Спросить у Google

Вы искали: mikroøkonomiske (Датский - Словацкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Словацкий

Информация

Датский

En makroøkonomisk politik til fremme af vækst og beskæftigelse bør gå hånd i hånd med mikroøkonomiske reformer

Словацкий

Je potrebné, aby sociálni partneri a vlády členských štátov vytvorili v tejto oblasti rovnováhu medzi flexibilitou a bezpečnosťou, ktorá bude priaznivo naklonená inováciám.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

- tilvejebringelse af de fornødne statistiske makro- og mikroøkonomiske oplysninger til gennemførelse og forvaltning af økonomiske reformer.

Словацкий

- poskytovanie makroekonomických a mikroekonomických štatistických informácií, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie a riadenie hospodárskych reforiem.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

• En bred og samordnet gennemførelse af de forskellige mikroøkonomiske strategier vil give meget bedre resultater end de individuelle strategier tilsammen.

Словацкий

• Pokiaľ ide o MSP, väčšina programov nepodporuje dostatočne kladnejší postoj voči podnikaniu a nenabáda viac ľudí na začatie svojho vlastného podnikania.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den reviderede strategitager nu sigte på at indgå partnerskaber forvækst og beskæftigelse med medlemsstaterneog at forenkle forvaltningen, bl.a. ved at vedtageen række integrerede retningslinjer formakroøkonomiske, mikroøkonomiske ogbeskæftigelsesmæssige spørgsmål.

Словацкий

Keďže v súčasnosti čelímerýchlym globálnym zmenám, od roztápaniaľadovcov až po rastúcu energetickú spotrebu a vyššie ceny, oveľa viac ako kedykoľvek predtýmnás tlačí potreba riešiť trvalo neudržateľné trendy a zmeniť správanie a postoje.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Støtten til investeringer og udvikling af den private sektor omfatter aktioner og initiativer på makro-, meso- og mikroøkonomisk plan.

Словацкий

Podpora investícií a rozvoja súkromného sektora zahŕňa kroky a iniciatívy na vysokej, strednej a najnižšej úrovni hospodárstva.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Da Det Europæiske Råd relancerede Lissabon-strategien, godkendte det et enkelt sæt retningslinjer, der kombinerer de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (1) og retningslinjerne i den europæiske beskæftigel- sesstrategi og derved integrerer makroøkonomiske og mikroøkonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker for vækst og job.

Словацкий

S opätovným začatím Lisabonskej stratégie Európska rada schválila jediný súbor usmernení, ktoré spájajú Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky (1) a Usmernenia európskej stratégie zamestnanosti, ktorými sa integruje makroekonomická, mikroekonomická politika a politika zamestnanosti pre rast a pracovné miesta.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den nye generation afmakroøkonometriske modeller, dvs. dynamiskestokastiske generelle ligevægtsmodeller, er ilangt højere grad end tidligere modeller baseretpå et mikroøkonomisk grundlag.

Словацкий

Na rozdiel od predchádzajúcich modelov, nová generácia makroekometrických modelov známych ako dynamické stochastické rovnovážne modely sa opiera v podstatne väčšej miere o mikroekonomické základy.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Dette indebar en komplet revision og integration af de makroøkonomiske, mikroøkonomiske og beskæftigelsespolitiske reformstrenge (og de åbne koordinationsmetoder) med sigte på at maksimere synergierne på nationalt plan såvel som indsatsen på EU-niveau, og at forøge effektiviteten heraf.

Словацкий

To zahŕňalo kompletnú revíziu a začlenenie makroekonomických, mikroekonomických a reformných prúdov politiky zamestnanosti (a otvorených metód koordinácie), s cieľom maximalizovať synergiu aktivít na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a zvýšiť ich efektívnosť.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Netværket om lønudvikling (Wage Dynamics Network (WDN)), der består af ESCB-forskere, som undersøger elementerne i og kilderne til lønudviklingen i euroområdet, og hvordan de påvirker priserne, fortsatte sit arbejde med fokus på både det aggregerede og mikroøkonomiske niveau.

Словацкий

Štatistika má významnú úlohu aj pri sledovaní konvergencie členských štátov EÚ, ktoré ešte nie sú členmi eurozóny, a teda aj pri vypracúvaní konvergenčných správ (kapitola 5, časť 1.2).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Processen førte til Rådets godkendelse af de integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008). De otte retningslinjer for beskæftigelsen indgår nu i en pakke med 24 af Lissabon-strategiens retningslinjer kombineret med de makroøkonomiske og mikroøkonomiske retningslinjer (formelt: de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker) for en treårig periode.

Словацкий

Tento proces odsúhlasila Európska rada vydávajúca Integrované usmernenia pre rast a zamestnanosť (2005 – 2008).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Tre europæiske tilsynsmyndigheder for henholdsvis banksektoren, forsikringssektoren og værdipapirhandelen. Disse mikroøkonomiske tilsynsorganer erstatter EU’s nuværende system med rådgivende udvalg og får tilstrækkelige beføjelser til at kunne sikre et pålideligt tilsyn på tværs af landene i Europa, også med store grænseoverskridende bankkoncerner.

Словацкий

Boli zriadené tri európske orgány dohľadu: jeden pre bankový sektor, jeden pre poisťovníctvo a jeden pre obchodovanie s cennými papiermi.Tieto orgány mikroekonomického dohľadu nahradia súčasný systém EÚ založený na poradných výboroch a budú mať potrebné právomoci na zabezpečenie riadneho dohľadu v celej Európe vrátane veľkých cezhraničných bankových skupín.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK