Спросить у Google

Вы искали: systemadministratorens (Датский - Вьетнамский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Вьетнамский

Информация

Датский

Gruppemedlemmer kan dele mapper uden systemadministratorens adgangskode

Вьетнамский

Các thành viên nhóm có quyền chia sẻ thư mục, không cần mật khẩu người chủ

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Aktivér simpel deling for at tillade brugere at dele mapper i deres hjemmemapper, uden at kende systemadministratorens adgangskode.

Вьетнамский

Hiệu lực khả năng chia sẻ đơn giản để cho các người dùng có quyền chia sẻ thư mục nằm dưới thư mục chính của họ, không cần biết mật khẩu người chủ.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Aktivér avanceret deling for at tillade brugere at dele en hvilken som helst mappe, når blot de har skriveadgang til nødvendige indstillingsfiler, eller kender systemadministratorens adgangskode.

Вьетнамский

Hiệu lực khả năng chia sẻ cấp cao để cho các người dùng có quyền chia sẻ bất cứ thư mục nào, miễn là họ cũng có quyền ghi vào tập tin cấu hình cần thiết, hoặc biết mật khẩu người chủ.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

% 1 mangler eller er ikke læsbar. Bed din systemadministrator om at oprette denne fil (må godt være tom) med de rette læse og skrive tilladelser.

Вьетнамский

% 1 còn thiết hay không thể đọc được. Hãy yêu cầu quản trị hệ thống tạo tập tin này (có thể rỗng) với quyền đọc và ghi thích hợp.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Dato & Tid Dette Systemindstillinger- modul bruges til at sætte systemets dato og tid. Da disse indstillinger ikke kun vedrører dig som bruger, men hele systemet kan du kun ændre disse indstillinger, hvis du har startet Systemindstillinger som root. Hvis du ikke har root- adgangskoden, men mener at systemtiden bør ændres, så kontakt venligst din systemadministrator.

Вьетнамский

Ngày & thời gian Môđun điều khiển này có thể dùng để đặt thời gian và ngày tháng của hệ thống. Vì các thiết lập không chỉ ảnh hưởng đến người dùng, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nên chỉ có thể thay đổi các giá trị này khi chạy Trung tâm điều khiển với quyền root. Nếu bạn không có mật khẩu root và thấy thời gian bị sai, hãy liên hệ với nhà quản lí hệ thống.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Dato og Tid Dette kontrolmodul bruges til at sætte systemets dato og tid. Da disse indstillinger ikke kun vedrører dig som bruger, men hele systemet kan du kun ændre disse indstillinger, hvis du har startet Systemindstillinger som root. Hvis du ikke har root- adgangskoden, men mener at systemtiden bør ændres, så kontakt venligst din systemadministrator.

Вьетнамский

Ngày & thời gian Môđun điều khiển này có thể dùng để đặt thời gian và ngày tháng của hệ thống. Vì các thiết lập không chỉ ảnh hưởng đến người dùng, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nên chỉ có thể thay đổi các giá trị này khi chạy Trung tâm điều khiển với quyền root. Nếu bạn không có mật khẩu root và thấy thời gian bị sai, hãy liên hệ với nhà quản lí hệ thống.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Der opstod en kritisk fejl. Kig venligst på KDM' s logfiler hvis du vil vide mere eller kontakt din systemadministrator.

Вьетнамский

Gặp lỗi nghiêm trọng. Hãy xem tập tin bản ghi KDM để tìm thông tin thêm hoặc liên lạc với quản trị hệ thống.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Din konto er udløbet; kontakt venligst din systemadministrator.

Вьетнамский

Tài khoản của bạn đã hết hạn dùng. Hãy liên lạc với quản trị hệ thống.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Du har ikke lov til at køre vilkårlige eksterne programmer. Hvis du ønsker at kunne gøre dette, så kontakt din systemadministrator.

Вьетнамский

Bạn không có quyền thực hiện ứng dụng bên ngoài tùy ý. Nếu bạn muốn có quyền này, hãy liên lạc với quản trị hệ thống.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Du har ikke tilladelse til at ringe op med kppp. Kontakt din systemadministrator.

Вьетнамский

Không cho phép bạn quay số ra bằng kppp. Hãy liên lạc với quản trị hệ thống.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Du har ikke tilladelse til at starte pppd. Kontakt din systemadministrator og spørg om adgang til pppd.

Вьетнамский

Bạn không có quyền khởi chạy trình nền pppd. Hãy liên lạc quản trị hệ thống, yêu cầu quyền truy cập pppd.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Ingen deltræskontroll Dette punkt deaktiverer deltræskontrol, hvilket har nogle lille påvirkninger af sikkerheden, men kan forbedre tilforladeligheden i visse tilfælde. For at udføre kontrollen skal serveren inkludere noget information om filens sted i "filhåndtaget" som sendes til klienten. Det kan forårsage problemer med adgang til filer som skifter navn mens klienten har dem åbne (selv om det virker i mange simple tilfælde). Deltræskontrol bruges også til at sikre at filer inde i mapper som kun systemadministratøren har adgang til kan kommes til hvis filsystemet eksporteres uden at undertrykke systemadministratoren (se nedenfor), selvom selve filen tillader en mere generel adgang. Som en generel regel, skal et filsystem med hjemmemapper, som normalt eksporteres fra roden og kan komme ud for mange navneskift på af filer, eksporteres med deltræskontrol deaktiveret. Et filsystem som i hovedsagen er skrivebeskyttet, eller i det mindste ikke kommer ud for mange navneskift af filer (f. eks. / usr eller / var) og hvor undermapper kan eksporteres, bør formodentlig eksporteres med deltræskontrol aktiveret.

Вьетнамский

Không kiểm tra cây phụ Tùy chọn này vô hiệu hoá khả năng kiểm tra cây phụ, mà có ẩn ý bảo mật nhưng có thể tăng độ đáng tin cậy trong một số trường hợp riêng. Nếu thư mục con của hệ thống tập tin được xuất khẩu, còn không xuất toàn bộ hệ thống tập tin, trong trường hợp đó khi nào nhận yêu cầu NFS, trình phục vụ phải kiểm tra không phải chỉ nếu tập tin đã truy cập có phải nằm trên hệ thống tập tin thích hợp (việc dễ), nhưng cũng nếu nó nằm trong cây đã xuất (việc khó hơn). Việc kiểm tra này được gọi như là « kiểm tra cây phụ » (subtree_ check). Để thực hiện việc kiểm tra này, trình phục vụ phải chèn một vài thông tin về vị tri của tập tin vào « filehandle » được cung cấp cho ứng dụng khách. Vẫn có thể gây ra sự khó khăn trong việc truy cập tập tin đã nhận tên mới trong khi ứng dụng khách xử lý nó (dù rong nhiều trường hợp đơn giản không có sao). Khả năng kiểm tra cây phụ cũng được dùng để thẩm tra các tập tin bên trong thư mục chỉ cho người chủ có quyền truy cập vẫn còn cho phép truy cập chỉ nếu hệ thống tập tin được xuất khẩu với đối số « no_ root_ squash » (xem dưới), thậm chí nếu tập tin chính nó cho phép truy cập chung hơn. Nói chung, hệ thống tập tin thư mục chính của người dùng, mà bình thường được xuất khẩu từ thư mục gốc thì có nhiều tập tin có thể nhận tên mới, nên được xuất với khả năng kiểm tra cây phụ bị tắt. Còn hệ thống tập tin phần lớn chỉ cho quyền đọc thì ít nhất không có nhiều tập tin sẽ nhận tên mới (v. d. / usr hay / var) mà cũng có thư mục con sẽ được xuất, rất có thể nên được xuất với khả năng kiểm tra cây phụ được bật.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Kan ikke fjerne programmet. Programmet er globalt og kan kun fjernes af systemadministratoren.

Вьетнамский

Không thể gỡ bỏ chương trình này: nó là chương trình của cả hệ thống và chỉ nhà quản trị hệ thống có thể gỡ bỏ.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Kontakt det passende computersupportsystem, om det måtte være systemadministratoren eller en teknisk supportgruppe, for yderligere hjælp.

Вьетнамский

Hãy liên lạc hệ thống hỗ trợ máy tính thích hợp, hoặc quản trị hệ thống, hoặc nhóm hỗ trợ kỹ thuật, để được trợ giúp thêm nữa.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Kontakt venligst din systemadministrator.

Вьетнамский

Hãy liên lạc quản trị hệ thống.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

MSDFS- systemadministrator

Вьетнамский

Msdfs người chủ

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Manuel redigering af en printcap- indgang bør kun udføres af en bekræftet systemadministrator. Dette kan forhindre din printer i at fungere. Ønsker du at fortsætte?

Вьетнамский

Chỉ quản trị hệ thống nên tự sửa đổi mục nhập printcap, vì việc này có thể ngăn cản máy in hoạt động. Bạn vẫn còn muốn tiếp tục không?

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Proxy- konfiguration. En proxyserver er en maskine der sidder mellem dit interne netværk og internettet og sørger for tjenester såsom at cache internetsider og filtrere dem. Dette giver dig hurtigere adgang til steder du allerede har besøgt da de bliver opbevaret lokalt på din proxy- server. Filtrerende proxy- servere har sædvanligvis evnen til at blokere forespørgsler om reklamer, spam og hvad du ellers måtte ønske at blokere. Hvis du er usikker på om du behøver at bruge en proxy- server til at forbinde dig til internettet, så spørg din Internet serviceudbyder eller din systemadministrator.

Вьетнамский

Thiết lập cấu hình ủy nhiệm Trình phục vụ ủy nhiệm là một chương trình trung cấp nằm giữa máy của bạn và Mạng, cung cấp dịch vụ như lưu tạm và/ hay lọc trang Mạng. Trình phục vụ ủy nhiệm lưu tạm cho bạn truy cập nhanh hơn nơi Mạng nào vừa thăm, bằng cách cất giữ hay lưu tạm cục bộ nội dung của trang đó. Còn trình phục vụ ủy nhiệm lọc cung cấp khả năng chặn điều không muốn, như yêu cầu quảng cáo và rác. Nếu bạn chưa chắc nếu cần phải sử dụng máy phục vụ ủy nhiệm để kết nối đến Mạng, hãy tham chiếu những hướng dẫn thiết lập của nhà cung cấp dịch vụ Mạng (ISP) của bạn, hoặc hỏi quản trị hệ thống cục bộ.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

SOCKS Dette modul tillader dig at indstille KDE- støtte for en SOCKS- server eller proxy. SOCKS er en protokol til at gennem firewalls som beskrevet i RFC 1928. Hvis du ikke aner hvad dette er og hvis din systemadministrator ikke siger til dig at du skal bruge det, så lad det være deaktiveret.

Вьетнамский

SOCKSMô- đun này cho bạn khả năng cấu hình cách KDE hỗ trợ máy phục vụ hay ủy nhiệm SOCKS. SOCKS là một giao thức đi qua bức tường lửa, như được diễn tả trong đặc tả RFC 1928. Nếu bạn không hiểu giao thức này, và quản trị hệ thống không báo bạn biết cách sử dụng nó, hãy để nó bị tắt.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Serveren afslog både EHLO - og HELO- kommandoerne som ukendte eller ikke implementerede. Kontakt venligst serverens systemadministrator.

Вьетнамский

Máy phục vụ nhả ra hai câu lệnh EHLO và HELO vì không biết hoặc không hỗ trợ. Xin hãy liên hệ với nhà quản trị hệ thống của máy phục vụ.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK