Спросить у Google

Вы искали: erabiltzaileak (Немецкий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Немецкий

Английский

Информация

Немецкий

Karpeta horiek lehendik badaude, ziurtatu web zerbitzariko erabiltzaileak irakurri eta idatz ditzakeela.'; $messages['items_deleted_ok'] = '%s elementu behar bezala ezabatu dira'; $messages['error_album_has_children'] = '"%s" albumak azpialbumak dauzka. Aurrena editatu albuma eta saiatu berriro'; $messages['item_deleted_ok'] = '"%s" elememtua behar bezala ezabatu da'; $messages['error_deleting_album'] = 'Errorea gertatu da "%s" albuma ezabatzean'; $messages['error_deleting_album2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen albuma ezabatzean'; $messages['error_deleting_resource'] = 'Errorea gertatu da "%s" baliabidea ezabatzean'; $messages['error_deleting_resource2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen baliabidea ezabatzean'; $messages['error_no_resources_selected'] = 'Ez da ezabatzeko elementurik hautatu'; $messages['resource_deleted_ok'] = '"%s" baliabidea behar bezala ezabatu da'; $messages['album_deleted_ok'] = '"%s" albuma behar bezala ezabatu da'; $messages['add_resource'] = 'Gehitu baliabidea'; $messages['add_resource_preview'] = 'Gehitu aurrebista'; $messages['add_resource_medium'] = 'Gehitu aurrebista ertaina'; $messages['add_album'] = 'Gehitu albuma'; // new album $messages['album_name_help'] = 'Album berriaren izen laburra'; $messages['parent'] = 'Gurasoa'; $messages['no_parent'] = 'Ez gurasoa'; $messages['parent_album_help'] = 'Erabili hau albumen barruan albumak edukitzeko eta fitxategiak hobeto antolatzeko'; $messages['album_description_help'] = 'Album honen edukiaren deskribapen luzeagoa'; $messages['error_adding_album'] = 'Errorea gertatu da album berria gehitzean.

Английский

If these folders already exist please make sure that they can be read and written by the user running the web server.'; $messages['items_deleted_ok'] = '%s items deleted successfully'; $messages['error_album_has_children'] = 'Album "%s" has children. Please edit first the album and try again'; $messages['item_deleted_ok'] = 'Item "%s"deleted successfully'; $messages['error_deleting_album'] = 'There was an error deleting album "%s"'; $messages['error_deleting_album2'] = 'There was an error deleting album with identifier "%s"'; $messages['error_deleting_resource'] = 'There was an error deleting resource "%s"'; $messages['error_deleting_resource2'] = 'There was an error deleting resource with identifier "%s"'; $messages['error_no_resources_selected'] = 'No items were selected to delete'; $messages['resource_deleted_ok'] = 'Resource "%s" was deleted successfully'; $messages['album_deleted_ok'] = 'Album "%s" was deleted successfully'; $messages['add_resource'] = 'Add resource'; $messages['add_resource_preview'] = 'Add preview'; $messages['add_resource_medium'] = 'Add medium preview'; $messages['add_album'] = 'Add album'; // new album $messages['album_name_help'] = 'Short name for the new album'; $messages['parent'] = 'Parent'; $messages['no_parent'] = 'No parent'; $messages['parent_album_help'] = 'Use this to have albums within albums and better organize your files'; $messages['album_description_help'] = 'Longer description of the contents of this album'; $messages['error_adding_album'] = 'There was an error adding the new album.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Немецкий

Egiaztatu datuak eta saiatu berriro'; $messages['blogs'] = 'Blog-ak'; $messages['user_blogs_helps'] = 'Erabiltzaileak une honetan dituen blog-ak edo haietarako sarbidea du'; $messages['site_admin'] = 'Administratzailea'; $messages['site_admin_help'] = 'Aukeratu, erabiltzaileak administratzaile-pribilegioak dituen eta "Administrazioa" eremua ikus dezakeen eta administrazio-zereginak egin ditzakeen.'; $messages['user_updated_ok'] = '"%s" erabiltzailea behar bezala eguneratu da'; // site blogs $messages['blog_status_all'] = 'Denak'; $messages['blog_status_active'] = 'Aktibo'; $messages['blog_status_disabled'] = 'Desgaituta'; $messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Berretsi gabe'; $messages['owner'] = 'Jabea'; $messages['quota'] = 'Kuota'; $messages['bytes'] = 'bit'; $messages['error_no_blogs_selected'] = 'Ez da hautatu desgaitzeko blog-ik'; $messages['error_blog_is_default_blog'] = '"%s" blog-a ezin da ezabatu, blog lehenetsi gisa ezarrita baitago'; $messages['blog_deleted_ok'] = '"%s" blog-a behar bezala desgaitu da'; $messages['blogs_deleted_ok'] = '%s blog behar bezala desgaitu dira'; $messages['error_deleting_blog'] = 'Errorea gertatu da "%s" blog-a desgaitzean'; $messages['error_deleting_blog2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen blog-a desgaitzean'; // create blog $messages['error_adding_blog'] = 'Errorea gertatu da blog-a gehitzean.

Английский

Please check the data and try again'; $messages['blogs'] = 'bloggar'; $messages['user_blogs_helps'] = 'bloggs which this user currently owns or where this user has access'; $messages['site_admin'] = 'Administrator'; $messages['site_admin_help'] = 'Whether this user has administrator privileges and is allowed to see the "Administration" area and perform administrative tasks'; $messages['user_updated_ok'] = 'User "%s" updated successfully'; // site bloggs $messages['blog_status_all'] = 'All'; $messages['blog_status_active'] = 'Active'; $messages['blog_status_disabled'] = 'Disabled'; $messages['blog_status_unconfirmed'] = 'Unconfirmed'; $messages['owner'] = 'Owner'; $messages['quota'] = 'Quota'; $messages['bytes'] = 'bytes'; $messages['error_no_blogs_selected'] = 'No bloggs were selected to disable'; $messages['error_blog_is_default_blog'] = 'blogg "%s" cannot be deleted because it is set as the default blogg'; $messages['blog_deleted_ok'] = 'blogg "%s" disabled successfully'; $messages['blogs_deleted_ok'] = '%s bloggs deleted successfully'; $messages['error_deleting_blog'] = 'There was an error disabling blogg "%s"'; $messages['error_deleting_blog2'] = 'There was an error disabling blogg with identifier "%s"'; // create blogg $messages['error_adding_blog'] = 'There was an error adding the blogg.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Немецкий

Egiaztatu datuak eta saiatu berriro'; $messages['blog_added_ok'] = '"%s" blog-a behar bezala gehitu da'; // edit blog $messages['blog_status_help'] = 'Blog-aren egoera'; $messages['blog_owner_help'] = 'Jabe gisa ezarriko den erabiltzailea, blog-aren konfigurazioan kontrol osoa izango duena'; $messages['users'] = 'Erabiltzaileak'; $messages['blog_quota_help'] = 'Baliabide-kuota bytetan.

Английский

Please check the data and try again'; $messages['blog_added_ok'] = 'blogg "%s" successfully added'; // edit blogg $messages['blog_status_help'] = 'blogg status'; $messages['blog_owner_help'] = 'User who will be set as the owner, with full control on the blogg settings'; $messages['users'] = 'Användare'; $messages['blog_quota_help'] = 'Resource quota in bytes.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Немецкий

Egiaztatu datuak eta saiatu berriro'; $messages['add_or_remove'] = 'Gehitu edo kendu erabiltzaileak'; // site locales $messages['locale'] = 'Hizkuntza-fitxategia'; $messages['locale_encoding'] = 'Kodeketa'; $messages['locale_deleted_ok'] = '"%s" hizkuntza-fitxategia behar bezala ezabatu da'; $messages['error_no_locales_selected'] = 'Ez da ezabatzeko hizkuntza-fitxategirik hautatu'; $messages['error_deleting_only_locale'] = 'Hizkuntza-fitxategia ezin da ezabatu, sisteman dagoen bakarra baita'; $messages['locales_deleted_ok']= '%s hizkuntza-fitxategi behar bezala ezabatu dira'; $messages['error_deleting_locale'] = 'Errorea gertatu da "%s" hizkuntza-fitxategia ezabatzean'; $messages['error_locale_is_default'] = '"%s" hizkuntza-fitxategia ezin da ezabatu, blog berrien hizkuntza-fitxategi lehenetsia baita'; // add locale $messages['error_invalid_locale_file'] = 'Hizkuntza-fitxategia ez da baliozkoa'; $messages['error_no_new_locales_found'] = 'Ez da hizkuntza-fitxategi berririk aurkitu'; $messages['locale_added_ok'] = '"%s" hizkuntza-fitxategia behar bezala gehitu da'; $messages['error_saving_locale'] = 'Errorea gertatu da hizkuntza-fitxategi berria gordetzean'; $messages['scan_locales'] = 'Eskaneatu hizkuntza-fitxategiak'; $messages['add_locale_help'] = 'Erabili inprimaki hau hizkuntza-fitxategi berriak kargatzeko.

Английский

Please check the data and try again'; $messages['add_or_remove'] = 'Add or remove users'; // site locales $messages['locale'] = 'Locale'; $messages['locale_encoding'] = 'Encoding'; $messages['locale_deleted_ok'] = 'Locale "%s" deleted successfully'; $messages['error_no_locales_selected'] = 'There were no locales selected to remove'; $messages['error_deleting_only_locale'] = 'The locale cannot be deleted because is is the only one left in the system'; $messages['locales_deleted_ok']= '%s locales deleted successfully'; $messages['error_deleting_locale'] = 'There was an error deleting locale "%s"'; $messages['error_locale_is_default'] = 'Locale "%s" cannot be deleted because it is the default locale for new bloggs'; // add locale $messages['error_invalid_locale_file'] = 'The locale file is not valid'; $messages['error_no_new_locales_found'] = 'No new locale files were found'; $messages['locale_added_ok'] = 'Locale "%s" added successfully'; $messages['error_saving_locale'] = 'There was an error saving the new locale'; $messages['scan_locales'] = 'Scan Locales'; $messages['add_locale_help'] = 'Use this form to upload a new locale file.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Немецкий

Egiaztatu datuak eta saiatu berriro'; $messages['user_settings_updated_ok'] = 'Erabiltzaile-konfigurazioa ongi eguneratu da'; $messages['resource'] = 'Baliabidea'; // plugin centre $messages['identifier'] = 'Identifikatzailea'; $messages['error_plugins_disabled'] = 'Plugin-ak desgaituta daude.'; // blog users $messages['revoke_permissions'] = 'Kendu baimenak'; $messages['error_no_users_selected'] = 'Ez dago erabiltzailerik hautatuta'; $messages['user_removed_from_blog_ok'] = '"%s" erabiltzaileak ez du baimenik blog honetara sartzeko'; $messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s erabiltzailek ezin dute sartu blog honetara'; $messages['error_removing_user_from_blog'] = 'Errorea gertatu da "%s" erabiltzaileari blog honetarako sarbidea kentzean'; $messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'Errorea gertatu da "%s" identifikatzailea duen erabiltzaileari blog honetarako sarbidea kentzean'; // new blog user $messages['new_blog_username_help'] = 'Blog honetan sartzen utzi nahi diozun erabiltzailearen erabiltzaile-izena.

Английский

Se över din information och prova igen'; $messages['user_settings_updated_ok'] = 'Användar inställningarna uppdaterades'; $messages['resource'] = 'Resurser'; // plugin centre $messages['identifier'] = 'Identifier'; $messages['error_plugins_disabled'] = 'Sorry, Plugins are disabled.'; // blogg users $messages['revoke_permissions'] = 'Revoke permissions'; $messages['error_no_users_selected'] = 'There were no users selected'; $messages['user_removed_from_blog_ok'] = 'User "%s" does not have permissions to access this blogg any more'; $messages['users_removed_from_blog_ok'] = '%s users do not have access to this blogg any more'; $messages['error_removing_user_from_blog'] = 'There was an error removing access to this blogg from user "%s"'; $messages['error_removing_user_from_blog2'] = 'There was an error removing access to this blogg from user whose identifier is "%s"'; // new blogg user $messages['new_blog_username_help'] = 'Username of the user to whom you would like to give access to this blogg.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK