Вы искали: overensstemmelsescertifikater (Датский - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Латышский

Информация

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater, som senasa udsteder, er vist i bilag iv.

Латышский

senasa izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu paraugi ir iekļauti iv pielikumā.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater og de stempler, som fgis anvender, er vist i bilag iva.

Латышский

fgis izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu un zīmogu paraugi ir norādīti iva pielikumā.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater og de stempler, som fgis anvender, er vist i bilag iva.

Латышский

fgis izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu un zīmogu paraugi ir norādīti iva pielikumā.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

i forbindelse med overensstemmelsescertifikater bør der kun kræves den sikkerhed, der stilles vedrørende importlicensen.

Латышский

vienīgais nodrošinājums, kas piemērojams attiecībā uz atbilstības sertifikāciju, ir ar ievešanas atļauju saistītais nodrošinājums.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater og de stempler, som fgis anvender, er vist i bilag iva.

Латышский

fgis izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu un zīmogu paraugi ir norādīti iva pielikumā.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater, de eksportkvalitetsspecifikationer og de stempler, som cgc anvender, er vist i bilag ivb.

Латышский

cgc izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu, eksporta šķiru specifikāciju un zīmogu paraugi ir norādīti ivb pielikumā.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater, de eksportkvalitetsspecifikationer og de stempler, som cgc anvender, er vist i bilag ivb.

Латышский

cgc izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu, eksporta šķiru specifikāciju un zīmogu paraugi ir norādīti ivb pielikumā.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater, de eksportkvalitetsspecifikationer og de stempler, som cgc anvender, er vist i bilag ivb.

Латышский

cgc izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu, eksporta šķiru specifikāciju un zīmogu paraugi ir norādīti ivb pielikumā.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale mellem det europæiske fællesskab og amerikas forenede stater om gensidig anerkendelse af overensstemmelsescertifikater for udstyr på skibe

Латышский

informācija, kas attiecas uz eiropas kopienas un amerikas savienoto valstu nolīgumu par kuģniecības ekipējuma atbilstības sertifikātu savstarpēju atzīšanu

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

overensstemmelsescertifikater, der allerede er udstedt på grundlag af den tidligere offentliggjorte udgave af denne tsi, forbliver gyldige i følgende tilfælde:

Латышский

saskaņā ar šīs sits iepriekšējām publicētajām redakcijām izdotie atbilstības sertifikāti paliek spēkā gadījumos, ja

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

de vigtigste brugere af koks i ef er certificeret under iso 9001:2000 eller lignende kvalitetskontrolsystemer, der kræver oprindelsescertifikater og overensstemmelsescertifikater for hver enkelt forsendelse.

Латышский

galvenie koksa lietotāji eiropas kopienā ir sertificēti atbilstīgi iso 9001:2000 vai līdzvērtīgām kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, saskaņā ar kurām katrai kravai ir jābūt izcelsmes sertifikātiem un atbilstības sertifikātam.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

sådanne overensstemmelsescertifikater, der også bekræfter størrelsesmæssig overensstemmelse, kan af toldmyndighederne kræves fremlagt, for at de kan verificere, at oplysningerne på angivelsen er rigtige.

Латышский

Šādus atbilstības sertifikātus, ar kuriem arī apstiprina ražojuma izmērus, var pieprasīt muitas iestādes, lai tādējādi pārbaudītu deklarācijas datu pareizību.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater, som senasa udsteder, er vist i bilag iv. de stempler, der er godkendt af argentinas regering, offentliggøres i den europæiske unions tidende.

Латышский

senasa izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu paraugi ir iekļauti iv pielikumā. argentīnas valdības atļauto zīmogu atveidojumu publicē eiropas savienības oficiālajā vēstnesī.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

modellen for de overensstemmelsescertifikater, som senasa udsteder, er vist i bilag iv. de stempler, der er godkendt af argentinas regering, offentliggøres i den europæiske unions tidende.

Латышский

senasa izdoto atbilstības sertifikātu veidlapu paraugi ir iekļauti iv pielikumā. argentīnas valdības atļauto zīmogu atveidojumu publicē eiropas savienības oficiālajā vēstnesī.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(3) for at løse praktiske problemer ved toldbehandlingen af import af maltbyg i tilfælde, hvor overensstemmelsescertifikater fremlægges, bør forordningens bestemmelser om certifikationsproceduren for maltbyg ændres.

Латышский

(3) lai risinātu praktiskās grūtības, kas rodas muitai attiecībā uz iesala miežu ievedumiem gadījumos, kad uzrāda atbilstības sertifikātus, jāgroza minētās regulas noteikumi par iesala miežu sertifikācijas procedūru.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(3) for at løse praktiske problemer ved toldbehandlingen af import af maltbyg i tilfælde, hvor overensstemmelsescertifikater fremlægges, bør forordningens bestemmelser om certifikationsproceduren for maltbyg ændres.

Латышский

(3) lai risinātu praktiskās grūtības, kas rodas muitai attiecībā uz iesala miežu ievedumiem gadījumos, kad uzrāda atbilstības sertifikātus, jāgroza minētās regulas noteikumi par iesala miežu sertifikācijas procedūru.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(3) for at løse praktiske problemer ved toldbehandlingen af import af maltbyg i tilfælde, hvor overensstemmelsescertifikater fremlægges, bør forordningens bestemmelser om certifikationsproceduren for maltbyg ændres.

Латышский

(3) lai risinātu praktiskās grūtības, kas rodas muitai attiecībā uz iesala miežu ievedumiem gadījumos, kad uzrāda atbilstības sertifikātus, jāgroza minētās regulas noteikumi par iesala miežu sertifikācijas procedūru.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(17) for at kontrollere, at dette direktiv gennemføres og håndhæves effektivt, bør medlemsstaterne foretage syn og udstede overensstemmelsescertifikat for fiskeskibe, når de opfylder direktivets specifikke krav;

Латышский

(17) tā kā, lai kontrolētu šīs direktīvas efektīvu īstenošanu un stāšanos spēkā, dalībvalstīm būtu jāveic pārbaudes un jāizdod atbilstības apliecības zvejas kuģiem, kas atbilst šīs direktīvas īpašajām prasībām;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(17) for at kontrollere, at dette direktiv gennemføres og håndhæves effektivt, bør medlemsstaterne foretage syn og udstede overensstemmelsescertifikat for fiskeskibe, når de opfylder direktivets specifikke krav;

Латышский

(17) tā kā, lai kontrolētu šīs direktīvas efektīvu īstenošanu un stāšanos spēkā, dalībvalstīm būtu jāveic pārbaudes un jāizdod atbilstības apliecības zvejas kuģiem, kas atbilst šīs direktīvas īpašajām prasībām;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(7) i tilfælde, hvor der accepteres overensstemmelsescertifikater for produkter af høj kvalitet (hård og blød hvede af høj kvalitet fra canada og amerikas forenede stater og glasset majs fra argentina), er det vigtigt at begrænse sikkerhedsstillelsernes størrelse til det lavest mulige niveau. i forbindelse med overensstemmelsescertifikater bør der kun kræves den sikkerhed, der stilles vedrørende importlicensen.

Латышский

(7) gadījumos, kad atbilstības sertifikātus pieņem par augstas kvalitātes produktiem (augstas kvalitātes parastajiem un cietajiem kviešiem ar kanādu un savienotajām valstīm un kramkukurūzai ar argentīnu), ir svarīgi ierobežot nodrošinājumu apjomu līdz mazākajam iespējamam apjomam. vienīgais nodrošinājums, kas piemērojams attiecībā uz atbilstības sertifikāciju, ir ar ievešanas atļauju saistītais nodrošinājums.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK