Спросить у Google

Вы искали: barbero (Испанский - Венгерский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Испанский

Венгерский

Информация

Испанский

Barbero

Венгерский

Borbély

Последнее обновление: 2012-06-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

signo del sillón de barbero

Венгерский

Lhermitte-tünet

Последнее обновление: 2014-12-09
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Испанский

Detrás de Mateo entró el barbero, con los útiles de afeitar.

Венгерский

Matvjej nyomában jött a borbély, a beretváláshoz szükséges készségekkel.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Al fin cobró ánimo el barbero portugués, me dió unos quantos puntos en la incision, su muger me cuidó, y á cabo de quince dias estaba ya bueno.

Венгерский

Végre a portugál borbély nekibátorodott, összevarrta a bőrömet; felesége elgondozott s két hét alatt talpra álltam.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Esteban Arkadievich no podía contestar, porque en aquel momento el barbero le afeitaba el labio superior; pero hizo un ademán significativo levantando un dedo.

Венгерский

Arkágyevics Sztepán nem tudott szólni, mert a borbély éppen a felső ajkával bíbelődött s így csak kinyújtotta az egyik ujját.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Por ejemplo, un panadero que quisiera obtener un corte de pelo a cambio de unas barras de pan tendría que encontrar un barbero dispuesto a aceptar pan a cambio de un corte de pelo.

Венгерский

Még ha sikerül is megoldani a szükségletek egybeesésének problémáját, további feladata kenyér és a hajvágás, illetve a hajvágás és a cipő közötti pontos átváltási arány megállapítása.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

No obstante, si lo que desease el barbero fuera un par de zapatos, tendría que esperar hasta encontrar un zapatero que quisiera un corte de pelo a cambio de un par de zapatos.

Венгерский

Az átváltási arányt – például az egy hajvágást érő kenyerek számát – relatív árnak vagy cserearánynak nevezzük.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

El barbero me acomodó de lacayo de un caballero de Malta que iba á Venecia; pero no teniendo mi amo con que mantenerme, me puse á servir á un mercader veneciano, y le acompañé á Constantinopla.

Венгерский

A borbély még állást is keresett számomra: lakája lettem egy Velencébe készülő máltai lovagnak; de gazdámnak nem volt pénze, hogy fizessen s én egy velencei kalmár szolgálatába kerültem s elmentem vele Konstantinápolyba.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Y tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla afilada, una navaja de barbero. Tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. Luego toma una balanza para pesar y reparte los pelos

Венгерский

te, embernek fia, végy magadnak éles kardot, borbélyok beretvájául vedd azt magadnak, és vond el azt a te fejeden és szakálladon, és végy magadnak mérõ serpenyõket, és oszd el [szõrüket.]

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

–Mi hermana Ana Arkadievna llega mañana, Mateo –dijo, deteniendo un instante la mano del barbero, que ya trazaba un camino rosado entre las largas y rizadas patillas.

Венгерский

Matvjej, holnap érkezik a hugom, Arkágyevna Anna, - mondotta, egy pillanatra megakasztván a borbély csillogó és húsos kezét, mely éppen a hosszú és göndör pofaszakállai közt lévő rózsaszínű kis közt kapargatta.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

prurito de los barberos

Венгерский

Tinea barbae

Последнее обновление: 2014-12-08
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Испанский

la parte de la provincia de Tarragona que corresponde a la comarca vitícola determinada de Conca de Barberá;

Венгерский

Tarragona tartománynak abban a részében, amelyhez a Conca de Barbera-i »comarca«-ként megjelölt bor tartozik;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Región determinada: Conca de Barberà

Венгерский

Meghatározott termőhely – Concade Barbera

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Conca de Barberà

Венгерский

Conca de Barbera

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Región determinada de Conca de Barberá

Венгерский

Meghatározott régió: Conca de Barberá

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Conca de Barberá

Венгерский

Conca de Barberá

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Considerando que, entre las medidas seleccionadas en su tercer programa de acción a medio plazo en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (1991 1995) (13), la Comisión destaca de nuevo la adopción de medidas adecuadas para tener en cuenta las consecuencias de la sentencia dictada en el asunto C-262/88, Barber contra Guardian Royal Exchange Assurance Group;

Венгерский

mivel a Bizottság a nők és férfiak egyenlő esélyeiről szóló harmadik középtávú cselekvési programjának (1991–1995) [13] intézkedései között ismételten hangsúlyozza a 262/88. (Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group) ügyben 1990. május 17-én hozott ítélet következményeire figyelemmel a szükséges intézkedések bevezetését;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Considerando que, en sus sentencias de 28 de septiembre de 1994 (12), en el asunto C-408/92, Smith contra Advel Systems, y en el asunto C-28/93, Van dem Akker contra Stichting Shell Pensioenfonds, el Tribunal indica que el artículo 119 del Tratado se opone a que un empresario, al adoptar las medidas necesarias para atenerse a la sentencia de 17 de mayo de 1990 en el asunto Barber (C-262/88), retrase la edad de jubilación de las mujeres hasta equipararla con la de los hombres, en lo relativo a los períodos de empleo comprendidos entre el 17 de mayo de 1990 y la fecha de la entrada en vigor de las medidas mencionadas, si bien, respecto a los períodos de empleo posteriores a dicha fecha, el artículo 119 no le impide proceder de este modo; que para los períodos de empleo anteriores al 17 de mayo de 1990 el Derecho comunitario no imponía ninguna obligación que pudiera justificar medidas que disminuyan a posteriori las ventajas de que las mujeres habían disfrutado;

Венгерский

mivel a Bíróság az 1994. szeptember 28-i (a C-408/92.: Smith v. Advel Systems és C-28/93.: Van den Akker v. Stichting Shell Pensioenfonds ügyekben) [12] ítéleteiben rámutat, hogy a Szerződés 119. cikke megakadályozza, hogy a munkaadó, aki megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfeleljen az 1990. május 17-i Barber-ítéletnek (C-262/88.), felemelje a nők nyugdíjkorhatárát, és azt a férfiakéhoz igazítsa azoknak a szolgálati időszakoknak a tekintetében, amelyeket a női munkavállalók 1990. május 17-e és a között az időpont között töltenek munkaviszonyban, amikor az intézkedéseket a munkáltató életbe lépteti; másrészt az utóbbi időpontot követő munkaviszony tekintetében a 119. cikk nem tiltja meg, hogy a munkáltatók megtegyék ezt a lépést; az 1990. május 17-ét megelőző munkaviszonyra tekintettel a közösségi jog nem írt elő olyan kötelezettséget, amely igazolná azoknak az előnyöknek a visszamenőleges csökkentését, amelyekben a nők korábban részesültek;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Considerando que, por razones de seguridad jurídica, es necesaria una modificación de la Directiva 86/378/CEE para adaptar las disposiciones de ésta que resultan afectadas por la jurisprudencia Barber,

Венгерский

mivel a jogbiztonság megkívánja a 86/378/EGK irányelv módosítását a Barber-ítélet által érintett rendelkezések helyesbítése céljából,

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Испанский

Considerando que, en sus sentencias de 28 de septiembre de 1994 (6), en el asunto C-57/93, Vroege contra NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV, y en el asunto C-128/93, Fisscher contra Voorhuis Hengelo BV, el Tribunal ha establecido que el citado Protocolo no tiene ninguna incidencia sobre el derecho a la participación en un plan de pensiones de empresa, que continúa regiéndose por la sentencia de 13 de mayo de 1986, en el asunto 170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH contra Hartz (7), y que la limitación de los efectos en el tiempo de la sentencia de 17 de mayo de 1990, en el asunto C-262/88, Barber contra Guardian Royal Exchange Assurance Group, no se aplica al derecho a la participación en un plan de pensiones de empresa; que el Tribunal ha decidido asimismo que las normas nacionales relativas a los plazos de recurso de derecho interno son oponibles en el caso de los trabajadores que invoquen su derecho a afiliación a un plan de pensiones de empresa, a condición de que no sean menos favorables para este tipo de recurso que para los recursos similares de carácter interno y que no hagan imposible en la práctica el ejercicio del Derecho comunitario; que, además, el Tribunal ha decidido que el hecho de que un trabajador pueda pretender la afiliación retroactiva a un plan de pensiones de empresa no le permite sustraerse al pago de las cotizaciones relativas al período de afiliación de que se trate;

Венгерский

mivel a Bíróság 1994. szeptember 28-án hozott ítéleteiben [6] (a C-57/93.: Vroege v. NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV és C-128/93.: Fisscher v. Voorhuis Hengelo BV ügyekben) úgy határozott, hogy a fent említett jegyzőkönyv nem befolyásolja a foglalkoztatási nyugdíjrendszerekhez történő csatlakozás jogát, amelyre nézve továbbra is a C-170/84.: Bilka-Kaufhaus GmbH v. Hartz ügyben 1986. május 13-án hozott ítélet [7] érvényes, és a C-262/88.: Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group ügyben 1990. május 17-én hozott ítélet hatályának időbeli korlátozása nem érvényes a foglalkoztatási nyugdíjrendszerekhez történő csatlakozás jogára; mivel a Bíróság arról is döntött, hogy a keresetek indítására vonatkozó időbeli korlátokat állító nemzeti jogot lehet alkalmazni olyan munkavállalókkal szemben, akik egy foglalkoztatási nyugdíjrendszerhez kívánnak csatlakozni, feltéve, ha azok nem kedvezőtlenebbek az ilyen keresetekre tekintettel a nemzeti jogon alapuló, hasonló kereseteknél, és ha nem teszik lehetetlenné a közösségi jogban biztosított jogok gyakorlását; mivel a Bíróság arra is rámutatott, hogy ha egy munkavállaló viszszamenőleg kíván egy foglalkoztatási nyugdíjrendszerhez csatlakozni, akkor nem mentesül az adott tagsági viszony idejére szóló járulék megfizetése alól;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK