Вы искали: scadenziario pagamenti (Итальянский - Датский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Итальянский

Датский

Информация

Итальянский

pagamenti

Датский

betalinger

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 24
Качество:

Итальянский

% pagamenti

Датский

betalinger i %

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

lo scadenziario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Датский

der forventes følgende forfaldsplan for betalingerne i forhold til forpligtelserne:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

a quale scadenziario dobbiamo prepararci?

Датский

hvilken tidsplan skal vi indstille os på?

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

manca un elemento fondamentale a questo scadenziario.

Датский

der mangler noget helt grundlæggende i denne trinvise plan.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

scadenziario prevedibile del fabbisogno annuo in stanziamenti e in personale

Датский

overslag over de årlige bevillings- og personalebehov

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

il bilancio deve comprendere uno scadenziario relativo al versamento delle entrate.

Датский

budgettet skal omfatte en forfaldsplan for indbetaling af indtægter.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

in quanto allo scadenziario, il capitolo rinvia ai capitoli 2 e 3 del programma.

Датский

for så vidt angår tidsplanen, henvises der i kapitlet til kapitel 2. og 3., i programmet.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

come l’ onorevole el khadraoui, desidero insistere per sapere qual è il suo scadenziario.

Датский

jeg spørger dem, lige som hr. el khadraoui, også udtrykkeligt, hvordan deres tidsplan ser ud.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

come ho già detto, la proposta della com­missione prevede uno scadenziario piuttosto fitto, ma realistico.

Датский

det er glædeligt, at topmødet i maastricht for første gang gav det europæiske fællesskab klar kompetence på det forbrugerpolitiske område. det er givetvis positivt.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

il compito più im portante che oggi ci incombe consiste nell'evitare ritardi nello scadenziario del bilancio.

Датский

jeg vil endnu en gang fremhæve tallene på de kvinder, som i dag er beskæftiget i servicefag: 55% i handel, 47% i banker

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

non basterà compiere sforzi non indifferenti, dovremmo anche mettere a punto un preciso scadenziario, realistico e verificabile.

Датский

vi har også ændringsforslag, som går nærmere ind på, hvorledes budgettet kan ændres, så det bliver mere miljøvenligt, og hvad man kan vente sig af green accounting.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

attualmente la ricerca viene portata avanti secondo lo scadenziario e i gruppi nazionali di ricerca stanno lavorando al secondo ciclo della seconda fase del programma.

Датский

forskningsprogrammet skrider på nuværende tidspunkt frem efter planen, og de nationale forskningshold arbejder på anden cycklus af programmets anden fase.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

appoggio quindi con entusiasmo la proposta del relatore di stabilire uno scadenziario vincolante e di istituire un comitato di coordinamento affinchè queste soluzioni si concretizzino effettivamente hi misure rapidamente applicabili.

Датский

fællesskabsprogrammerne har vakt betydelig interesse og forhåbninger hos mange unge, og rådet må påtage sig den eventuelle risiko for at skuffe dem ved at nægte dem midler til at virkeliggøre disse forhåbninger.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

disponiamo ora di sufficiente materiale e di informazioni sulla situa­zione ed è necessario attuare le misure proposte, secondo un preciso scadenziario e grazie al comitato di coordina­mento degli stati membri.

Датский

de foreslåede foranstaltninger bør langt om længe gennemføres ved hjælp af en særlig tidsplan og med bistand fra medlemsstaternes samordningsudvalg. der er stadig mange fejl, der skal rettes op på.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

essa stabilisce a tal fine un piano d’azione in cui sono specificate le attività da svolgere, seguito da uno scadenziario preciso per il periodo di applicazione di ogni protocollo.

Датский

i den forbindelse udarbejder den en handlingsplan, hvori det nøje fastsættes, hvilke aktiviteter der skal udvikles, ledsaget en nøjagtig tidsplan for hver protokols gyldighedsperiode.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

n. 2-371/137 si attagliano allo scadenziario delle misure di ca rattere sociale che la commissione e il consiglio intendono presentare entro il 1992.

Датский

schmidhuber rationelt med henblik herpå decentralt at opretholde den nødvendige kompetence.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

così come l'orientamento e lo scadenziario delle opportunità di partecipa zione influiscono in modo cruciale sul successo di processi decisionali, lo scadenziario della partecipazione viene analogamente coinvolto e influenzato dalle parti.

Датский

i kun to tilfælde indledtes del tagel sesprocessen delvis af fagforeninger eller arbejdsgivere

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

l'unione economica e monetaria, che in base al trattato di maastricht ha costituito un pilastro essenziale di questa decisione, deve essere portata innanzi speditamente, per attenersi allo scadenziario prefissa to.

Датский

jeg nævner dem ikke, for det har jeg ikke tid til, men der er mange nyskabende forslag om den Økonomiske og monetære union, således at den kan fungere på en afbalanceret måde, om udenrigspolitikken og retlige forhold og for vore institutioners vedkommende om en forbedring af både parlamentets og kommissionens rolle samt endelig om flertalsafgørelser i rådet.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

e quindi rispetto a quanto ha detto stamane il commissario lord cockfield, a proposito delle cento decisioni che andrebbero prese prima della fine dell'anno, vorrei dire che ne andrebbero aggiunte altre sei per assicurare il rigoroso rispetto dello scadenziario.

Датский

rådet drøfte de den 5. juni 1986 indgående forslaget til rådets direktiv om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, her under landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i forbindelse med graviditet og barsel.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
7,472,682,041 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK