Спросить у Google

Вы искали: 有信誉的 (Китайский (упрощенный) - Азербайджанский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Китайский (упрощенный)

Азербайджанский

Информация

Китайский (упрощенный)

他们中有信它的 , 有不信它的 。 你的主是知道作恶者的 。

Азербайджанский

( Kafirlər ) içərisində ona ( Qur ’ ana ) inanan da var , inanmayan da . Rəbbin fitnə-fəsad tö ’ rədənləri daha yaxşı tanıyandır !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他们中有信它的 , 有不信它的 。 你的主是知道作恶者的 。

Азербайджанский

İçərilərində ona ( Qurana ) inananlar da var , ona inanmayanlar da . Rəbbin fitnə-fəsad törədənləri daha yaxşı tanıyır .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他們對你們是吝嗇的 。 當恐怖降臨的時候 , 你見他們望著你 , 他們的眼睛轉動得像昏死的人一樣 ; 當恐怖消失的時候 , 他們卻以尖利的口舌痛罵你們 , 而他們對錢財是吝嗇的 。 這等人 , 沒有信道 , 故真主揭示他們的行為的虛偽 , 這對於真主是容易的 。

Азербайджанский

( Gəldikdə də xəsislik göstərib köməklərini ) sizdən əsirgəyərlər . ( Ya Rəsulum ! ) Onlara qorxu üz verdikdə can üstə olan ( ölüm xofundan bayılan ) adam kimi gözləri ( o tərəf-bu tərəfə ) dolana-dolana sənə baxdıqlarını görərsən . Qorxu canlarından çıxınca qənimətdə ( mö ’ minlər əldə etdiyi qənimətin bölünməsində ) xəsislik edib acı dilləri ilə sizi sancarlar . Onlar iman gətirməmişlər . Buna görə də Allah onların əməllərini puça çıxartmışdır . Bu , Allah üçün asandır !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他們對你們是吝嗇的 。 當恐怖降臨的時候 , 你見他們望著你 , 他們的眼睛轉動得像昏死的人一樣 ; 當恐怖消失的時候 , 他們卻以尖利的口舌痛罵你們 , 而他們對錢財是吝嗇的 。 這等人 , 沒有信道 , 故真主揭示他們的行為的虛偽 , 這對於真主是容易的 。

Азербайджанский

Çünki sizə qarşı xəsislik edirlər . Onlara qorxu gəldikdə , ölüm ayağında bayılan adam kimi , dönüb sənə baxdıqlarını görürsən . Qorxu keçib getdikdə isə qənimətdə xəsislik edib acı dilləri ilə səni sancırlar . Onlar iman gətirməmişlər . Allah da onların əməllərini puç etmişdir . Bu , Allah üçün asandır .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他曾创造你们 , 但你们中有不信道的 , 有信道的 ; 真主是鉴察你们的行为的 。

Азербайджанский

Sizi yaradan Odur . Kiminiz kafir , kiminiz də mömindir . Allah nə etdiklərinizi görür .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他曾创造你们 , 但你们中有不信道的 , 有信道的 ; 真主是鉴察你们的行为的 。

Азербайджанский

Sizin yaradan Odur . Kiminiz kafirsiniz , kiminiz mö ’ min . Allah nə etdiklərinizi görəndir !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他们对你们是吝啬的 。 当恐怖降临的时候 , 你见他们望着你 , 他们的眼睛转动得象昏死的人一样 ; 当恐怖消失的时候 , 他们却以尖利的口舌痛骂你们 , 而他们对钱财是吝啬的 。 这等人 , 没有信道 , 故真主揭示他们的行为的虚伪 , 这对于真主是容易的 。

Азербайджанский

( Gəldikdə də xəsislik göstərib köməklərini ) sizdən əsirgəyərlər . ( Ya Rəsulum ! ) Onlara qorxu üz verdikdə can üstə olan ( ölüm xofundan bayılan ) adam kimi gözləri ( o tərəf-bu tərəfə ) dolana-dolana sənə baxdıqlarını görərsən . Qorxu canlarından çıxınca qənimətdə ( mö ’ minlər əldə etdiyi qənimətin bölünməsində ) xəsislik edib acı dilləri ilə sizi sancarlar . Onlar iman gətirməmişlər . Buna görə də Allah onların əməllərini puça çıxartmışdır . Bu , Allah üçün asandır !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他们对你们是吝啬的 。 当恐怖降临的时候 , 你见他们望着你 , 他们的眼睛转动得象昏死的人一样 ; 当恐怖消失的时候 , 他们却以尖利的口舌痛骂你们 , 而他们对钱财是吝啬的 。 这等人 , 没有信道 , 故真主揭示他们的行为的虚伪 , 这对于真主是容易的 。

Азербайджанский

Çünki sizə qarşı xəsislik edirlər . Onlara qorxu gəldikdə , ölüm ayağında bayılan adam kimi , dönüb sənə baxdıqlarını görürsən . Qorxu keçib getdikdə isə qənimətdə xəsislik edib acı dilləri ilə səni sancırlar . Onlar iman gətirməmişlər . Allah da onların əməllərini puç etmişdir . Bu , Allah üçün asandır .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

這些使者 , 我使他們的品格互相超越 ; 他們中有真主曾和他們說話的 , 有真主提升他若干等級的 。 我曾以許多明証賞賜麥爾彥之子爾撤 , 並且以玄靈扶助他 。 假若真主意欲 , 他們的信徒在明証降臨之後 , 必不互相殘殺 , 但他們意見分歧 , 他們中有信道的 , 有不信道的 。 假若真主意欲 , 他們必不互相攻擊 , 但真主是為所欲為的 。

Азербайджанский

( Ya Rəsulum ! ) Bu peyğəmbərlərin bə ’ zisini digərindəm üstün etdik . Allah bunlardan bə ’ zisi ilə danışmış , bə ’ zisinin isə dərəcələrini yüksəltmişdir . Məryəm oğlu İsaya açıq mö ’ cüzələr verdik və onu müqəddəs ruhla ( Cəbraillə ) qüvvətləndirdik . Əgər Allah istəsəydi , bu peyğəmbərlərin ardınca gələn insanlar onlara göndərilən aşkar dəlillərdən sonra bir-biriləri ilə vuruşmazdılar . Fəqət ( bununla belə yenə də ) ixtilafa düşdülər . Onlarda bə ’ ziləri ( Allaha ) iman gətirdilər , bə ’ ziləri isə kafir oldular . Əgər Allah istəsə idi , onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar . Lakin Allah Öz istədiyini edər !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

這些使者 , 我使他們的品格互相超越 ; 他們中有真主曾和他們說話的 , 有真主提升他若干等級的 。 我曾以許多明証賞賜麥爾彥之子爾撤 , 並且以玄靈扶助他 。 假若真主意欲 , 他們的信徒在明証降臨之後 , 必不互相殘殺 , 但他們意見分歧 , 他們中有信道的 , 有不信道的 。 假若真主意欲 , 他們必不互相攻擊 , 但真主是為所欲為的 。

Азербайджанский

Biz o elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik . Onlardan bəzisi ilə Allah danışmış , bəzisini isə dərəcələrə yüksəltmişdir . Biz Məryəm oğlu İsaya açıq-aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs Ruh ( Cəbrail ) ilə qüvvətləndirdik . Əgər Allah istəsəydi , onlardan sonra gələnlər özlərinə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-biriləri ilə vuruşmazdılar . Lakin onlar ixtilaf etdilər . Onlardan kimisi iman gətirdi , kimisi də inkar etdi . Əgər Allah istəsəydi , onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar . Lakin Allah istədiyini edir .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

不信道的人們遭受火刑之日 , 或者將對他們說 : 「 難道這刑罰不是真實的嗎 ? 」 他們將說 : 「 是真實的 , 以我們的主盟誓 ! 」 他將說 : 「 你們嘗試刑罰吧 ! 因為你們沒有信道 。 」

Азербайджанский

Kafirlər Odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara : “ Məgər bu , həqiqət deyilmi ? ” – deyiləcəkdir . Onlar : “ Bəli , Rəbbimizə and olsun ki , həqiqətdir ! ” – deyəcəklər . Allah da : “ Küfr etdiyinizə görə dadın əzabı ! ” – deyəcəkdir .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

不信道的人們遭受火刑之日 , 或者將對他們說 : 「 難道這刑罰不是真實的嗎 ? 」 他們將說 : 「 是真實的 , 以我們的主盟誓 ! 」 他將說 : 「 你們嘗試刑罰吧 ! 因為你們沒有信道 。 」

Азербайджанский

Kafirlər cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri ( cəhənnəm əzabını dadacaqları ) gün ( onlardan soruşulacaqdır ) : “ Məgər bu ( daddığınız əzab ) doğru deyilmi ? ! ” Onlar : “ Bəli , Rəbbimizə and olsun ( ki , doğrudur ) ! ” – deyə cavab verəcəklər . ( Allah ) buyuracaqdır : “ Elə isə ( dünyada ) küfr etdiyinizə görə dadın əzabı ! ”

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

游牧人们曾说 : 我们已信道了 。 你说 : 你们没有信道 , 虽然你们可以说 : 我们已归顺了 ' , 但正信还没有入你们的心 。 如果你们服从真主和使者 , 他不减少你们的善功一丝毫 。 真主确是至赦的 , 确是至慈的 。

Азербайджанский

( Qənimət əldə etmək iştahası ilə islama daxil olan ) bədəvi ərəblər : “ Biz iman gətirdik ! ” – dedilər . ( Ya Peyğəmbər ! Onlara ) de : “ Siz ( qəlbən ) iman gətirmədiniz ! Ancaq : “ Biz islamı ( müəyyən şəxsi məqsəd , mənfəət naminə ) qəbul etdik ! ” – deyin . Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır ( çünki iman əməllə e ’ tiqadın vəhdəti , islamı qəbul etmək isə yalnız zahiri əməl deməkdir ) . Əgər Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsəniz , O sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz ( mükafatınızı layiqincə verər ) . Həqiqətən , Allah bağışlayandır , rəhm edəndir !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

游牧人们曾说 : 我们已信道了 。 你说 : 你们没有信道 , 虽然你们可以说 : 我们已归顺了 ' , 但正信还没有入你们的心 。 如果你们服从真主和使者 , 他不减少你们的善功一丝毫 。 真主确是至赦的 , 确是至慈的 。

Азербайджанский

Bədəvilər : “ Biz iman gətirdik ! ” – dedilər . De : “ Siz qəlbən iman gətirmədiniz ! Ancaq : “ Biz müsəlman olduq ! ” – deyin . İman sizin qəlblərinizə hələ daxil olmamışdır . Əgər Allaha və Onun Elçisinə itaət etsəniz , O sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz . Şübhəsiz ki , Allah Bağışlayandır , Rəhmlidir ! ”

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

在世時沒有信道 , 臨死時仍不信道的人 , 即使以滿地的黃金贖罪 , 也不被接受 , 這等人將受痛苦的刑罰 , 他們絕沒有任何援助者 。

Азербайджанский

Həqiqətən də , kafir olub kafir kimi də ölənlərin heç birindən dünya dolusu qızıl fidyə versə belə , qəbul olunmayacaqdır . Onlara ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır və onların köməkçiləri də olmayacaqdır .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

在世時沒有信道 , 臨死時仍不信道的人 , 即使以滿地的黃金贖罪 , 也不被接受 , 這等人將受痛苦的刑罰 , 他們絕沒有任何援助者 。

Азербайджанский

Şübhəsiz ki , kafir olub kafir kimi ölənlərdən hər birinin dünya dolusu qızılı ola və ( əzabdan qurtarmaq üçün ) onu fidyə verə , yenə də qəbul olunmaz . Onları dəhşətli bir əzab gözləyir . Onlara ( cəhənnəm odundan xilas olmaqdan ) heç bir kömək edən olmaz !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他沒有信道 , 也沒有禮拜 。

Азербайджанский

Beləliklə , o ( kafir Əbu Cəhl ) nə ( Qur ’ anı ) təsdiq etdi , nə də namaz qıldı .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

他沒有信道 , 也沒有禮拜 。

Азербайджанский

O kafir nə Quranı təsdiq etdi , nə də namaz qıldı .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

在世时没有信道 , 临死时仍不信道的人 , 即使以满地的黄金赎罪 , 也不被接受 , 这等人将受痛苦的刑罚 , 他们绝没有任何援助者 。

Азербайджанский

Həqiqətən də , kafir olub kafir kimi də ölənlərin heç birindən dünya dolusu qızıl fidyə versə belə , qəbul olunmayacaqdır . Onlara ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır və onların köməkçiləri də olmayacaqdır .

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Китайский (упрощенный)

在世时没有信道 , 临死时仍不信道的人 , 即使以满地的黄金赎罪 , 也不被接受 , 这等人将受痛苦的刑罚 , 他们绝没有任何援助者 。

Азербайджанский

Şübhəsiz ki , kafir olub kafir kimi ölənlərdən hər birinin dünya dolusu qızılı ola və ( əzabdan qurtarmaq üçün ) onu fidyə verə , yenə də qəbul olunmaz . Onları dəhşətli bir əzab gözləyir . Onlara ( cəhənnəm odundan xilas olmaqdan ) heç bir kömək edən olmaz !

Последнее обновление: 2014-07-02
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK