Спросить у Google

Вы искали: topas (Датский - Немецкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Немецкий

Информация

Датский

topas

Немецкий

Topas

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Topas

Немецкий

Topas

Последнее обновление: 2013-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Frankrig og Grækenland for raps Topas 19/2;

Немецкий

Frankreichs und Griechenlands zu Topas-19/2-Sommerraps,

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Ætiopiens Topas kan ej måle sig med den, den opvejes ej med det rene Guld.

Немецкий

Topaz aus dem Mohrenland wird ihr nicht gleich geschätzt, und das reinste Gold gilt ihr nicht gleich.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

De udstyrede det med fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,

Немецкий

Und füllten es mit vier Reihen Steinen: die erste Reihe war ein Sarder, Topas und Smaragd;

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Og du skal udstyre det med en Besætning af Sten, fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,

Немецкий

Und sollst's füllen die vier Reihen voll Steine. Die erste Reihe sei ein Sarder, Topas, Smaragd;

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Den 5. marts 2004 forelagde Grækenland Kommissionen supplerende oplysninger til støtte for sine nationale foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Немецкий

6. Am 5. März 2004 übermittelte Griechenland der Kommission zusätzliche Informationen zur Begründung der einzelstaatlichen Maßnahmen für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

8. Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udgjorde de af Grækenland forelagte oplysninger ikke nye videnskabelige belæg, som ville afkræfte miljørisikovurderingen af vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Немецкий

8. Nach Ansicht des Europäischen Amtes für Lebensmittelsicherheit stellten die von Griechenland unterbreiteten Informationen keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse dar, die eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2 erforderlich machen würden.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

om tilbagetrækning fra markedet af Topas 19/2-raps (ACS-BNØØ7-1) og produkter fremstillet heraf

Немецкий

über die Rücknahme von Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-Raps und daraus gewonnenen Erzeugnissen vom Markt

Последнее обновление: 2014-10-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udgjorde de af Grækenland forelagte oplysninger ikke nye videnskabelige belæg, som ville afkræfte miljørisikovurderingen af vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2 og dermed berettige til forbud mod brug og salg af produktet i Grækenland.

Немецкий

7. Nach Ansicht des Europäischen Amtes für Lebensmittelsicherheit stellten die von Griechenland unterbreiteten Informationen keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse dar, die eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2 erforderlich machen und deshalb ein Verbot der Verwendung und des Verkaufs dieses Produkts in Griechenland rechtfertigen würden.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

den femte Sardonyks, den sjette Sarder, den syvende Krysolit, den ottende Beryl, den niende Topas, den tiende Krysopras, den ellevte Hyacint, den tolvte Ametyst.

Немецкий

der fünfte ein Sardonix, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Berill, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Udtalelse fra ekspertpanelet for genetisk modificerede organismer efter anmodning fra Kommissionen angående genetisk modificerede afgrøder (Bt176 majs, MON810 majs, T25 majs, Topas 19/2 raps og Ms1xRf1 raps), omfattet af beskyttelsesklausuler i medfør af artikel 16 i direktiv 90/220/EØF, The EFSA Journal (2006) 338, 1.

Немецкий

Gutachten des Wissenschaftlichen Gremiums für genetisch veränderte Organismen auf Ersuchen der Kommission bezüglich genetisch veränderter Kulturpflanzen (Maislinien Bt176, MON810 und T25 sowie Ölsaatenraps Topas 19/2 und Ms1xRf1), die gemäß Artikel 16 der Richtlinie 90/220/EWG geltend gemachten Sicherheitsklauseln unterliegen, The EFSA Journal (2006) 338, 1-15.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

(7) Den 5. marts 2004 forelagde Grækenland Kommissionen supplerende oplysninger til støtte for sine nationale foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2. Disse oplysninger har direkte følger for den videnskabelige vurdering af de foranstaltninger, Frankrig har truffet.

Немецкий

(7) Am 5. März 2004 übermittelte Griechenland der Kommission zusätzliche Informationen zur Begründung der einzelstaatlichen Maßnahmen für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2, die direkte Auswirkungen auf die wissenschaftliche Bewertung der derzeitigen einzelstaatlichen Maßnahmen Frankreichs haben.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

1 _BAR_ AgrEvo UK LimitedChesterford ParkSaffron WaldenEssex CB10 1XLUnited Kingdom _BAR_ Forarbejdet olie af genetisk modificerede rapsfrø, transformationsbegivenhed TOPAS 19/2 og alle konventionelle krydsninger _BAR_ "Rapport om olie af genetisk modificerede glufosinatammonium-tolerante rapsfrø"(ACNFP) (UK) _BAR_ 9. juni 1997Findes fra den 18. april 2005 i fællesskabsregistret, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003 _BAR_ 24. juni 1997 _BAR_

Немецкий

1 _BAR_ AgrEvo UK LimitedChesterford ParkSaffron WaldenEssex CB10 1XLUnited Kingdom _BAR_ Verarbeitetes Öl von gentechnisch verändertem Canola-Saatgut; Transformationsereignis TOPAS 19/2 sowie alle konventionellen Kreuzungen _BAR_ "Report on oil from a genetically modified (GM) glufosinate ammonium tolerant oilseed rape"(ACNFP) (UK) — (Bericht über Öl aus genetisch verändertem, glufosinatammonium-tolerantem Ölraps) _BAR_ 9. Juni 1997Ab 18. April 2005: Siehe Register gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 _BAR_ 24. Juni 1997 _BAR_

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

1. Hvad angår markedsføring af genetisk modificeret vårraps (Brassica napus L. ssp . oleifera) afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2, blev det ved Kommissionens beslutning 98/291/EF af 22. april 1998 i medfør af Rådets direktiv 90/220/EØF vedtaget, at der skulle gives tilladelse til markedsføring af dette produkt.

Немецкий

1. Was das Inverkehrbringen von genetisch verändertem Sommerraps ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) aus dem Transformationsereignis Topas 19/2 betrifft, so wurde mit der Entscheidung 98/291/EG der Kommission vom 22. April 1998 gemäß der Richtlinie 90/220/EWG des Rates das Inverkehrbringen dieses Produkts genehmigt.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

10. Da Den Videnskabelige Komité for Planter, hvad hybridraps MS1Bn x RF1Bn angår, og både Den Videnskabelige Komité for Planter og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, hvad vårraps Topas 19/2 angår, har vurderet, at produkterne ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, og da vurderingen af vårrapsen har direkte følger for vurderingen af hybridrapsen, udarbejdede Kommissionen et udkast til beslutning, hvori den anmodede Frankrig om at ophæve sine foranstaltninger vedrørende hybridraps MS1Bn x RF1Bn.

Немецкий

10. Da nach Ansicht des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses und des EFSA zum Sommerraps Topas 19/2 das Produkt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt und die Bewertung die direkte Auswirkungen auf die Bewertung des Rapshybrids hat, hat die Kommission einen Entwurf für eine Entscheidung ausgearbeitet, in der Frankreich aufgefordert wird, seine Maßnahmen betreffend den Rapshybrid MS1Bn x RF1Bn aufzuheben.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

10. Da både Den Videnskabelige Komité for Planter og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har vurderet, at produktet ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, udarbejdede Kommissionen et udkast til beslutning, hvori den anmodede Frankrig om at ophæve sine foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Немецкий

10. Da nach Ansicht des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses und des EFSA das Produkt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt, hat die Kommission einen Entwurf für eine Entscheidung ausgearbeitet, in der Frankreich aufgefordert wird, seine Maßnahmen betreffend Sommerraps aus dem Transformationsereignis 19/2 aufzuheben.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

7. Den 5. marts 2004 forelagde Grækenland Kommissionen supplerende oplysninger til støtte for sine nationale foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2. Disse oplysninger har direkte følger for den videnskabelige vurdering af de foranstaltninger, Frankrig har truffet med hensyn til hybridraps MS1Bn x RF1Bn.

Немецкий

7. Am 5. März 2004 übermittelte Griechenland der Kommission zusätzliche Informationen zur Begründung der einzelstaatlichen Maßnahmen für Sommerraps aus dem Transformationsereignis Topas 19/2, die direkte Auswirkungen auf die wissenschaftliche Bewertung der derzeitigen einzelstaatlichen Maßnahmen Frankreichs betreffend den Rapshybrid MS1Bn x RF1Bn haben.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Da både Den Videnskabelige Komité for Planter og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har vurderet, at produktet ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, udarbejdede Kommissionen et udkast til beslutning, hvori den anmodede Grækenland om at ophæve sine foranstaltninger vedrørende vårraps afledt af transformationsbegivenheden Topas 19/2.

Немецкий

9. Da nach Ansicht des Wissenschaftlichen Pflanzenausschusses und des EFSA das Produkt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt, hat die Kommission einen Entwurf für eine Entscheidung ausgearbeitet, in der Griechenland aufgefordert wird, seine Maßnahmen betreffend Sommerraps aus dem Transformationsereignis 19/2 aufzuheben.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Датский

Frø af vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) frembragt ved traditionelle krydsninger mellem ikke-genetisk modificeret raps og en rapslinje frembragt ved transformationsbegivenhed Topas 19/2, transformeret ved anvendelse af plasmid pOCA/Ac, indeholdende:

Немецкий

Körner von Sommerraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) aus herkömmlichen Kreuzungen zwischen genetisch nicht verändertem Raps und einer Linie aus der Transformation Topas 19/2, die unter Verwendung des Plasmids pOCA/Ac gewonnen wurde, mit folgenden Bestandteilen:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK