Спросить у Google

Вы искали: referencerentesatsen (Датский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Чешский

Информация

Датский

Referencerentesatsen kan derfor ikke anvendes som referencepunkt.

Чешский

Proto nelze použít jako srovnávací měřítko referenční sazbu.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Metoden for beregningen af referencerentesatsen som beskrevet ovenfor bekræftes.

Чешский

Proto se výše popsaná metoda výpočtu referenční úrokové sazby potvrzuje.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Hvor denne procentsats er højere end referencerentesatsen, har de polske myndigheder konkluderet, at foranstaltningen ikke udgør støtte.

Чешский

Pokud je použitá úroková míra vyšší než referenční sazba, polské orgány měly za to, že toto opatření nezahrnuje podporu.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Kompensationen består i betaling af en rente, der på grundlag af referencerentesatsen beregnes af overførselsbeløbet for perioden mellem

Чешский

Odškodnění zahrnuje výplatu úroku vypočítaného pomocí referenční úrokové sazby z částky přeshraničního převodu za období mezi:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Kompensationen består i betaling af en rente, der på grundlag af referencerentesatsen beregnes af overførselsbeløbet for perioden mellem:

Чешский

Odškodnění zahrnuje výplatu úroku vypočteného pomocí referenční úrokové sazby z částky přeshraničního převodu za období mezi:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Da lånet blev udstedt i EUR og ikke PLN, anvender Kommissionen referencerentesatsen for euroen, dvs. 4,43 %.

Чешский

Jelikož půjčka nebyla poskytnuta v PLN, nýbrž v EUR, Komise použila referenční sazbu platnou pro eurozónu, tj. 4,43 %.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(162) Ifølge oplysningerne fra Tyskland skal der ved sammenligningen af tillæg for stille indskud differentieres efter referencerentesatsen.

Чешский

(162) Podle údajů Německa je přitom při srovnávání přirážek za vklady tichého společníka nutné diferencovat podle referenční úrokové sazby.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Efter at Kommissionen havde undersøgt den særlige situation hos CWP, nåede den dog frem til, at markedsprisen i den aktuelle garanti svarede til referencerentesatsen plus 400 basispoint.

Чешский

Poté, co Komise přehodnotila zvláštní pozici CWP, došla však k závěru, že tržní cena uvedeného ručení odpovídala referenční úrokové sazbě plus 400 bazických bodů.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

referencerentesatsen er den sats, som Banken anvender for et lån på samme vilkår med hensyn til valuta og tilbagebetalingstid på den dag, hvor kontrakten underskrives, eller på udbetalingsdagen

Чешский

referenční úroková sazba je sazba, kterou banka používá pro půjčku se stejnými podmínkami ohledně měny a doby splatnosti ke dni podepsání zakázky nebo k datu výplaty;

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

- renter, der på grundlag af referencerentesatsen beregnes af overførselsbeløbet for perioden mellem datoen for ordren om grænseoverskridende pengeoverførsel og krediteringsdatoen, og

Чешский

- úrok vypočtený pomocí referenční úrokové sazby z částky přeshraničního převodu za dobu ode dne akceptace příkazu k přeshraničnímu převodu do dne připsání a

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

Efter at Kommissionen havde undersøgt den særlige situation hos CWP, nåede den dog frem til, at markedsprisen i den aktuelle garanti svarede til referencerentesatsen plus 400 basispoint.

Чешский

Po tom, ako Komisia preskúmala osobitnú situáciu CWP, však dospela k záveru, že trhová cena predmetnej záruky zodpovedá referenčnej úrokovej sadzbe plus 400 základných bodov.

Последнее обновление: 2010-08-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Desuden havde sparekasserne i Hessen og Thüringen med virkning fra 5. december 1997 ydet Helaba et stille indskud med en godtgørelse på 1,2 % p.a. over referencerentesatsen.

Чешский

USD s platností na 32 let.. Navíc by spořitelny v Hesensku a Duryňsku poskytly společnosti Helaba s účinností ke dni 5. prosince 1997 vklad tichého společníka, přičemž by se jeho úhrada nacházela 1,2 % p.a. nad referenční úrokovou sazbou.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Det er normal markedspraksis at fastlægge kreditrenten på basis af referencerentesatsen (normalt den relevante interbankrente) for lånets valuta, idet de pengeværdimæssige udsving er relateret til den økonomi, hvor en bestemt valuta anvendes.

Чешский

Běžnou praxí na trhu je stanovení procentní sazby za úvěr na základě referenční sazby (obvykle příslušné referenční sazby na mezibankovním trhu) pro danou měnu úvěru, jelikož kolísání hodnoty peněz závisí na hospodářství, v němž se daná měna používá.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

OECD's økonomiske undersøgelse af Kina fra 2010 beskriver den kinesiske nationalbanks politikker for referencerentesatser på udlånsområdet med udlånstærskler og indlånsrentelofter som en hindring for bankerne i forbindelse med korrekt risikovurdering og en kontraproduktiv foranstaltning for konkurrencen i banksektoren og fastslår, at formålet er at sikre rentabiliteten i den overvejende statsejede banksektor.

Чешский

Ekonomický přehled OECD týkající se Číny za rok 2010 popisuje politiku Čínské lidové banky v oblasti stanovení minimálních úrokových sazeb úvěrů a maximálních vkladových sazeb jako překážku bránící bankám v řádném oceňování rizik a jako kontraproduktivní opatření z hlediska hospodářské soutěže v bankovním sektoru a uvádí, že jejím účelem je zajistit ziskovost bankovního sektoru, který je převážně ve vlastnictví státu.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Markedsrenten ville i dette tilfælde blive udregnet på basis af referencerentesatsen på det tidspunkt, hvor pengene blev stillet til rådighed (august 2004) plus 400 basispoint, idet HLW ikke var rentabel i 2004 (jf. betragtning 46), men kriseramt [27].

Чешский

Tržní úroky by v tomto případě byly vypočteny na základě referenční sazby platné v okamžiku poskytnutí prostředků (srpen 2004) s připočtením 400 základních bodů, jelikož v roce 2004 nebyla společnost HLW zisková (viz bod 46), nýbrž byla podnikem v obtížích [27].

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Referencerentesatserne, som blev brugt til beregningerne i ekspertudtalelsen, bygger på oplysninger, der var til rådighed på terminsmarkedet, og beskriver dermed markedets forståelse af, hvad den fremtidige rente bliver.

Чешский

Referenční sazby úroku použitého u výpočtů odborného prohlášení jsou založeny na informacích dostupných z trhu předstihu, a popisují tak tržní pojetí o tom, jaká bude budoucí sazba úroku.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

(41) To koreanske eksporterende producenter hævdede, at Kommissionens opdeling af lånene i fem kategorier på grundlag af hovedstolsbeløbet er tilfældig og ikke i overensstemmelse med koreanske bankers sædvanlige praksis, og at fastsættelsen af rentesatsen på grundlag af lånebeløbet derfor ikke er en hensigtsmæssig metode til fastlæggelse af referencerentesatsen.

Чешский

(41) Dva korejští vyvážející výrobci prohlásili, že třídění půjček Komisí do pěti kategorií na základě výše kapitálu je svévolné a v rozporu s běžnou praxí korejských bank a že tedy stanovení úrokové sazby na základě výše půjčky není přiměřenou metodou zjištění referenční úrokové sazby.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Meddeles gennemsnitssatsen ikke, fastsættes satsen for renteudgifterne på grundlag af de referencerentesatser, der er anført i bilaget.

Чешский

Pokud ke sdělení nedojde, je míra úrokových nákladů, která se má použít, stanovena na základě referenčních úrokových mír uvedených v příloze.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Er disse referencerentesatser ikke alle disponible for hele den i første afsnit anførte referenceperiode, benyttes de satser, der foreligger i referenceperioden.

Чешский

Pokud nejsou tyto referenční úrokové míry dostupné pro celé referenční období uvedené v předchozím odstavci, použijí se během tohoto referenčního období míry, které jsou dostupné.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Датский

Ved undladelse heraf fastsaettes satsen for renteudgifterne paa grundlag af de referencerentesatser, der er anfoert i bilaget.«

Чешский

Nedojde-li k oznámení, určí se úrokové náklady, které mají být používány, na základě referenčních úrokových měr stanovených v příloze."

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK