Спросить у Google

Вы искали: apakšreģionos (Латышский - Португальский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Латышский

Португальский

Информация

Латышский

Turklāt izvēlētās valstis ir piedalījušās ietekmes pasākumos, kas iepriekš veikti attiecīgajos apakšreģionos.

Португальский

Além disso, os Estados seleccionados participaram nas acções de sensibilização previamente conduzidas nas sub-regiões pertinentes.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Jānodrošina novērtējuma pieeju un metožu salīdzināmība jūras reģionos un/vai apakšreģionos un starp tiem.

Португальский

Necessidade de assegurar a comparabilidade das abordagens e dos métodos de avaliação no interior das regiões e/ou sub-regiões marinhas e entre elas.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

ANDPR 1540 atbalsta projekti, kas atbilst ES stratēģijas pasākumiem, sastāv no tematisku darbsemināru virknes vairākos mērķa apakšreģionos.

Португальский

Os projectos de apoio à RCSNU 1540, que correspondem a medidas previstas na Estratégia da União Europeia, consistem numa série de seminários temáticos em várias sub-regiões-alvo.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Ja tas ir rentabli un atbilstīgi, koordinācija būtu jānodrošina, izmantojot jau pastāvošas jūras reģionos vai apakšreģionos izveidotas institucionālās struktūras, jo īpaši reģionālās jūras konvencijas.

Португальский

Sempre que tal se revele exequível e adequado, as estruturas institucionais existentes nas regiões ou sub-regiões marinhas, em especial as convenções marinhas regionais, deverão ser utilizadas para assegurar tal coordenação.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Ir paredzēts trīs turpmākas sanāksmes rīkot izraudzītos apakšreģionos (Āfrika, Persijas līcis un Tuvie Austrumi, Dienvidaustrumeiropa un Latīņamerika).

Португальский

Está previsto organizar três encontros desse tipo nas sub-regiões selecionadas (África, Golfo e Médio Oriente, Europa do Sudeste e América Latina).

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Reģiona un apakšreģiona kodu (NUTS 3) nosaka maksājuma saņēmēja galvenajiem darbības veidiem.

Португальский

Região e sub-região da exploração do beneficiário (NUTS 3), definida pelas principais actividades da exploração do beneficiário a quem é atribuído o pagamento.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

F207: reģions un apakšreģions

Португальский

F207: Região e sub-região

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Jūras reģioni un to apakšreģioni ir jūras reģioni, kas saskaņā ar starptautiskiem, Savienības, valsts vai reģionāliem tiesību aktiem atvēlēti novērtēšanas, pārvaldības un reglamentēšanas vajadzībām.

Португальский

As regiões marinhas e respetivas sub-regiões são regiões marinhas designadas ao abrigo do direito internacional, da União, nacional ou subnacional para fins de avaliação, gestão e regulamentação.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Dalībvalstis saskaņā ar iestāžu un valsts noteikumiem un 32. pantu sekmē vietējo un apakšreģionu pieeju izstrādi.

Португальский

Os Estados-Membros devem promover, em conformidade com os respetivos quadros institucionais e legais e com o artigo 32.o, o desenvolvimento de abordagens local e sub-regional.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

vērsta uz konkrētām apakšreģionu teritorijām;

Португальский

Incidir em zonas sub-regionais específicas;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Jāapkopo informācija, par pamatu ņemot jūras reģionus vai apakšreģionus saskaņā ar 4. pantu.

Португальский

Necessidade de agregar as informações com base em regiões ou sub-regiões marinhas, nos termos do artigo 4.o

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Pienācīgi jāaptver elementi, kas raksturo jūras ūdeņus, kuri atrodas dalībvalstu suverenitātē vai jurisdikcijā attiecīgajā jūras reģionā vai apakšreģionā.

Португальский

Cobertura adequada dos elementos que caracterizam as águas marinhas sob soberania ou jurisdição dos Estados-Membros numa região ou sub-região marinha.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Reģionālā vai apakšreģionālā koordinācija – jāiesniedz kopsavilkums par mehānismiem, kas izveidoti koordinācijas nodrošināšanai to dalībvalstu starpā, kuru jūras ūdeņi ietilpst vienā jūras reģionā vai apakšreģionā.

Португальский

Coordenação regional ou sub-regional – é necessário um resumo dos mecanismos estabelecidos para garantir a coordenação entre os Estados-Membros cujas águas marinhas estejam situadas na mesma região ou sub-região marinha.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

apraksts par jebkurām citām īpašībām vai raksturīgajām iezīmēm, kas ir tipiskas vai īpašas attiecīgajam jūras reģionam vai apakšreģionam.

Португальский

Descrição de quaisquer outras particularidades ou características típicas ou específicas da região ou sub-região marinha.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

populācijas dinamikas apraksts, sugas dabiskais un faktiskais areāls un stāvoklis attiecībā uz jūras putnu sugām, kas sastopamas reģionā vai apakšreģionā;

Португальский

Descrição da dinâmica das populações, distribuição natural e área de distribuição actual e estado das espécies de aves marinhas presentes na região ou sub-região marinha;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

populācijas dinamikas apraksts, sugas dabiskais un faktiskais areāls un stāvoklis attiecībā uz jūras zīdītāju un reptiļu sugām, kas sastopamas reģionā vai apakšreģionā;

Португальский

Descrição da dinâmica das populações, distribuição natural e área de distribuição actual e estado das espécies de répteis e mamíferos marinhos presentes na região ou sub-região marinha;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

reģionā vai apakšreģionā sastopamo svešzemju sugu, eksotisko sugu vai, attiecīgā gadījumā, ģenētiski atšķirīgu vietējo sugu īslaicīgas sastopamības, skaitlisko rādītāju un izplatības inventarizācija.

Португальский

Inventário da ocorrência temporal, abundância e distribuição geográfica das espécies não indígenas, exóticas ou, se for caso disso, de formas geneticamente distintas das espécies indígenas, presentes na região ou sub-região marinha em causa.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Attiecībā uz katru jūras reģionu vai apakšreģionu dalībvalstis veic sākotnējo novērtējumu par to jūras ūdeņiem, ņemot vērā esošos datus, ja tādi ir pieejami, un novērtējumā ietverot:

Португальский

Para cada região ou sub-região marinha, os Estados-Membros efectuam uma avaliação inicial das suas águas marinhas, tendo em conta os eventuais dados disponíveis existentes, que inclua:

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Dalībvalstis arī ņem vērā cilvēku darbības radītās slodzes vai ietekmes katrā jūras reģionā vai apakšreģionā, ņemot vērā indikatīvos sarakstus, kas izklāstīti III pielikuma 2. tabulā.

Португальский

Os Estados-Membros têm igualmente em conta as pressões e os impactos das actividades humanas em cada região ou sub-região marinha, tendo em conta as listas indicativas constantes do quadro 2 do anexo III.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Dalībvalstis attiecībā uz katru jūras reģionu vai apakšreģionu nodrošina to, lai jūras stratēģijas tiktu pastāvīgi atjauninātas.

Португальский

Os Estados-Membros asseguram que, relativamente a cada região ou sub-região marinha em causa, as estratégias marinhas sejam mantidas actualizadas.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK