Спросить у Google

Вы искали: (Китайский (упрощенный) - Вьетнамский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Китайский (упрощенный)

Вьетнамский

Информация

Китайский (упрощенный)

指 、 鼻 環

Вьетнамский

cà rá và khoen đeo mũi;

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

各 樣 的 惡 事 要 禁 不 作

Вьетнамский

Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

耶 穌 就 禁 他 們 、 不 要 告 訴 人

Вьетнамский

Ðức Chúa Jêsus bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

不 聽 我 的 勸 、 藐 視 我 一 切 的 責 備

Вьетнамский

Cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta, Và chê bai các lời quở trách ta;

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

反 輕 棄 我 一 切 的 勸 、 不 肯 受 我 的 責 備

Вьетнамский

Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy ta, Không chịu lời quở trách ta;

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

他 見 刀 劍 臨 到 那 地 、 若 吹 角 、 警 眾 民

Вьетнамский

nếu người nầy thấy gươm đến trong đất, thì thổi kèn để răn bảo dân sự.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

且 事 奉 偶 像 、 就 是 耶 和 華 警 他 們 不 可 行 的

Вьетнамский

Chúng hầu việc những hình tượng mà Ðức Giê-hô-va đã cấm chúng rằng: Các ngươi chớ thờ chúng nó.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

況 且 你 的 僕 人 因 此 受 警 、 守 著 這 些 便 有 大 賞

Вьетнамский

Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần phương lớn thay.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

耶 和 華 警 瑪 拿 西 和 他 的 百 姓 、 他 們 卻 是 不 聽

Вьетнамский

Ðức Giê-hô-va phán bảo Ma-na-se và dân sự người; song chúng không chủ ý đến.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

分 門 結 黨 的 人 、 警 過 一 兩 次 、 就 要 棄 絕 他

Вьетнамский

Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ,

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

主 耶 和 華 萬 軍 之   神 說 、 當 聽 這 話 、 警 雅 各 家

Вьетнамский

Chúa Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Hãy nghe, và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

我 必 稱 頌 那 指 教 我 的 耶 和 華 . 我 的 心 腸 在 夜 間 也 警

Вьетнамский

Tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va, là Ðấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

我 要 教 導 你 、 指 示 你 當 行 的 路 . 我 要 定 睛 在 你 身 上 勸

Вьетнамский

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

用 溫 柔 勸 那 抵 擋 的 人 . 或 者   神 給 他 們 悔 改 的 心 、 可 以 明 白 真 道

Вьетнамский

dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Ðức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật,

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

這 些 事 都 是 我 們 的 鑑 、 叫 我 們 不 要 貪 戀 惡 事 、 像 他 們 那 樣 貪 戀 的

Вьетнамский

Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

這 些 事 你 要 講 明 、 勸 人 、 用 各 等 權 柄 責 備 人 。 不 可 叫 人 輕 看 你

Вьетнамский

Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

智 慧 人 的 勸 、 在 順 從 的 人 耳 中 、 好 像 金 耳 環 、 和 精 金 的 妝 飾

Вьетнамский

Người khôn ngoan quở trách lỗ tai hay nghe, Khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang sức bằng vàng ròng vậy.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

以 色 列 王 差 人 去 窺 探 神 人 所 告 訴 所 警 他 去 的 地 方 、 就 防 備 未 受 其 害 、 不 止 一 兩 次

Вьетнамский

Vậy, vua Y-sơ-ra-ên sai người đến nơi mà người Ðức Chúa Trời đã chỉ cho mình và bảo trước; người giữ lấy mình tại đó, chẳng những một hai lần.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

故 此 你 要 依 從 他 們 的 話 、 只 是 當 警 他 們 、 告 訴 他 們 將 來 那 王 怎 樣 管 轄 他 們

Вьетнамский

Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

於 是 王 從 自 己 手 上 摘 下 指 、 給 猶 大 人 的 仇 敵 、 亞 甲 族 哈 米 大 他 的 兒 子 哈 曼

Вьетнамский

Vua bèn cỗi chiếc nhẫn khỏi tay mình, trao cho Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gát, kẻ cừu địch dân Giu-đa.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK