complementary approach.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Vi foreslår ved udelukkelsesmetoden og næsten ved reductio ad absurdum, at vi på længere sigt skal søge at nå frem til frihandelsaftaler.

Английский

It also involves the building of a more homogeneous and egalitarian society, in which the enormous social problems currently ob served have found a solution.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Der var efter hans opfattelse mindst fire drivakser, hvorom den fornyede vækst kunne dreje. Han valgte efter udelukkelsesmetoden.

Английский

As he saw it there were four possible roads to recovery so he proceeded by elimination.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Men eftersom tekniske instanser som CEDEFOP har til opgave at fremsætte forslag til forbedring af den nuværende situation, kan vi begynde med udelukkelsesmetoden.

Английский

But, as technical bodies like CEDEFOP have the task of presenting proposals to improve the existing situation, we can start by excluding what is inadequate.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Ganske vist begrænser Conseil d'Etat statens ansvarspådragelse til usædvanlige og særlige tab. Ifølge Kommissionens ekspert kan man for at finde frem til den usædvanlige karakter benytte udelukkelsesmetoden.

Английский

It is true that the Council of State restricts the liability of the State to injury ‘of an abnormal and specific kind’. As regards the ‘abnormal’ character of the injury, the Commission’s expert takes the view that one can proceed by elimination.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Датский

a) "Tredjelandsstatsborger" defineres ved udelukkelsesmetoden som borgere, der ikke er unionsborgere, således som i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Английский

a) "Third-country national" is defined by default, by excluding citizens of the Union as specified in the Treaty establishing the European Community.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Det foreslås med hensyn til den første kategori at fastholde det nuværende system, der fungerer efter udelukkelsesmetoden, hvor man i mangel af andet først anvender et andet veterinærlægemiddel, herefter et humanmedicinsk lægemiddel og som sidste mulighed et præparat til øjeblikkelig brug.

Английский

In the former case, it is intended to retain the system whereby either another veterinary medicinal product, a medicinal product for human use, or a product prepared extemporaneously must be used in that order of priority ("cascade").

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Det skal erindres, at den ikke-fortrolige version af klagen, der indeholder en redegørelse for udelukkelsesmetoden, var tilgængelig i det ikke-fortrolige dossier fra indledningen af proceduren.

Английский

It is recalled that the non-confidential version of the complaint, setting out the exclusion methodology, was available in the non-confidential file as from the initiation of the proceeding.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Antallet af brugsdyr, der anvendes til forsøg af veterinærlægemidler, er begrænset i forhold til antallet af dyr, som eventuelt kan blive behandlet med et lægemiddel, uden at de gældende bestemmelser for tilladelsen er opfyldt, f.eks. i henhold til den såkaldte "udelukkelsesmetode" (jf. ovenstående betragtninger i punkt C.2).

Английский

The number of productive livestock used in testing veterinary medicinal products is small compared with the number of animals likely to be treated with a medicinal product outside the authorised use, if only because of the "cascade" provisions described in C.2).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Serviceydelser er traditionelt blevet defineret ved udelukkelsesmetoden, dvs. ved, hvad de ikke er (materielle, varige, mulige at oplagre, transporterbare osv.).

Английский

Services have traditionally been defined in negative terms, not by what they are, but what they are not (tangible, durable, storable, transportable, etc.).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Ved hjælp af udelukkelsesmetoden blev det vurderet, at udvidelse af anvendelsesområdet for instrumentet til udviklingssamarbejde til at omfatte foranstaltninger, der ikke er relateret til udvikling, skaber risiko for, at de enkelte mål modarbejder hinanden, hvilket kunne skabe store forsinkelser i beslutningstagningen og gennemførelsen.

Английский

Proceeding by elimination, it was judged that extending the scope of the Development Cooperation Instrument to cover non-developmental actions creates the risk of tension between different objectives, and could lead to significant delays in decision-making and implementation.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

en beskrivelse af anvendte skøn, aggregeringer og udelukkelsesmetoder.

Английский

a description of estimations, aggregations and exclusion methods used.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Датский

Eftersom parterne ikke foreslog en alternativ udelukkelsesmetode, blev deres bemærkninger anset for at være ubegrundede.

Английский

Further, in view of the fact that parties did not propose an alternative method of exclusion, their comments were considered as unsubstantiated.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Датский

Det skal erindres, at den ikke-fortrolige version af klagen, der indeholder en detaljeret redegørelse for udelukkelsesmetoden, var tilgængelig i det ikke-fortrolige dossier fra indledningen af proceduren.

Английский

It is recalled that the non-confidential version of the complaint, setting out in a detailed manner the exclusion methodology, was available in the non-confidential file as from the initiation of the proceeding.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I dag var De heldig endnu en gang, men på langt sigt vil denne udelukkelsesmetode ikke have succes.

Английский

For today you have again been lucky, but in the long term this exclusion method will not be successful.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Den form for udelukkelsesmetode er besynderlig med henblik på den offentlige deltagelse i beslutningstagningen, og der spildes også unødvendig tid og energi hos selve myndigheden.

Английский

Such restriction is odd from the point of view of public participation, and also squanders the time and energy of the authority itself.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 5
Качество:

Датский

Det når man frem til ved at anvende de kriterier, der benyttes til at fastlægge denne merværdi ved at anvende en rangordnings- og udelukkelsesmetode.

Английский

Such areas would be pinpointed by applying criteria for defining this added value in terms of creating rankings and exclusion.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 3
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK