Спросить у Google

Вы искали: ioka (Мальтийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Мальтийский

Английский

Информация

Мальтийский

Għall-ewwel, il-Parlament Ewropew ioka fuq l-għajnuna ta’ emerġenza għall-poplu Rumen, li kien vittma ta’ għargħar kbir fl-1970 u ta’ terri-mot terribbli fl-1977.

Английский

Initially Parliament focused on emergency aid for the Romanians who were victims of serious flooding in 1970 and a terrible earthquake in 1977.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

Il-GAL ioka wkoll fuq it-teknoloġiji bbażati fuq il-web li joru strateġija ta’ komunikazzjoni ħafa u flessibbli, li se tiaċilita ttrasferiment ta’ l-għaren gћall-perjodu ta’ programmar li jmiss.

Английский

The LAG has also focused on web-based technologies which oer a quick and exible communication strategy, which will facilitate the transfer of knowledge to the next programming period.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

It-tieni aspett ioka fuq it-turiżmu, bl-appoġġ ta’ proġetti li żiedu l-kwalità u l-kwantità tal-akkomodazzjoni u l-prodotti lokali, żviluppaw attivitajiet biex jiġi mtawwal l-istaġun, io-kaw fuq il-karatteristika kulturali unika tat-territorju u ppromovew iż-żona permezz ta’ għodod ġodda.

Английский

The second aspect focused on tourism, supporting projects that increased the quality and quantity of accommodation and local products, developed activities to extend the season, focused on the cultural uniqueness of the territory and promoted the area through new tools.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

L-ewwel aspett talistrateġija ta’ żvilupp talGAL ioka fuq it-titjib tal-kwalità tal-ħajja, speċjalment permezz ta’ servizzi għan-nisa u l-familja bħal faċilitajiet biex jieħdu ħsieb it-tfal.

Английский

The first aspect of the LAG’s development strategy focused on improving quality of life, especially through services for women and the family such as childcare.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

Huwa għamel użu mir-riżultati ta’ eżerċizzju estensiv ta’ valutazzjoni li għamel idDĠ għallKompetizzjoni tar-regola-mentazzjoni ta’ lIstati Membri f’dan is-settur, fejn ioka fuq sitt professjonijiet – lavukati, in-nutara, l-inġiniera, l-arkitetti, l-ispiżjara u l-akkawtants (inkluża l-professjo-ni qariba tal-konsulenti fiskali) – u analizza fid-dettall ħames restrizzjonijiet ewlenin fuq ilkompetizzjoni (i) ilprezzijiet issati, (ii) ilprezzijiet irrakkomandati, (iii) irregolamenti dwar ir-reklamar, (iv) irrekwiżiti għad-dħul u d-drittijiet riservati, u (v) irregolamenti li jiggvernaw l-istruttura kummerċjali u l-prattiki multidixxiplinarji.

Английский

It drew on the results of an extensive stocktaking exercise the Competition DG had undertaken of Member States’ regulation in this sector, focusing on six professions — lawyers, notaries, engineers, architects, pharmacists and accountants (including the neighbouring profession of tax advisers) — and analysed in detail ve key restrictions on competition: (i) fixed prices, (ii) recommended prices, (iii) advertising regulations, (iv) entry requirements and reserved rights, and (v) regulations governing business structure and multidisciplinary practices.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

Ilprogramm talLeader+ ta’ Bornholm ioka fuq issnajja’, l-ikel reġjonali u n-netwe-rking l-perjodu 2000 - 2006. Is-sħubija l-LAG tagħti għaren u dettall l-fehim ta’ l-isdi possibbli għal reġjun bħalma huwa Bornholm.

Английский

The Bornholm Leader+ programme has focused on crafts, regional food and networking for the period 2000–06.Membership of the LAG gives insight and depth in understanding the possible challenges for such a region as Bornholm.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

Madwar 10 % tal-nanzjament talCARDS kien immirat lejn is-sostenn ta’ dan l-objettiv u l-programm reġjonali dejjem ioka fuq l-istat tad-dritt u kwestjonijiet talġustizzja u tal-aarijiet interni.

Английский

Some 10 % of the CARDS funding was directed to supporting this objective and the regional programme has always focused on the rule of law and Justice and Home Aairs issues.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Мальтийский

Il-proġett ioka wkoll fuq l-għoti tal-għajnuna lin-netwerks tannegozju lokali eżistenti biex itejbu lattivitajiet tagħhom u lmod ta’ kif jaħdmu.

Английский

The project also focused on helping existing local business networks improve their activities and the way they work.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK