Спросить у Google

Вы искали: comprove (Итальянский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Итальянский

Чешский

Информация

Итальянский

La tabella oraria comprova che Janet Marsh e' stata al lavoro al Wellington's Market dalle 16:00 fino a mezzanotte, la sera che la sua famiglia e' scomparsa.

Чешский

Pracovní karta Janet Marshové dokazuje, že tu noc, kdy se její rodina ztratila, pracovala od 16 hodin do půlnoci ve Wellingtonově obchodě.

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

E sempre se la sua descrizione dei fatti comprovi che questi non erano crimini d'odio.

Чешский

A poskytne ověřené prohlášení o faktech, že to nebyly zločiny z nenávisti.

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Tu hai mai sentito che l'impulso irresistibile comprovi l'infermità mentale?

Чешский

Slyšels, že by soud v Michiganu uznal neprekonatelný popud za šílenství?

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Mi mostri il documento che lo comprovi.

Чешский

Ukažte mi papíry, na kterých je to napsáno.

Последнее обновление: 2016-10-27
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Il ripetersi di tali casi di non conformità comprova il permanere di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nelle aree dell’esercizio e della manutenzione.

Чешский

Opakované porušování předpisů je dokladem systémových bezpečnostních nedostatků v oblasti provozu a údržby.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione non ha individuato alcun elemento che comprovi la tesi di TF1.

Чешский

Komise na základě informací, které má k dispozici, neobjevila žádný přesvědčivý údaj, který by potvrzoval argument TF1.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e

Чешский

poslal svoji žádost o přijetí, veškeré doklady o dosavadním průběhu vysokoškolského studia a doklad, že obor, který si přeje studovat, skutečně navazuje na obor, který dokončil; a

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

I formulari sui quali è redatto il documento che comprova il carattere comunitario delle merci sono conformi ai modelli che figurano nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.

Чешский

Tiskopisy používané jako doklad prokazující status zboží Společenství odpovídají vzorům uvedeným v dodatcích 1 až 4 k příloze I úmluvy JSD.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

come documento che comprova il carattere comunitario delle merci, in conformità delle istruzioni di cui all'allegato B2;

Чешский

jako doklad prokazující status zboží Společenství v souladu s vysvětlivkami v příloze B2;

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

L’autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

Чешский

Příslušný orgán uchovává záznamy o technických zkušebnách, aby doložil, že byly účinně splněny požadavky na určení, včetně způsobilosti.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Se del caso, può essere usato un elenco di nomi consolidato che comprovi il nulla osta di sicurezza.

Чешский

Tam kde je to vhodné, lze použít společný jmenný seznam, v němž jsou příslušné informace o bezpečnostní prověrce uvedeny.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

L’assicurato/a che comprovi un periodo assicurativo inferiore ad un anno

Чешский

Pojištěná osoba, která předloží důkaz o tom, že splnila dobu pojištění kratší než jeden rok

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

L’assicurato che comprovi un periodo di assicurazione inferiore ad un anno

Чешский

Pojištěná osoba, která předloží důkaz o tom, že splnila dobu pojištění kratší než jeden rok

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

come comprova il gestore il ricorso alle migliori tecniche disponibili per i diversi impianti?

Чешский

Jak provozovatel prokazuje, že u jednotlivých zařízení se používá nejlepších dosažitelných technik?

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

La Germania presenta, entro lo stesso termine, tutti i documenti a comprova dell’avvio delle procedure di recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegale di cui trattasi.

Чешский

Německo předloží ve stejné lhůtě všechny dokumenty, které dokazují, že byl zahájen postup zpětného vymáhání vůči příjemci této neoprávněné podpory.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Di conseguenza, a parere della Commissione, non vi sono sufficienti elementi a comprova di un abuso della forma giuridica del conferimento tacito per un apporto di capitale che in realtà sotto il profilo economico costituirebbe capitale sociale.

Чешский

Pro zneužití právní formy vkladu tichého společníka pro kapitálový vklad, který ve skutečnosti představuje ekonomicky kmenový kapitál, neexistují proto podle názoru Komise žádné dostatečné opěrné body.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Итальянский

Il partecipante, entro tre mesi dalla comunicazione del nuovo termine, comprova allo Stato membro relatore di avere commissionato l'incarico di fornire le informazioni mancanti.

Чешский

Účastník předloží členskému státu zpravodaji do tří měsíců ode dne, kdy byl informován o nové lhůtě, důkazy o tom, že práce, jejichž cílem je předložit chybějící informace, byly zahájeny.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Итальянский

Tuttavia, qualora si comprovi all'autorità competente che per un singolo impianto questo valore non è tecnicamente ed economicamente fattibile, l'autorità competente può fare un'eccezione per tale singolo impianto, sempreché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Чешский

Avšak pokud bylo příslušnému orgánu uspokojivým způsobem prokázáno, že pro určité zařízení není tato hodnota ekonomicky a technicky dosažitelná, může příslušný orgán tomuto konkrétnímu zařízení udělit výjimku za předpokladu, že není důvod obávat se významných rizik pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Итальянский

- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni « Architettura » delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur);

Чешский

- osvědčení o úspěšném složení zkoušky vedoucí k titulu v oboru architektury vydávané obory architektury vysokých technických škol v Delftu nebo Eindhovenu (bouwkundig ingenieur),

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Итальянский

L'impresa che chiede l'accreditamento a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera d), comprova il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n.

Чешский

Podnik, který žádá schválení na základě odst. 1 prvního pododstavce písm. d), doloží, že splňuje definici podle čl.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK