Спросить у Google

Вы искали: plejeforsikringen (Датский - Венгерский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Венгерский

Информация

Датский

Tilmeldingen til plejeforsikringen er ikke arbejdsgiverens ansvar.

Венгерский

Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó biztosítási rendszerbe való belépés nem a munkáltató feladata.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Bidragssatsen for plejeforsikringen (Pflegeversicherung) udgør 1,7 %.

Венгерский

Az ápolási biztosítási (Pflegeversicherung) járulék mértéke 1,7%.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Bidraget til pensionsforsikringen betales gennem plejeforsikringen. Du skal derfor tilmelde den pågældende til

Венгерский

Utazás során bekövetkező baleset a munkahelyre vezető szokásos utazás vagy az

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Hvis du er medlem af en luxembourgsk sygekasse, er du automatisk omfattet af plejeforsikringen.

Венгерский

Amennyiben ezeken a felülvizsgálatokon nem jelenik meg, az ellátások folyósítása megszűnik.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I henhold til plejeforsikringen tilkendes sundhedsydelser i tilfælde af sygdom, barsel eller ikkeerhvervsrelaterede ulykker (i tilfælde af at ulykkesforsikringen ikke dækker).

Венгерский

Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó biztosítás betegség, anyaság vagy (helyettesítő fedezetként, balesetbiz- i) a terhesség alatt és után orvos vagy szülésznő által végzett vagy előírt ellenőrző vizsgálatok;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den flamske regering har også gjort gældende, at tilknytning til plejeforsikringen er en tvivlsom »fordel«, fordi de bidrag, der skal betales, er obligatoriske.

Венгерский

A flamand kormány azt is előadja, hogy a gondozási biztosítási rendszerbe való belépés kétséges „előny”, tekintettel a fizetendő járulékok kötelező jellegére.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den flamske regering har vurderet, at antallet af berørte personer vil være forholdsvis lille, og at muligheden for tilknytning til plejeforsikringen sandsynligvis kun vil have en marginal indflydelse på de enkelte personers afgørelse af, om de vil gøre brug af deres rettigheder til fri bevægelighed.

Венгерский

A flamand kormány úgy véli, hogy az érintett személyek száma viszonylag kicsi, és a gondozási biztosítási rendszerbe való belépés lehetőségének valószínűleg csak marginális befolyása van a magánszemélyek azon döntésére, hogy a szabad mozgáshoz való jogaikat gyakorolják-e.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Plejeforsikringen er obligatorisk for alle, der bor og/eller arbejder i Schweiz, medmindre de tilhører en anden lovpligtig socialsikringsordning i en EU-medlemsstat, Norge eller Island.

Венгерский

Az egészségügyi ellátások biztosítási rendszerébe való belépés minden Svájcban lakóhellyel rendelkező és/vagy dolgozó személy számára kötelező, hacsak nem az Európai Unió egyik tagállamában, Norvégiában vagy Izlandon érvényben lévő törvényes szociális biztonsági rendszer alá tartozik.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Du skal indbetale bidrag til syge- og barselsforsikringen, til plejeforsikringen og til alderdoms-, invalide- og efterladteforsikringen. Bidraget udgør en bestemt procentdel af din løn.

Венгерский

A beteg- és anyaságbiztosításnak, az ápolási biztosításnak és a nyugdíjbiztosításnak (öregségi, rokkantsági, túlélő hozzátartozói) kell járulékot fizetnie.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

1) Ydelser, der udbetales i henhold til en ordning som den plejeforsikringsordning, der er oprettet ved dekretet af 30. marts 1999 udstedt af det flamske parlament vedrørende tilrettelæggelse af plejeforsikringen (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), i den udgave, der blev ændret ved det flamske parlaments dekret af 30. april 2004 om ændring af dekretet af 30. marts 1999 vedrørende tilrettelæggelse af plejeforsikringen (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), henhører under det saglige anvendelsesområde for Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2. december 1996, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 307/1999 af 8. februar 1999.

Венгерский

1) Az olyan rendszer alapján fizetett ellátások, mint a 2004. április 30-i Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekeringgel (a gondozási biztosítás szervezetéről szóló 1999. március 30-i rendelet módosításáról szóló flamand parlamenti rendelet) módosított 1999. március 30-i Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering (a gondozási biztosítás szervezetéről szóló rendelet) felállított gondozási biztosítási rendszer, az 1998. június 29-i 1606/98/EK tanácsi rendelettel módosított 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet tárgyi hatálya alá tartoznak.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

15 — Den flamske plejeforsikring er ikke opført i bilag IIa.

Венгерский

az (1) bekezdésben említett szociális biztonsági ágak által fedezett kockázatok kiegészítő, helyettesítő vagy járulékos fedezetéül szolgáljon, és az érintett személyeknek minimum megélhetési jövedelmet biztosítson az érintett tagállam

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

16 — Den flamske plejeforsikring er heller ikke opført i bilag II, nr. III.

Венгерский

17 – A 18. cikk a biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási idő összesítéséről rendelkezik a betegségbiztosítási és anyasági ellátásokkal összefüggésben.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

23 — Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering [Det flamske fællesskabs dekret af 30.4.2004 om ændring af dekret af 30.3.1999 om indførelse af en plejeforsikring], Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 9.6.2004, s. 43593.

Венгерский

23 – Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering [a gondozási biztosítási rendszer szervezetéről szóló, 1999. március 30-i rendeletet módosító 2004. április 30-i flamand közösségi rendelet], Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 2004. június 9., 43593. o.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

25 — Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 25 November 2005 houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering [det flamske fællesskabs dekret af 25.11.2005 om ændring af dekret af 30.3.1999 om indførelse af plejeforsikringen], Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 12.1.2006, s. 2153.

Венгерский

27 – A Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 mei 2001 houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering [a gondozási biztosítási rendszer szervezetéről szóló, 1999. március 30-i rendeletet módosító 2001. május 18-i flamand közösségi rendelet] (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad, 2001. július 28., 25712. o.) általi módosítást követő változat.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

34 — Som det er angivet i det første spørgsmål, punkt (d), i forelæggelseskendelsen, finansieres plejeforsikringen dels ved medlemmernes årlige bidrag, dels ved bidrag fra det pågældende autonome fællesskabs budget.

Венгерский

34 – Mint azt a kérdéseket előterjesztő bíróság első kérdésének d) pontjában jelzi, a gondozási biztosítási rendszert egyrészt a tagok éves járulékából, másrészt pedig az érintett autonóm közösség költségvetési kiadásait terhelő támogatásból finanszírozzák.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Alle parterne er enige om, at dette spørgsmål bør besvares bekræftende. De mener, at ydelserne fra den flamske plejeforsikring bør klassificeres som sociale sikringsydelser som omhandlet i forordning nr. 1408/71.

Венгерский

Első kérdésével a kérdéseket előterjesztő bíróság azt szeretné tudni, hogy az olyan gondozási biztosítási rendszer, mint amilyen a Flamand Közösség által felállított rendszer, az 1408/71 rendelet tárgyi hatálya alá tartozó, e rendelet 4. cikkében meghatározott rendszernek minősül-e.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Analogt hermed bør den flamske plejeforsikring anses for at svare til en intern afgiftsmæssig hindring hvad angår fri bevægelighed for personer.

Венгерский

Szerintük analógia alapján a flamand gondozási biztosítási rendszert – a személyek szabad mozgása tekintetében – a belső tarifális akadályokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Arbejdstager A kan — faktisk skal han — tilslutte sig den flamske plejeforsikring og vil kunne få adgang til disse ydelser.

Венгерский

Az A munkavállaló beléphet – sőt be kell lépnie – a flamand gondozási biztosítási rendszerbe, és részesülhet annak ellátásaiból.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Artikel 5 i dekretet af 30. marts 1999, senest ændret ved det flamske parlaments dekret af 25. november 2005 om ændring af dekretet af 30. marts 1999 vedrørende tilrettelæggelse af plejeforsikringen (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering) (Moniteur Belge af 12.1.2006, s. 2153), der også har tilba-

Венгерский

Az 1999. március 30-i rendeletnek a legutóbb a 2005. november 25-i Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekeringgel (a gondozási rendszer szervezetéről szóló 1999. március 30-i rendelet módosításáról szóló flamand parlamenti rendelet, Moniteur belge, 2006. január 12., 2153. o.) módosított, szintén 2001. október

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Bidraget betales normalt af den plejekrævendes plejeforsikring.

Венгерский

Az otthoni ellátásra szoruló személyek számára a biztosítási fedezetet a baleseti és a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó törvényes biztosítási rendszerek, valamint a nyugdíjbiztosítás nyújtják.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK