Спросить у Google

Вы искали: turco (Датский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Польский

Информация

Датский

Ottaviano DEL TURCO

Польский

Pana Ottaviano DEL TURCO

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

SVERIGE OG TURCO MOD RÅDET afgør sagen.

Польский

SZWECJA I TURCO PRZECIWKO RADZIE rozstrzyga o kosztach.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Kongeriget Sverige og Maurizio Turco mod Rådet for Den Europæiske Union

Польский

Królestwo Szwecji i Maurizio Turco przeciwko Radzie Unii Europejskiej

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Kongeriget Sverige og Maurizio Turco har appelleret Rettens dom til Domstolen.

Польский

Od tego wyroku Królestwo Szwecji i Maurizio Turco odwołali się do Trybunału.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

SVERIGE OG TURCO MOD RÅDET nernes juridiske tjenester afgiver vedrørende lovforslag.

Польский

SZWECJA I TURCO PRZECIWKO RADZIE prawne instytucji w związku z projektami prawodawczymi.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

SVERIGE OG TURCO MOD RÅDET og ansvarlighed over for borgerne i et demokratisk system.

Польский

SZWECJA I TURCO PRZECIWKO RADZIE w systemie względem obywateli demokratycznym.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

- Førsteinstansrettens dom af 23. november 2004, sag T-84/03, Turco mod Rådet

Польский

- Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2004 r., sprawa T-84/03, Turco przeciwko Radzie

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

SVERIGE OG TURCO MOD RÅDET af det krav om fortrolighed, som denne ellers i princippet er omgærdet af.

Польский

SZWECJA I TURCO PRZECIWKO RADZIE zachowania poufności, której podlega ona co do zasady.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Derimod har Maurizio Turco nedlagt påstand om, at sagen om nødvendigt hjemvises til Retten med henblik på fornyet afgørelse.

Польский

Natomiast M. Turco domaga się, by jeśli okaże się to konieczne, sprawa została przekazana Sądowi do ponownego rozpoznania.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Hvad angår den mere tungtvejende offentlige interesse, som Maurizio Turco havde påberåbt sig, anførte Rådet følgende:

Польский

Jeśli chodzi o istnienie przeważającego interesu publicznego, na który powołuje się M. Turco, Rada podniosła, co następuje:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Af denne grund kan Maurizio Turco ikke med føje kritisere Retten for at have undladt at afkræve Rådet en særskilt begrundelse for afslaget på aktindsigt i det ønskede dokument.

Польский

Dlatego też Maurizio Turco nie może zasadnie zarzucać Sądowi, że nie zażądał od Rady szczegółowego uzasadnienia dotyczącego żądanego dokumentu.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

I de forenede sager Sverige og Turco mod Rådet (4) (dom af 1. juli) undersøgte

Польский

• w sprawie Mayr 4 (wyrok z dnia 26 lutego) Trybunał pogłębił swoje orzecznictwo dotyczące równego traktowania mężczyzn i kobiet oraz sprecyzował zakaz zwalniania pracownic w ciąży, określony w dyrektywie 92/85/EWg.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 28. februar 2003 anlagde Maurizio Turco sag ved Retten med påstand om annullation af den anfægtede beslutning.

Польский

Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 28 lutego 2003 r. M. Turco wniósł skargę, w której domagał się stwierdzenia nieważności spornej decyzji.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

SVERIGE OG TURCO MOD RÅDET og derpå behandle spørgsmålet om, hvorledes artikel 4, stk. 2, andet led, bør anvendes.

Польский

SZWECJA I TURCO PRZECIWKO RADZIE dostrzegać w tym wyjątku (wyłącznie) środka ochrony opinii prawnych opracowanych w ramach postępowań sądowych.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Til støtte for de to sidstnævnte anbringender har Maurizio Turco påberåbt sig, at Fællesskabets retsorden er baseret på retsstatsprincippet, og at den givne begrundelse er utilstrækkelig.

Польский

Dwa ostatnie zarzuty podnoszone przez M. Turca dotyczą odpowiednio powołania się na zasadę, iż wspólnotowy porządek prawny oparty jest na rządach prawa oraz niewystarczającego uzasadnienia.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 28. februar 2003 anlagde Maurizio Turco et annullationssøgsmål ved Retten til prøvelse af Rådets beslutning af 19. december 2002.

Польский

Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 28 lutego 2003 r. Maurizio Turco złożył skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 19 grudnia 2002 r.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Der er gjort fem anbringender gældende i appellerne, hvoraf de tre første vedrører de samme tre led af det eneste anbringende, som Maurizio Turco gjorde gældende i første instans.

Польский

W odwołaniach podniesiono pięć zarzutów, z czego trzy pierwsze zarzuty stanowią odesłanie do trzech części zarzutu wysuwanego przez M. Turca w pierwszej instancji.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

I appelskrifterne har Kongeriget Sverige og Maurizio Turco nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom, for så vidt Maurizio Turco derved nægtes aktindsigt i den pågældende juridiske udtalelse.

Польский

W swoich odwołaniach Królestwo Szwecji i M. Turco wnoszą o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim odmawia się w nim M. Turcowi dostępu do spornej opinii prawnej.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Maurizio Turco bestred endvidere, at der var et relevant behov for beskyttelse af den pågældende juridiske udtalelse, således som Rådet havde hævdet i den anfægtede beslutning.

Польский

M. Turco zakwestionował również istotny charakter potrzeby chronienia spornej opinii prawnej, na który powoływała się Rada w spornej decyzji.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Den appellerede dom må derfor ophæves, for så vidt den vedrører afslaget på aktindsigt i den pågældende juridiske udtalelse, og for så vidt Maurizio Turco og Rådet derved tilpligtes at betale hver halvdelen af omkostningerne i sagen.

Польский

W tych okolicznościach zaskarżony wyrok należy uchylić w zakresie dotyczącym odmowy udzielenia dostępu do spornej opinii i obciążenia M. Turca i Rady kosztami po połowie.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK