Спросить у Google

Вы искали: suddivisi (Итальянский - Украинский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Итальянский

Украинский

Информация

Итальянский

I problemi con i dati digitali possono grossolanamente essere suddivisi nelle seguenti aree di preoccupazione:

Украинский

Проблеми з цифровими даними можна на загальному рівні категоризувати за таким областями:

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Disabilitando l' opzione, i gruppi di & kopete; sono nascosti e i contatti vengono suddivisi solo in contatti in linea e in contatti non in linea.

Украинский

Якщо зняти позначку з цього пункту, групування буде скасовано: всі контакти буде поділено на З’ єднані контакти і Контакти поза мережею.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

Come sono suddivise le loro responsabilità?

Украинский

Якими єсфери їхньої відповідальності?

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Il Comitato è composto di 317 membri. Ilnumero di rappresentanti per ogni Statomembro riflette grosso modo la popolazioneed è suddiviso come segue:

Украинский

До складу Комітету входить 317членів, кількість представників відкраїни приблизно відображає населення країни та розподіляєтьсянаступним чином:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Pur continuando in genere ad esercitare lerispettive attività professionali nel paese d’origine, i membri del Comitato, che hannotitolo di consiglieri, sono suddivisi in tregruppi: datori di lavoro, lavoratori dipendenti e attività diverse.

Украинский

Група роботодавців складається зпредставників приватного та державного секторів промисловості, малого і середнього бізнесу, торгових палат, оптових і роздрібних торговців,банківського сектору і страховихкомпаній, транспорту та сільськогогосподарства.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

& kivio; permette che dei diagrammi complessi siano suddivisi su più strati. La visibilità dei singoli strati può essere attivata o disattivata. Questa funzionalità è utile se hai un diagramma di base, per esempio la pianta di un appartamento, e hai bisogno di crearne alcune versioni diverse per diverse persone. Le informazioni per ogni occasione possono essere posizionate in uno strato diverso. Ogni pagina del documento ha il suo insieme di strati.

Украинский

У & kivio; складні діаграми можна розділити на декілька шарів. Показ шарів можна вмикати або вимикати. Ця функціональна можливість буде корисно, якщо у вас є базова діаграма, наприклад, план поверху, і ви хочете створити декілька його версій для різної аудиторії. Дані для кожної з аудиторій можна розташувати на окремому шарі. У кожної зі сторінок документа буде власних набір шарів.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

& kspread; stamperà tutti i fogli necessari per includere tutti gli elementi del documento. Puoi rapidamente vedere come un foglio verrà suddiviso in pagine di stampa, attivando l' opzione Visualizza Mostra divisione in pagine. I bordi di ogni pagina di stampa saranno segnati da delle linee colorate sul foglio di lavoro.

Украинский

Програма & kspread; надрукує таку кількість сторінок, яка потрібна для друку всього вмісту аркуша. Переглянути розподіл вмісту аркуша за окремими сторінками для друку можна за допомогою позначення пункту Перегляд Межі сторінки. На аркуші буде показано кольоровими лініями межі кожної з надрукованих сторінок.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

... che le transazioni senza categorie assegnate o le transazioni suddivise con valori non assegnati sono contrassegnate con un punto esclamativo su un triangolo giallo nel registro?

Украинский

... що операції без призначеної категорії або дроблені операції з неприв’ язаними сумами, позначаються у списку знаком оклику у жовтому трикутнику?

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

All' avvio del centro di controllo appare una finestra che può essere suddivisa in tre parti funzionali.

Украинский

Після запуску Центру керування ви побачите перед собою вікно, яке можна поділити на три функціональні частини.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

All' avvio del centro informazioni appare una finestra che può essere suddivisa in tre parti funzionali.

Украинский

Після запуску Центру інформації ви побачите перед собою вікно, яке можна поділити на три функціональні частини.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Attiva la vista precedente del documento, se hai suddiviso l' area di modifica in più viste.

Украинский

Перевести фокус на попередній перегляд документа, якщо ви розділили вікно редактора на декілька областей перегляду.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Attiva la vista successiva del documento, se hai suddiviso l' area di modifica in più viste.

Украинский

Перевести фокус на наступний перегляд документа, якщо ви розділили вікно редактора на декілька областей перегляду.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Cambia l' orientamento della divisione se la finestra principale è suddivisa.

Украинский

Змінити орієнтацію розділу, коли головне вікно розділене.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Elenco dei chiamanti diretti Questo elenco mostra tutte le funzioni che chiamano direttamente quella attualmente selezionata, assieme al numero di chiamate e al costo speso nella funzione attualmente selezionata durante la chiamata dalla funzione dell' elenco. Un' icona al posto del costo cumulativo indica che questa chiamata è effettuata all' interno di un ciclo ricorsivo. Un costo cumulativo, in questo contesto, non ha significato. Selezionare una funzione la rende quella attualmente selezionata in questo pannello informativo. Se ci sono due pannelli (modalità suddivisa), viene invece cambiata la funzione attiva dell' altro pannello.

Украинский

Список прямих зовнішніх викликів У цьому списку показано всі функції, що напряму викликають поточну, разом з кількістю викликів і вартістю виконання вибраної функції для функції, яка її викликає. Піктограма замість включеної вартості позначає, що виклик виконано всередині рекурсивного циклу. В такому випадку включена вартість не має сенсу. Якщо вибрати функцію, вона стане поточною для цієї інформаційної панелі. Якщо панелей дві (Режим розділення), замість цього буде змінено функцію на іншій панелі.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Elenco dei chiamati diretti Questo elenco mostra tutte le funzioni chiamate direttamente da quella attualmente selezionata, assieme al numero di chiamate e al costo speso in questa funzione durante la chiamata da parte della funzione selezionata. Selezionare una funzione la rende quella attualmente selezionata in questo pannello informativo. Se ci sono due pannelli (modalità suddivisa), viene invece cambiata la funzione attiva dell' altro pannello.

Украинский

Список прямих внутрішніх викликів У цьому списку показано всі функції, які вибрана функція викликає напряму, разом з кількістю викликів і вартістю виконання виклику з вибраної функції. Якщо вибрати функцію, вона стане поточною для цієї інформаційної панелі. Якщо панелей дві (Режим розділення), замість цього буде змінено функцію на іншій панелі.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Elenco di tutti i chiamanti Questo elenco mostra tutte le funzioni che chiamano l' attualmente selezionata, sia direttamente che con molte chiamate inframmezzate sullo stack; il numero di funzioni intercalate più 1 è detto « distanza ». Ad esempio, per le funzioni A, B, C esiste una chiamata da A a C in cui A chiama B e B chiama C, cioè A = > B = > C; la distanza in questo caso è 2. Il costo assoluto mostrato è il costo speso nella funzione selezionata quando una funzione elencata è attiva; il costo relativo è la percentuale di tutto il costo speso nella funzione selezionata quando quella elencata è attiva. Il diagramma del costo mostra la percentuale logaritmica con colori diversi per ciascuna distanza. Poiché possono esservi molte chiamate dalla stessa funzione, la colonna delle distanze a volte mostra l' intervallo delle distanze per tutte le chiamate effettuate, e, fra parentesi, c'è la distanza media, cioè la distanza alla quale la maggior parte delle chiamate è stata fatta. Selezionando una funzione la si rende attiva per il pannello attuale. Se ci sono due pannelli (vista suddivisa) viene invece cambiata la funzione attuale dell' altro pannello.

Украинский

Список всіх зовнішніх викликів У цьому списку показано всі функції, що викликають вибрану вами функцію, напряму або через декілька проміжних функцій зі стека; кількість проміжних функцій, збільшена на одиницю, називається відстанню (наприклад, для функцій A, B, C, де A викликає C шляхом виклику B, яка викликає C, тобто, A = > B = > C, відстань дорівнює 2). Показана абсолютну вартість є обчислювальною вартістю функції зі списку, доки вона активна; відносна вартість — це відсоток вибраної функції у загальній вартості. Граф вартості завжди відображає відсотки у логарифмічній шкалі, позначаючи відстані відповідними їм кольорами. Оскільки одну функцію може бути викликано багато разів, стовпчик відстаней іноді показує діапазон відстаней для всіх виконаних викликів; тоді в дужках буде вказано середню відстань, тобто відстанню, з якої було зроблено більшість викликів. Вибір функції робить її вибраною для цієї інформаційної панелі. Якщо є дві панелі (Режим розділення), замість цього змінюється функція на іншій панелі.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

Elenco di tutti i chiamati Questo elenco mostra tutte le funzioni chiamate dall' attualmente selezionata, sia direttamente che con molte funzioni inframmezzate sullo stack; il numero di funzioni intermedie più 1 è detto « distanza ». Ad esempio, per le funzioni A, B, C esiste una chiamata da A a C in cui A chiama B e B chiama C, cioè A = > B = > C; la distanza in questo caso è 2). Il costo assoluto mostrato è il costo speso nella funzione elencata quando quella selezionata è attiva; il costo relativo è la percentuale di tutto il costo speso nella funzione elencata quando quella selezionata è attiva. Il diagramma del costo mostra la percentuale logaritmica con colori diversi per ciascuna distanza. Poiché possono esservi molte chiamate alla stessa funzione, la colonna delle distanze a volte mostra l' intervallo delle distanze per tutte le chiamate effettuate; quindi, fra parentesi, c'è la distanza media, cioè la distanza alla quale la maggior parte delle chiamate è stata fatta. Selezionando una funzione la si rende attiva per il pannello attuale. Se ci sono due pannelli (vista suddivisa), viene invece cambiata la funzione attuale dell' altro pannello.

Украинский

Список всіх внутрішніх викликів У цьому списку показано всі функції, викликані вибраною функцією, напряму або проміжними функціями зі стека; кількість проміжних функцій, збільшена на одиницю, називається відстанню (наприклад, для функцій A, B, C, де A викликає C шляхом виклику B, яка викликає C, тобто, A = > B = > C, відстань дорівнює 2). Показана абсолютну вартість є обчислювальною вартістю функції зі списку, доки вона активна; відносна вартість — це відсоток вибраної функції у загальній вартості. Граф вартості завжди відображає відсотки у логарифмічній шкалі, позначаючи відстані відповідними їм кольорами. Оскільки одну функцію може бути викликано багато разів, стовпчик відстаней іноді показує діапазон відстаней для всіх виконаних викликів; тоді в дужках буде вказано середню відстань, тобто відстанню, з якої було зроблено більшість викликів. Вибір функції робить її вибраною для цієї інформаційної панелі. Якщо є дві панелі (Режим розділення), замість цього змінюється функція на іншій панелі.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

I diagrammi sono creati posizionando diverse sagome e forme preimpostate nella pagina. Le forme possono rappresentare molte cose diverse, e & kivio; fornisce di un' ampia scelta. Per un facile riferimento sono raggruppate in insiemi noti come cataloghi di forme. Per usare un catalogo di forme seleziona File Aggiungi catalogo forme. I cataloghi di forme sono stati suddivisi in diversi gruppi, elencati da un sottomenu. Le forme nel catalogo di forme sono mostrate sul lato sinistro nella vista del documento.

Украинский

Створити діаграму можна розташуванням попередньо створених форм та шаблонів на сторінці. За допомогою шаблонів можна схематично показувати багато різних елементів. У пакунку & kivio; вже передбачено широкий вибір шаблонів. З метою полегшення пошуку потрібних шаблонів шаблони впорядковано за наборами шаблонів. Щоб скористатися певним набором шаблонів, оберіть пункт меню Інструменти Додати набір шаблонів. Набори шаблонів розбито на декілька груп. У підменю ви знайдете список цих груп. Форми з набору шаблонів буде показано ліворуч від області перегляду документа.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

I matematici calcolano che un cubo 3×3×3 può essere mischiato in 43nbsp; 252nbsp; 003nbsp; 274nbsp; 489nbsp; 856nbsp; 000 modi diversi, però stimano che tutte le posizioni di partenza possano essere risolte in venti mosse o anche meno. Il metodo che permetterebbe di farlo (non ancora scoperto) è chiamato Algoritmo di Dio. I metodi usati in pratica possono richiedere più di cento mosse. Dato che ci sono dodici possibili movimenti di facce per ogni passo, la possibilità di risolvere il cubo muovendo a casaccio sono molto remote. Alcuni cubi hanno un' immagine suddivisa in 9 parti su ogni faccia: questo li rende ancora più complicati perché, non solo dovrai riportare i lati nella posizione giusta, ma anche orientarli correttamente.

Украинский

Математиками було визначено, що кубик 3x3x3 елементи можна заплутати 43. 252. 003. 274. 489. 856. 000 різними способами, також існує гіпотеза про те, що будь- яку з позицій можна розв’ язати не більше ніж за 20 обертань. Алгоритм, за яким це можна зробити (його ще не відкрито) називається Алгоритмом Бога. Існуючі ж алгоритми можуть збирати кубик за більше ніж 100 обертань. Оскільки для кожної позиції існує 12 різних обертань, ймовірність збирання кубика методом проб і помилок є невисокою. Узори на поверхнях деяких кубиків складаються елементами 9 різних кольорів, що робить збирання таких кубиків ще складнішим, оскільки, окрім розташування, потрібно ще і встановити правильну орієнтацію елементів.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

I modelli sono suddivisi in tre categorie basate sui loro scopi e sui contesti in cui vengono utilizzati. Queste visuali sono valide attraverso tutto lo spazio di lavoro di & quantaplus;. I modelli globali sono disponibili in ogni momento, i modelli locali sono utilizzabili dall' utente corrente e i modelli di progetto sono usufruibili solo con i loro specifici progetti. Maggiori informazioni sui modelli possono essere trovati a.

Украинский

Шаблони впорядковано за трьома категоріями, такий поділ засновано на області видимості шаблонів і контексту, у якому вони використовуються. Ці області видимості керуються з робочого простору & quantaplus;. Загальні шаблони можна використовувати завжди, локальні шаблони може використовувати поточний користувач, а шаблони проекту можна використовувати лише у межах відповідного проекту. Докладніше про шаблони можна дізнатися з розділу.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK