Спросить у Google

Вы искали: udadgående (Датский - Шведский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Шведский

Информация

Датский

udadgående turisme

Шведский

utgående turism

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

udadgående spærring

Шведский

spärr för utgående samtal

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Udadgående strømme

Шведский

Utflöden

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

- lngen udadgående transmission.

Шведский

-Inga som gått ut.

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

impulser i udadgående retning fra system med drejeskiver

Шведский

utgående överföring av fingerskivsimpulser

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Det forsøger at være mere udadgående og fremkomme med store nye idéer.

Шведский

Vad skall vi göra med frasen "ett Europa av nationalstater"?

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Hvis kortet er korrekt, er der flere tunneller som spreder sig udadgående.

Шведский

Om kartan stämmer, finns det utåtgående avloppstunnlar.

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Tabel 23 Udenlandske direkte investeringsstrømme ­ Udadgående strømme til ikke­EU­lande, 1987­96

Шведский

Tabell 23 Ackumulerade flöden av direktinvesteringar till länder utanför EU, 1987­96

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Tabel 26 Udenlandske direkte investeringsstrømme ­ udadgående strømme til EU­lande, 1987­96

Шведский

Tabell 26 Ackumulerade flöden av direktinvesteringar till andra EU­länder, 1987­96

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Situationen i de nordiske lande forhøjer bekymringer om den mulige udadgående spredning af metamfetaminbrug ud over Tjekkiet.

Шведский

Konsumenterna i Europa har även tillgång till ett växande sortiment av droger.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Det udadgående tog med direkte forbindelse mellem Baltimore og Salt Lake City kører nu fra spor syv. Du vil kunne lide Vesten, Harold.

Шведский

Du kommer att älska västern, Harold.

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

En banks udbudseller efterspørgselssituation på interbankmarkedet for ECU-indskud vil afhænge af balancen mellem disse ind- og udadgående strømme. Hvis en banks andre afdelinger

Шведский

En banks position i fråga om utbud- eller efterfrågan på interbankmarknaden för lån i ecu skulle bero på saldot mellan dessa in- och utgående flöden.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Udvidelsen vil sandsynligvis have en kraftig positiv effekt på de indadgående direkte uden landske investeringer i de tiltrædende lande, og nettovirkningen på investeringerne ind i den udvidede Union vil sandsynligvis også være positiv. Virkningen på udadgående investeringer er vanskelig at forudsige.

Шведский

Ju mer den förstärks, desto mindre kommer frekvensen av brott och bedrägeri att öka inom unionen och desto färre problem kommer att kvarstå vid tiden för anslutningen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Bilag II i forordningsforslaget indeholder et fælles modul for sådan udadgående statistik for udenlandske datterselskaber (i det følgende benævnt "ud-FATS").

Шведский

Bilaga II till den föreslagna förordningen fastställer en gemensam modul för sådan statistik över dotterbolag i utlandet (outward FATS).

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Indsamlingen omfatter national turisme, dvs. indenlandsk og udadgående turisme; her dækker »udadgående turisme« bosiddende personer, som rejser i et andet land.

Шведский

Insamlingen skall täcka nationell turism, dvs. inhemsk och utrikes turism, där "utrikes turism" omfattar landets invånare som reser i ett annat land.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Jeg har en følelse af, at vi er ved at bevæge os henimod en situation inden for Den Europæiske Union, hvor hver gang der kommer et nyt formandskab til, så forsøger det at overgå det foregående formandskab. Det forsøger at være mere udadgående og fremkomme med store nye idéer.

Шведский

Jag känner att vi börjar hamna i en situation inom Europeiska unionen , att varje gång ett nytt ordförandeskap tillträder försöker det att överträffa det förra , det försöker vara mer utåtriktat och föra fram stora nya idéer.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Датский

regulerer trykpumpen PB, mens FC3 regulerer partikelprøvetagningssystemet (figur 14) og derved indstiller systemets indad- og udadgående strømme, således at det ønskede delingsforhold og fortyndingsforhold i fortyndingstunnelen DT opretholdes.

Шведский

styr tryckfläkten PB, medan FC3 styr partikelprovtagningssystemet (se figur 14), och därigenom anpassas flödena in i och ut ur systemet så att den önskade avgasdelnings- och utspädningsfaktorn bibehålls i DT.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Alt tyder på, at investeringsstrømmene til de nye medlemsstater, som har stor betydning for modtagerlandene, faktisk kun har udgjort en mindre del af EU-15’s samlede udadgående udenlandske direkte investeringer: for EU-15 gik 4 % af investeringsudstrømningen til de nye medlemsstater i 2004 sammenlignet med en andel på 53 % til andre medlemsstater i EU-15 og 12 % til USA.

Шведский

De utländska direktinvesteringar som flödar till de nya medlemsstaterna är visserligen av betydelse för mottagarländerna, men de utgör i själva verket endast en mindre del av de utländska direktinvesteringarna från EU: år 2004 gick 4 % av investeringsströmmen till nya medlemsstater, vilket kan jämföras med 53 % till andra medlemsstater i EU-15 och 12 % till USA.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Direkte udenlandske investeringer 1987-96 Udenlandske direkte investeringsstrømme - Udadgående strømme til EU, 1987-96 Udenlandske direkte investeringsstrømme - Indadgående strømme fra EU, 1987-96 Økonomiske indikatorer for støttede regioner, 1988-97 BNP pr indbygger (i KKE) i Mål nr. 1 regioner, 1988-96 Arbejdsløshedsprocenter i Mål nr. 1 regioner, 1988-97 Erhvervsfrekvens i Mål nr. 1 regioner, 1988-97 Ændringer i beskæftigelse og produktivitet i Mål nr. 1 regioner, 1988-97 Beskæftigelse i Mål nr. 1 regioner 1997 Strukturfondenes virkninger Demografiske forandringer i Central- og Østeuropa, 1985-95 Samlet befolkning i Central- og Østeuropa, 1960-97 Årlig befolkningstilvækst i Central- og Østeuropa, 1960-97 Handelsbalance mellem Central- og Østeuropa og EU medlemsstater, 1996 Ændringer befolkningen på Cypern, 1974-96 Ændringer BNP i den sydlige del af Cypern, 1990-96 Ændringer produktionen i det nordlige Cypern, 1985-96 Uligheder i BNP på Cypern, 1996 Vigtigste regionale indikatorer

Шведский

Sysselsättning i Mål1-regioner, 1997 Struktur fondernas effekt Demografiska förändringar i Central- och Östeuropa, 1985-95 Total befolkning i Central- och Östeuropa, 1960-97 Årlig befolkningstillväxttakt i Central- och Östeuropa, 1960-97 Handelsbalans mellan CÖE-länder och EUs medlemsstater, 1996 Befolkningsförändring i Cypern BNP-förändringar i Cypern södra del, 1960-96 BNP-förändringar i Cypern norra del, 1985-96 Regionala skillnader i Cypern Viktigaste regionala indikatorer

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Tæt befolkede NUTS-2 regioner, 1996/1997 Tyndt befolkede NUTS 2 regioner, 1996/1997 Arbejdsstyrkeundersøgelsestal på områder med forskellig befolkningstæthed, 1997 Regioner med en høj andel af beskæftigelses indenfor service, 1996/1997 Regioner med en høj andel af beskæftigelse indenfor industri, 1996/1997 Regioner med en høj andel af beskæftigelse indenfor landbrug, 1996/1997 Samlet import fordelt på medlemsstater, 1997 Samlet eksport fordelt på medlemsstater, 1997 Fremkommet konkurrencemæssig fordel fordelt på sektorer, 1997 Arbejdsløshedsprocent i værst ramte og mindst ramte regioner i Unionen, 1987 og 1997 Regioner med den højeste arbejdsløshed, 1997 Regioner med den laveste arbejdsløshed, 1997 Beskæftigelse på sektorer, 1986 og 1997 Arbejdsløshedsprocent i medlemsstaterne, 1987-97 Vigtigste demografiske og arbejdsstyrke udviklingstræk i EUR15, 1985-2025 Vigtigste demografiske og arbejdsstyrke udviklingstræk i EUR15, 1985-2025 RTD-indikatorer for den Europæiske Union Basis indikatorer - Regionale forskelle FDI strømme mellem EU og andre vigtige økonomier, 1987-96 Udenlandske direkte investeringsstrømme - Udadgående strømme til ikke-EU-lande, 1987-96

Шведский

BNP-tillväxt i sammanhållningsländerna, 1986-99 BNP per capita i Unionens rikaste och fattigaste regioner, 1986 och 1996 Regionala skillnader i BNP per capita och arbetslöshet i medlemsstaterna, 1987 och 1997 Tätt befolkade NUTS-2-regioner, 1996/1997 Glest befolkade NUTS-2-regioner, 1996/1997 Uppgifter från arbetskraftsundersökningar om områden med olika befolkningstäthet, 1997 Regioner med en hög sysselsättningsandel i tjänster, 1996/1997 Regioner med en hög andel industrisysselsättning Regioner med en hög andel jordbrukssysselsättning All import till medlemsstaterna, 1997 All export från medlemsstaterna, 1997 Uppvisade komparativa fördelar per sektor, 1997 Arbetslösheten i de hårdast och minst drabbade regionerna i Unionen, 1987 och 1997 Regionerna med den högsta arbetslösheten, 1997 Regionerna med den lägsta arbetslösheten, 1997 Arbetslösheten i medlemsstaterna, 1987-97 Sysselsättning per sektor Tabell 18 Huvudtrender i demografi och arbetskraft i EUR15, 1985- 2025 Huvudtrender i demografi och arbetskraft i EUR15, 1985- 2025 FOU-indikatorer i den Europeiska Unionen FOU Basindikatorer - Regionala skillnader Flöden av direktinvesteringar mellan EU och andra viktigare ekonomier, 1987-96 Ackumulerade flöden av direktinvesteringar till länder utanför EU, 1987-96 Ackumulerade flöden av direktinvesteringar från länder utanför EU, 1987-96 Direktinvesteringar, 1987-96 Ackumulerade flöden av direktinvesteringar till andra EU-länder, 1987-96 Ackumulerade flöden av direktinvesteringar från andra EU-länder, 1987-96 Ekonomiska indikatorer i stödregioner, 1988-97 BNP per capita (i KKP) i MÅL1-regioner, 1988-96 Arbetslöshet i Mål 1regioner, 1988-97 Sysselsättningsgrader i Mål 1regioner, 1988-97 Sysselsättningsförändring och produktivitet i Mål1-regioner, 1988-97

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK