MyMemory — самая большая база памяти переводов в мире
Click to expand

Языковая пара: Click to swap content  Тематика   
Спросить у Google

Вы искали: flue ( Датский - Чешский )

    [ Выключить цвета ]

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Чешский

Информация

Датский

flue

Чешский

moucha

Последнее обновление: 2009-07-01
Тематика: Общая тематика
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

I. Flue cured

Чешский

I. Flue cured

Последнее обновление: 2014-11-18
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

a) Flue cured:

Чешский

a) flue-cured:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник:

Датский

flue-cured: tobak, der er tørret i ovne, hvor luftcirkulation, temperatur og fugtighedsgrad kontrolleres

Чешский

flue-cured: tabák sušený teplým vzduchem v sušárnách za přísné kontroly proudění, teploty a vlhkosti vzduchu;

Последнее обновление: 2014-11-18
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

Jeg bekræfter, at tobakken, der er nævnt i dette certifikat, et »flue cured« virginiatobak — »light air cured« burleytobak (herunder burley-hybrider) — »light air cured« marylandtobak — »fire cured« tobak [1245]

Чешский

Potvrzuji, že tabák popsaný v tomto osvědčenί je tabák typu Virginia, flue-cured – tabák typu Burley, light air-cured (včetně hybridů Burley) – tabák typu Maryland, light air-cured – tabák fire-cured [1245]

Последнее обновление: 2014-11-18
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

»Flue cured« Virginia

Чешский

Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured)

Последнее обновление: 2014-11-18
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

»Flue cured« Virginia, »light air cured« Burley (herunder Burley-hybrider); »light air cured« Maryland og »fire cured« tobak [92]24011010

Чешский

Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), a tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured) [92]24011010

Последнее обновление: 2014-11-18
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

»Flue cured« tobak

Чешский

Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured)

Последнее обновление: 2014-11-18
Тематика: Социология
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

"Fire cured"-tobaksblade er normalt kraftigere end de tilsvarende blade fra Burley, "flue cured" eller Maryland.

Чешский

Tabákové listy "sušené otevřeným ohněm (fire-cured)" jsou obvykle silnější než listy Burley, listy sušené teplým vzduchem (flue-cured) nebo listy Maryland z odpovídajícího místa na stonku.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

(3) der bør foretages en forhøjelse af præmien til flue cured, light air cured og dark air cured tobak, der dyrkes i Belgien, Tyskland, Frankrig og Østrig; Rådet nedsætter garantitærsklerne for disse medlemsstater efter proceduren i traktatens artikel 43, stk. 2, for at sikre at budgetneutraliteten opretholdes;

Чешский

(3) vzhledem k tomu, že by se měla zvýšit prémie pro odrůdy tabáku flue-cured, light air-cured a dark air-cured pěstované v Belgii, Německu, Francii a Rakousku; že Rada sníží postupem stanoveným v čl. 43 odst. 2 Smlouvy zaručená prahová množství výše uvedených členských států, aby zachovala rozpočtovou neutralitu;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник:

Датский

- Kommissionens forordning (EOEF) nr. 4128/87 af 9. december 1987 om fastsaettelse af betingelserne for henfoersel af »flue cured« Virginia, »light air cured« Burley (herunder Burley-hybrider), »light air cured« Maryland og »fire cured« tobak under underposition 2401 10 10 til 2401 10 49 og 2401 20 10 til 2401 20 49 i Den Kombinerede Nomenklatur (68) (68) EFT nr. L 387 af 31.

Чешский

4128/87 ze dne 9. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro dovoz tabáku typu Virginia sušeného teplým vzduchem (flue-cured), tabáku typu Burley sušeného přirozenou cirkulací vzduchu (light-air-cured) včetně hybridů Burley, tabáku typu Maryland sušeného přirozenou cirkulací vzduchu (light-air-cured) a tabáku sušeného otevřeným ohněm podpoložek 24011010 až 24011049 a 24012010 až 24012049 kombinované nomenklatury [70],

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

- »unmanufactured flue cured tobacco Virginia type« eller »tabac brut ou non fabriqué du type Virginia `flue cured`«

Чешский

- "tabac brut ou non fabriqué du type Virginia

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

2401, punkt 1. Det bemærkes, at a)"Flue cured" Virginia tobak: tobak, der er tørret under kunstige atmosfæriske betingelser ved en proces, hvor varme og luftcirkulation reguleres, uden at røgen får mulighed for at komme i berøring med tobaksbladene; den tørrede tobaks farve varierer almindeligvis fra citrongul til meget mørk orange eller rød.

Чешский

Je třeba poznamenat, že: a)tabákem "sušeným teplým vzduchem (flue-cured)" typu Virginia se rozumí tabák sušený v umělých atmosferických podmínkách procesem řízeného tepla a ventilace bez toho, aby se tabákové listy dostaly do kontaktu s kouřem; barva sušeného tabáku se obvykle pohybuje od citrónové po velmi tmavě oranžovou nebo červenou.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Der ydes dog et tillaegsbeloeb for flue cured, light air cured og dark air cured tobak, der er dyrket i Belgien, Tyskland og Frankrig.

Чешский

Na odrůdy tabáku flue-cured, light air-cured a dark air-cured pěstované v Belgii, Německu a Francii se poskytuje dodatečná částka.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

Der ydes dog et tillægsbeløb for flue cured, light air cured og dark air cured tobak, der er dyrket i Belgien, Tyskland, Frankrig og Østrig.

Чешский

Na odrůdy tabáku flue-cured, light air-cured a dark air-cured pěstované v Belgii, Německu, Francii a Rakousku se poskytuje dodatečná částka.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:

Датский

a) flue-cured: tobak, der er tørret i ovne, hvor luftcirkulation, temperatur og fugtighedsgrad kontrolleres

Чешский

a) flue-cured: tabák sušený teplým vzduchem v sušárnách za přísné kontroly proudění, teploty a vlhkosti vzduchu;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник:

Датский

a) »flue-cured« Virginia tobak: tobak, som er toerret kunstigt under en proces, hvor varme og ventilation reguleres, uden at roegen faar mulighed for at komme i beroering med tobaksbladene; den toerrede tobaks farve kan svinge mellem citrongul, moerk orange eller roed. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og toerringsteknik

Чешский

"flue-cured" ) sušeným teplým vzduchem typu Virginia: tabák, který byl usušen v umělé atmosféře postupem, při němž je regulována teplota a ventilace a při kterém kouř a páry nepřicházejí do styku s tabákovými listy; zbarvení listů takto usušeného tabáku obvykle kolísá od citronově žlutého po tmavooranžové či červené. Jiné barvy či kombinace barev vznikají nejčastěji v důsledku nestejné zralosti nebo odlišných pěstebních a zpracovatelských postupů; b) tabákem ( "light air-cured"

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

d) »fire-cured« tobak: tobak, som er toerret kunstigt under anvendelse af aaben ild, saaledes at tobakken har opsuget en del af brandroegen. »Fire cured«-tobaksblade er normalt kraftigere end de tilsvarende blade fra »Burley«, »flue cured« eller »Maryland«. Bladenes farve kan svinge mellem gulligbrun og meget moerkebrun. Andre farver og farvekombinationer er ofte resultatet af forskelle i modenhed eller kultur- og toerringsteknik.

Чешский

"fire cured" ) sušeným otevřeným ohněm: tabák, který byl usušen v umělé atmosféře nad otevřeným ohněm ze dřeva a který částečně absorboval kouř. Listy takto usušeného tabáku jsou za běžných podmínek silnější než listy tabáku typu Burley, tabáku sušeného horkým vzduchem nebo tabáku typu Maryland ze stejného místa rostliny. Zbarvení takto usušeného tabáku obvykle kolísá od žlutavě hnědého po silně tmavohnědé. Jiné barvy či kombinace barev vznikají nejčastěji v důsledku nestejné zralosti nebo odlišných pěstebních a zpracovatelských postupů. Poř. číslo _BAR_ Kód KN _BAR_ Popis zboží _BAR_ Číslo přílohy _BAR_ Vydávající subjekt _BAR_ Země vývozu _BAR_ Název _BAR_ _BAR_ Místo vydání (sídlo) _BAR_ (1) _BAR_ (2) _BAR_ (3) _BAR_ (4) _BAR_ (5) _BAR_ (6) _BAR_ (6) _BAR_ (7) _BAR_ 1 _BAR_ 0806 _BAR_ Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené: _BAR_ 2 _BAR_ Spojené státy americké _BAR_ United States Department of Agriculture nebo pověřené pobočky _BAR_ Washington DC _BAR_ 080610 _BAR_ – čerstvé: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – Stolní hrozny _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – od 1. listopadu do 14. července: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 08061011 _BAR_ – – – – odrůdy Empereur (Vitis vinifera cv) od 1. prosince do 31. ledna _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 2 _BAR_ 2106 _BAR_ Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: _BAR_ 3 _BAR_ Švýcarsko _BAR_ Union suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käseunion AG/ Unione svizzera per il commercio del fromaggio SA _BAR_ Bern _BAR_ 210690 _BAR_ – ostatní: _BAR_ _BAR_ _BAR_ 21069010 _BAR_ – – Sýrové fondue _BAR_ _BAR_ Rakousko _BAR_ Österreichische Hartkäse Export GmbH _BAR_ Innsbruck _BAR_ 3 _BAR_ 2204 _BAR_ Víno z čerstvých hroznů, včetně alkoholizovaného vína; hroznový mošt, kromě hroznového moštu čísla 2009: _BAR_ _BAR_ _BAR_ Název vína _BAR_ _BAR_ _BAR_ – ostatní vína; hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 220421 _BAR_ – – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – ostatní: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22042141 _BAR_ – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) _BAR_ 4 _BAR_ Maďarsko _BAR_ Tokajská vína (Aszu, Szamorodni) _BAR_ Orszagos Borminosito Intezet Budapest II, Frenkel, Leo Utca I (Národní ústav pro stanovení jakosti vína) _BAR_ Budapešť _BAR_ – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22042151 _BAR_ – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) _BAR_ _BAR_ _BAR_ 220429 _BAR_ – – ostatní: _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – ostatní: _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22042945 _BAR_ – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových:: _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22042955 _BAR_ – – – – – Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) _BAR_ _BAR_ _BAR_ 4 _BAR_ 2208 _BAR_ Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny; složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojů: _BAR_ _BAR_ Spojené státy americké _BAR_ United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms nebo pověřené pobočky _BAR_ Washington DC _BAR_ 220830 _BAR_ – Whisky: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – Whisky bourbon, v nádobách o obsahu: _BAR_ 5 _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22083011 _BAR_ – – – nejvýše 2 litry _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22083019 _BAR_ – – – vyšším než 2 litry _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 5 _BAR_ 220890 _BAR_ – ostatní: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – vodka o skutečném obsahu alkoholu 45,5 % objemových, slivovice, hruškovice nebo třešňovice, v nádobách o obsahu: _BAR_ 6 _BAR_ Finsko _BAR_ ALKO Limited _BAR_ Salmisaarenranta, 7 00100 Helsinki 10 Finland _BAR_ – – – nejvýše 2 litry: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22089031 _BAR_ – – – – vodka _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – ostatní destiláty a ostatní lihoviny v nádobách o obsahu: _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – nejvýše 2 litry _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ – – – Destiláty (vyjma likérů): _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 22089035 _BAR_ – – – – – ostatní _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_ 6 _BAR_ 2401 _BAR_ Nezpracovaný tabák; tabákový odpad _BAR_ 7 _BAR_ Spojené státy americké _BAR_ Tobacco Association of the United States nebo pověřené pobočky _BAR_ Raleigh, North Carolina _BAR_

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

efter forhøjelsen af tillægsbeløbene for flue-cured, light air-cured og dark air-cured tobak, der er dyrket i Belgien, Tyskland, Frankrig og Østrig, bør garantitærsklerne for disse medlemsstater nedsættes for at bevare uændrede budgetudgifter;

Чешский

vzhledem k tomu, že s ohledem na zvýšení dodatečných částek pro skupiny odrůd flue-cured, light air-cured a dark air-cured pěstované v Belgii, Německu, Francii a Rakousku je nutné snížit zaručená prahová množství těchto členských států, aby byla dodržena rozpočtová neutralita;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник:

Датский

ud fra følgende betragtninger: Der ydes et tillægsbeløb for flue-cured, light air-cured og dark air-cured tobak, der er dyrket i Belgien, Tyskland, Frankrig og Østrig; Rådet har ved forordning (EF) nr. 1636/98 besluttet at forhøje beløbet fra 50 til 65 % af differencen i forhold til 1992-høsten; forhøjelsen skal beregnes på grundlag af differencen mellem præmien for 1998-høsten og præmien for 1992-høsten for disse tobakstyper; teksten til artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2075/92 stemmer ikke overens med dette mål; artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2075/92 bør derfor ændres;

Чешский

vzhledem k tomu, že se na skupiny odrůd flue-cured, light air-cured a dark air-cured pěstované v Belgii, Německu, Francii a Rakousku poskytuje dodatečná částka; že nařízením Rady (ES) č. 1636/98 se ve srovnání se sklizní 1992 zvyšuje tato částka z 50 % na 65 % rozdílu; že se toto zvýšení vypočte na základě rozdílu mezi prémií poskytovanou na tento tabák pro sklizeň 1998 a pro sklizeň 1992; že čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2075/92 neodpovídá tomuto cíli; že je proto nutné odpovídajícím způsobem pozměnit čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2075/92;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник:

Добавить перевод

Поиск по предложениям, переведенным пользователямиСейчас пользователи ищут:telo, pláč (Чешский>Английский) | omae wa mo shindeiru (Японский>Английский) | diploma de magistru (Румынский>Английский) | bokep anak kecil 08, (Индонезийский>Африкаанс) | r pyccknn (Русский>Английский) | hamba pada allah (Малайский>Английский) | ya ka kya mtlab hai (Хинди>Английский) | pesto di pistacchio (Итальянский>Английский) | scio quid estis vos (Латинский>Английский) | consumit (Латинский>Английский) | vedo,x xx (Хинди>Английский) | reverse gangbang (Английский>Персидский) | muh fat raha hai (Хинди>Английский) | humanity (Английский>Хинди) | genommen (Немецкий>Эсперанто)


Сообщить о нарушении  | О MyMemory   | Свяжитесь с нами


MyMemory на вашем языке: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK