Спросить у Google

Вы искали: ppreparati (Итальянский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Итальянский

Английский

Информация

Итальянский

21023000 | -Trabijiet tal-ħami ppreparati |

Английский

2102 30 00 | -Prepared baking powders |

Последнее обновление: 2010-09-25
Частота использования: 3
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

36020000 | Splussivi ppreparati, ħlief porvli (propellant powders) |

Английский

36020000 | Prepared explosives, other than propellent powders |

Последнее обновление: 2012-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

38200000 | Preparazzjonijiet anti-konġelanti u fluwidi ppreparati li jdewbu s-silġ.

Английский

38200000 | Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids |

Последнее обновление: 2012-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

38244000 | - Addittivi ppreparati għal simenti, taħlit ta' ġir jew siment, ramel u ilma jew konkos |

Английский

38244000 | - Prepared additives for cements, mortars or concretes |

Последнее обновление: 2012-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

D5 Miżbla ppreparata b'mod maħsub (eż.

Английский

D5 Specially engineered landfill (e.g.

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

Fil-fatt, l-investigazzjoni wriet li l-produtturi Norveġiżi huma ppreparati li jfornu dawn is-swieq fil-ġejjieni, billi kienu kapaċi jistabbilixxu relazzjonijiet mal-klijenti lokali u operazzjonijiet ta' distribuzzjoni/bejgħ li jindikaw l-interess qawwi tal-produtturi esportaturi Norveġiżi f'dawn is-swieq.

Английский

Indeed, the investigation has shown that Norwegian producers are prepared to supply these markets in future, since they were able to establish local customer relationships and distribution/sales operations which indicate the strong interest of the Norwegian exporting producers in these markets.

Последнее обновление: 2016-10-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

10) "trattament" tfisser kwalunkwe attività mwettqa fuq skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi wara li jkunu ġew mgħoddija lil xi faċilità sabiex jintgħażlu, jiġu ppreparati għar-riċiklaġġ jew ippreparati għar-rimi;

Английский

(10) "treatment" means any activity carried out on waste batteries and accumulators after they have been handed over to a facility for sorting, preparation for recycling or preparation for disposal;

Последнее обновление: 2016-10-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

Jekk, madankollu, is-sottomissjoni tiġi ppreparata bil-miktub, huwa rrakkomandat, għall-formulazzjoni tat-test, li jittieħed in kunsiderazzjoni l-fatt li dan għandu jiġi ppreżentat oralment u għandu b'hekk ikun simili kemm jista' jkun għall-preżentazzjoni orali.

Английский

If, however, oral submissions are prepared in writing, it is advisable when drafting the text to take account of the fact that it must be presented orally and should therefore resemble an oral address as closely as possible.

Последнее обновление: 2016-10-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

Kull rikors għandu jkollu miegħu sunt tal-kawża, intiż li jiffaċilita l-formulazzjoni tal-komunikazzjoni previst fl-Artikolu 37(2) tar-Regoli tal-Proċedura, li tiġi ppreparata mir-reġistru.

Английский

An application must be accompanied by a summary of the dispute, designed to facilitate the drafting of the notice prescribed by Article 37(2) of the Rules of Procedure, which will be prepared by the Registry.

Последнее обновление: 2016-10-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

2008.80.90 | FRAWLI PPREPARATA |

Английский

2008.80.90 | STRAWBERRIES PREPARED |

Последнее обновление: 2013-02-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

1516.20.91 | XAĦMIJIET U ŻJUT TA' VEĠETALI U L-FRAZZJONIJIET TAGĦHOM, PARZJALMENT JEW KOMPLETAMENT IDROĠENATI, INTERESTERIFIKATI, RIESTERIFIKATI JEW ELAJDINIZZATI, RAFFINATI JEW LE, F'PAKKETTI IMMEDJATI TA' =< 1 KG (ĦLIEF IX="XEMA' OPALI" U PPREPARATI AKTAR MINN HEKK) |

Английский

1516.20.91 | VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER.ESTERIFIED, RE.ESTERIFIED OR ELAIDINISED, WHETHER OR NOT REFINED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF =< 1 KG (EXCL.

Последнее обновление: 2013-02-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

3506 | Kolol ippreparati u sustanzi ppreparati oħra li jwaħħlu, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra; prodotti tajbin għal użu bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu ppreżentati għal bejgħ bl-imnut bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, mhux itqal minn piż nett ta' 1 kg |

Английский

3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: |

Последнее обновление: 2013-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

321000 | Żebgħa u verniċ oħrajn (inklużi enamel, laker u distemper); pigmenti ta' ilma ppreparati ta' tip użati biex tkun irfinata l-ġilda |

Английский

321000 | Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather |

Последнее обновление: 2012-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

3506 | Kolol ippreparati u sustanzi ppreparati oħrajn li jwaħħlu, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra; prodotti tajbin għal użu bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, ippreżentati għal bejgħ bl-imnut bħala kolol jew sustanzi li jwaħħlu, mhux itqal minn piż nett ta' 1 kg: |

Английский

3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: |

Последнее обновление: 2012-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

3824 | Sustanzi li jgħaqqdu ppreparati għall-forom jew forom interni (cores) tal-funderija; prodotti u preparazzjonijiet ta' l-industrija kimika jew industriji relatati (inklużi dawk komposti minn taħlitiet ta' prodotti naturali), li ma humiex speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor: |

Английский

3824 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: |

Последнее обновление: 2012-11-07
Частота использования: 5
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

3819 | Fluwidi tal-ħajdrolik tal-brejkijiet u likwidi oħra ppreparati għall-ħajdrolik tat-tranżmixin, li ma fihomx jew li fihom anqas minn 70 % bħala piż ta' żjut tal-petroleum jew żjut miksuba minn minerali bituminużi | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Английский

3819 | Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product | |

Последнее обновление: 2010-09-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

3814 | Solventi u tiners komposti organiċi, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor; sustanzi ppreparati li jneħħu ż-żebgħa jew il-verniċ | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Английский

3814 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product | |

Последнее обновление: 2010-09-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

| -Additivi ppreparati għaż-żejt ta' lubrikazzjoni, li fihom żjut tal-petroleum jew żjut miksuba minn minerali bituminużi | Manifattura fejn il-valur tal-materjali kollha użati ta' l-intestatura 3811 ma jaqbiżx il-50 % tal-prezz ex-works tal-prodott | |

Английский

| -Prepared additives for lubricating oil, containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | Manufacture in which the value of all the materials of heading 3811 used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product | |

Последнее обновление: 2010-09-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

3812 | Aċċeleraturi tal-lastku ppreparati; plastiċizzanti komposti għal-lastku jew plastika, mhux speċifikati jew inklużi x'imkien ieħor; preparazzjonijiet kontra l-ossidazzjoni u stabilizzanti komposti oħra għal-lastku jew plastika.

Английский

3812 | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 50 % of the ex-works price of the product | |

Последнее обновление: 2010-09-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Итальянский

| -Dqiq u dqiq oħxon tal-mustarda u mustarda ppreparata | Manifattura minn materjali ta' kwalunkwe intestatura | |

Английский

| -Mustard flour and meal and prepared mustard | Manufacture from materials of any heading | |

Последнее обновление: 2010-09-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK