Спросить у Google

Вы искали: 感情破裂 (Китайский (упрощенный) - Вьетнамский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Китайский (упрощенный)

Вьетнамский

Информация

Китайский (упрощенный)

那 大 城 裂 為 三 段 、 列 國 的 城 也 都 倒 塌 了 .   神 也 想 起 巴 比 倫 大 城 來 、 要 把 那 盛 自 己 烈 怒 的 酒 杯 遞 給 他

Вьетнамский

Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Ðức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

也 沒 有 人 把 新 酒 裝 在 舊 皮 袋 裡 . 恐 怕 酒 把 皮 袋 裂 開 、 酒 和 皮 袋 都 壞 了 . 惟 把 新 酒 裝 在 新 皮 袋 裡

Вьетнамский

Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

也 沒 有 人 把 新 酒 裝 在 舊 皮 袋 裡 . 若 是 這 樣 、 新 酒 必 將 皮 袋 裂 開 、 酒 便 漏 出 來 、 皮 袋 也 就 壞 了

Вьетнамский

Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra; rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

也 沒 有 人 把 新 酒 裝 在 舊 皮 袋 裡 . 若 是 這 樣 、 皮 袋 就 裂 開 、 酒 漏 出 來 、 連 皮 袋 也 壞 了 . 惟 獨 把 新 酒 裝 在 新 皮 袋 裡 、 兩 樣 就 都 保 全 了

Вьетнамский

Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

他 們 下 了 網 、 就 圈 住 許 多 魚 、 網 險 些 裂 開

Вьетнамский

Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

他 從 水 裡 一 上 來 、 就 看 見 天 裂 開 了 、 聖 靈 彷 彿 鴿 子 、 降 在 他 身 上

Вьетнамский

Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Ðức Thánh-Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bò câu.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

他 發 忿 恨 、 誰 能 立 得 住 呢 . 他 發 烈 怒 、 誰 能 當 得 起 呢 . 他 的 忿 怒 如 火 傾 倒 、 磐 石 因 他 崩 裂

Вьетнамский

Ai đứng được trước sự thạnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vầng đá vỡ ra bởi Ngài.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

他 站 立 、 量 了 大 地 . 〔 或 作 使 地 震 動 〕 觀 看 、 趕 散 萬 民 . 永 久 的 山 崩 裂 、 長 存 的 嶺 塌 陷 . 他 的 作 為 與 古 時 一 樣

Вьетнамский

Ngài đứng và đo đất; Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc; Các núi hằng còn đều tan nát, Các đồi đời đời đều quì xuống: Các đường lối Ngài giống như thuở xưa.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

他 興 起 的 時 候 、 他 的 國 必 破 裂 、 向 天 的 四 方 〔 方 原 文 作 風 〕 分 開 、 卻 不 歸 他 的 後 裔 、 治 國 的 權 勢 也 都 不 及 他 、 因 為 他 的 國 必 被 拔 出 、 歸 與 他 後 裔 之 外 的 人

Вьетнамский

Khi vua ấy đã dấy lên, thì nước người bị xé và chia ra theo bốn gió của trời, nhưng không truyền lại cho con cháu, cũng không như quyền đã dùng mà cai trị trước nữa; vì nước người sẽ bị nhổ và phó cho người khác ngoài những người đó.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

你 們 要 撕 裂 心 腸 、 不 撕 裂 衣 服 . 歸 向 耶 和 華 你 們 的   神 . 因 為 他 有 恩 典 、 有 憐 憫 、 不 輕 易 發 怒 、 有 豐 盛 的 慈 愛 、 並 且 後 悔 不 降 所 說 的 災

Вьетнамский

Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhơn từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

來 罷 、 我 們 歸 向 耶 和 華 . 他 撕 裂 我 們 、 也 必 醫 治 . 他 打 傷 我 們 、 也 必 纏 裹

Вьетнамский

Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Ðức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

因 我 要 在 這 地 興 起 一 個 牧 人 . 他 不 看 顧 喪 亡 的 、 不 尋 找 分 散 的 、 不 醫 治 受 傷 的 、 也 不 牧 養 強 壯 的 . 卻 要 喫 肥 羊 的 肉 、 撕 裂 他 的 蹄 子

Вьетнамский

Vì nầy, ta sẽ dấy lên một kẻ chăn trong đất nầy, kẻ ấy sẽ chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh; song nó ăn thịt con rất mập, và xé móng chúng nó.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

忽 然 殿 裡 的 幔 子 、 從 上 到 下 裂 為 兩 半 . 地 也 震 動 . 磐 石 也 崩 裂

Вьетнамский

Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

我 必 向 以 法 蓮 如 獅 子 、 向 猶 大 家 如 少 壯 獅 子 、 我 必 撕 裂 而 去 、 我 要 奪 去 、 無 人 搭 救

Вьетнамский

Vì ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im, như một sư tử con cho nhà Giu-đa. Thật, chính ta, chính ta sẽ cắn xé rồi đi luôn; ta sẽ bắt đem đi và chẳng ai có thể giải cứu.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

我 遇 見 他 們 必 像 丟 崽 子 的 母 熊 、 撕 裂 他 們 的 胸 膛 、 〔 或 作 心 膜 〕 在 那 裡 我 必 像 母 獅 吞 喫 他 們 . 野 獸 必 撕 裂 他 們

Вьетнамский

Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó, và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

日 頭 變 黑 了 . 殿 裡 的 幔 子 從 當 中 裂 為 兩 半

Вьетнамский

Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

殿 裡 的 幔 子 、 從 上 到 下 裂 為 兩 半

Вьетнамский

Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

毘 勒 斯 、 〔 與 烏 法 珥 新 同 義 〕 就 是 你 的 國 分 裂 、 歸 與 瑪 代 人 和 波 斯 人

Вьетнамский

Phê-rết là: Nước vua bị chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Phe-rơ-sơ.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

無 論 是 鳥 、 是 獸 、 凡 自 死 的 、 或 是 撕 裂 的 、 祭 司 都 不 可 喫

Вьетнамский

Các thầy tế lễ không nên ăn thịt của một con thú nào chết tự nhiên, hay là bị xé, hoặc thịt chim, hoặc thịt thú.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

看 哪 、 耶 和 華 出 令 、 大 房 就 被 攻 破 、 小 屋 就 被 打 裂

Вьетнамский

Vì, Ðức Giê-hô-va truyền lịnh, nầy, nhà lớn sẽ bị ngã xuống mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK