Спросить у Google

Вы искали: schadensfeststellungen (Немецкий - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Немецкий

Голландский

Информация

Немецкий

Da der Antragsteller keine Überprüfung der Schadensfeststellungen beantragt hatte, beschränkte sich die Überprüfung auf die Subventionierung.

Голландский

Omdat geen verzoek werd ingediend om de bevindingen inzake de schade aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, werd het nieuwe onderzoek beperkt tot de bevindingen met betrekking tot de subsidiëring.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 2
Качество:

Немецкий

Da der Antragsteller keine Überprüfung der Schadensfeststellungen beantragt hatte, beschränkte sich die Überprüfung auf die Subventionierung.

Голландский

Aangezien de indiener van het verzoek niet heeft verzocht om een herziening van de conclusies in verband met de schade, werd de herzieningsprocedure beperkt tot subsidies.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Da der Antragsteller keine Überprüfung der Schadensfeststellungen beantragt hatte, beschränkte sich die Überprüfung auf die Dumpingaspekte.

Голландский

Omdat geen verzoek is ontvangen om de bevindingen inzake schade opnieuw te onderzoeken, had het nieuwe onderzoek uitsluitend betrekking op de bevindingen inzake dumping.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Da der Antragsteller keine Überprüfung der Schadensfeststellungen beantragte, darf der Ausgleichszoll in dieser Überprüfung die Höhe der ursprünglich ermittelten Schadensschwelle nicht übersteigen.

Голландский

De indiener van het verzoek verzocht niet om een herziening van de conclusies met betrekking tot de schade. Daarom wordt het bedrag van het compenserend recht in deze herziening beperkt door het oorspronkelijke niveau waarop de schade teniet wordt gedaan.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Die erste Schadensfeststellung erfolgte am 14. Mai 2010.

Голландский

De eerste schade die deze overstromingen veroorzaakten, werd vastgesteld op 14 mei 2010.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Maßnahmen, die sich aus der Subventions- und Schadensfeststellung ergeben, werden nicht angewendet, wenn die Behörden auf der Grundlage aller vorgelegten Informationen eindeutig zu dem Ergebnis kommen können, dass die Anwendung dieser Maßnahmen nicht im Interesse der Gemeinschaft liegt.

Голландский

Maatregelen die op basis van de geconstateerde subsidiëring en schade zijn vastgesteld, mogen niet worden toegepast indien de autoriteiten, op grond van alle voorgelegde informatie, tot de duidelijke gevolgtrekking kunnen komen dat toepassing van deze maatregelen niet in het belang van de Gemeenschap is.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Schadensfeststellung

Голландский

beoordeling van de schade

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Finanzielle Hilfe, die später beispielsweise nach dem Verursacherprinzip durch Zahlungen Dritter ausgeglichen wird oder die, gemessen an der abschließenden Schadensfeststellung, zu viel gezahlt wurde, ist wiedereinzuziehen.

Голландский

Ontvangen hulp die vervolgens wordt verrekend met betalingen door derde partijen, bijvoorbeeld op grond van het principe dat „de vervuiler betaalt” of die het uiteindelijke schadebedrag overschrijdt, moet worden teruggevorderd.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Maßnahmen, die sich aus der Subventions- und Schadensfeststellung ergeben, werden nicht angewendet, wenn die Behörden auf der Grundlage aller vorgelegten Informationen eindeutig zu dem Ergebnis kommen können, daß die Anwendung dieser Maßnahmen nicht im Interesse der Gemeinschaft liegt.

Голландский

Maatregelen die op basis van de geconstateerde subsidiëring en schade zijn vastgesteld, mogen niet worden toegepast indien de autoriteiten, op grond van alle voorgelegde informatie, tot de duidelijke gevolgtrekking kunnen komen dat toepassing van deze maatregelen niet in het belang van de Gemeenschap is.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Die Schadensfeststellung erfolgt indessen in Bezug auf den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft wie oben definiert und bei der Schadensanalyse wird auch nicht weiter auf diese Informationen Bezug genommen.

Голландский

De bevindingen over schade hebben echter betrekking op de schoenindustrie zoals hierboven gedefinieerd en in de schadeanalyse zal niet verder naar deze informatie worden verwezen.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

"wir ohne schriftliche Aufzeichnungen über die Analyse, die die Untersuchungsbehörde zur Bewertung des Faktors "Löhne" vornahm, nicht untersuchen können, ob eine angemessene und begründete Erklärung dafür vorliegt, wie die Fakten die von der EG getroffene Schadensfeststellung stützen, und folglich, ob die Feststellung mit Artikel 15 Absatz 4 vereinbar ist.

Голландский

"we zonder een schriftelijk verslag over de analyse van de onderzoeksautoriteit van de factor "lonen" niet kunnen nagaan of er een toereikende en gemotiveerde verklaring was ter ondersteuning van de bevindingen inzake schade van de Europese Gemeenschap en of deze in overeenstemming was met artikel 15, lid 4.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Немецкий

Zudem könnten die Klägerinnen anhand der Verordnung nicht beurteilen, ob die Kommission das für die Schadensfeststellung geeignete Verfahren eingehalten habe.

Голландский

Bovendien stelt zij verzoeksters niet in staat na te gaan, of de Commissie de geëigende procedure voor de vaststelling van de schade heeft gevolgd.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

̊Schadensfeststellung: Durchführung von Analysen im Anschluss an Überschwemmungen mit Hilfe von Satellitenbildern und Modellen.

Голландский

̊voorbereiding: ontwikkeling van een Europees systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor overstromingen (Flood Early Alert System, EFAS) met een langere waarschuwingstijd voor overstromingen, om plaatselijke waterautoriteiten, hulporganisaties en de EC meer informatie voor de middellange enlange termijn te verschaffen;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Die Kommission wird unbeschadet des Standpunkts des Rates bei der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten für Antidumping und Schutzmaßnahmen sowie im Rahmen der einzelnen Europa­Abkommen die assoziierten Länder vor Einleitung von Verfahren informieren und im Falle einer positiven Dumping­ und Schadensfeststellung nach Beurteilung eines jeden Einzelfalles gegebenenfalls Preisverpflichtungen gegenüber Zöllen eindeutig den Vorrang geben.

Голландский

Deze strategie zal ondersteund worden met beleidsmatige bevordering van de integratie door infrastructuurontwikkeling, samenwerking in het kader van de transeuropese netwerken, stimulering van intra­regionale samenwerking, samenwerking op milieu­gebied en in zaken van het gemeenschappelijk buiten­lands en veiligheidsbeleid, samenwerking in justitiële en binnenlandse zaken en op het gebied van cultuur, onderwijs en opleiding.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Beispiel: Überschwemmungen – Verhütung, Vorsorge und Schadensfeststellung rende Überschwemmungen verursachten Chaosin Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Portugal, Belgien, Österreich, den Niederlandenund der Tschechischen Republik, wobei der Schiffsverkehr auf den großen Flüssen weitgehend lahm gelegt wurde, während Straßenund Eisenbahnlinien vielfach durch umgestürzte Bäume blockiert waren.

Голландский

België, Oostenrijk, Nederland en de Tsjechische Republiek, waarbij de scheepvaart op de groterivieren ernstig werd belemmerd en wegen enspoorlijnen werden geblokkeerd door omgewaaide bomen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Diese betreffen: die Zulassung von Arzneimitteln, die Dauer der Zulassung, die Preise, die Verwendung eines einheitlichen Namens im Zulassungsantrag, ein be schleunigtes Verfahren der Schadensfeststellung, die Datenschutzdauer für die Pharmaindustrie, die Finanzierung der Pharmakovigilanz aus staatlichen Mitteln sowie die Be kanntmachung von Gegenindikationen bei Arzneimitteln nicht nur für Expertenkreise, sondem auch für die Allgemeinheit und die EMEA.

Голландский

Het Parlement had in eerste lezing vijf amendementen aangenomen, waarvan er drie door de Raad zijn overgenomen. De twee amendementen die de Raad heeft afgewezen, betroffen gegevens over investeringen in de infrastructuur en een gedetailleerde uitsplitsing naar soort reizigerstrein.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Daher gibt die Kommission einige An regungen für Beratungen über die verschiedenen Arten der Haftung und deren Grenzen, über die Schadensfeststellung, über Abhilfemaßnahmen und das erforderliche Instrumentarium. tarium.

Голландский

De keuze van een dergelijk stelsel veronderstelt evenwel dat belangrijke keuzen worden gedaan, in die zin

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Die GFS bemüht sich, mit entsprechenden Tätigkeiten die Hochwassermaßnahmen der Mitgliedstaaten im Bereich der Verhütung, Vorsorge und Schadensfeststellung zu ergänzen.

Голландский

Het GCO is erop gericht de activiteiten van delidstaten op het gebied van de preventie, voorbereiding en schadebeoordeling van overstromingen aan te vullen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Die Kommission erläutert die Vorteile der bei den in Frage kommenden Konzepte der zivilrechtlichen Haftung, d. h. der verschuldensabhängigen Haftung und der verschuldensunabhängigen Haftung, und die damit verbundenen Schwierigkeiten sowie die Grenzen der zivilrechtlichen Haftung, vor allem was die Ermittlung des oder der Haftpflichtigen, den Kausalzusammenhang zwischen der schuldhaften Handlung und dem Schaden, die Schadensfeststellung und die Versicherungsfähigkeit an belangt, sowie eine eventuelle Beschränkung der verschuldensunabhängigen Haftung.

Голландский

De Commissie maakt balans op van de vooren nadelen van de twee mogelijke aanpakken van de civielrechtelijke aansprakelijkheid, te weten de aansprakelijkheid met schuld en de objectieve aansprakelijkheid (zonder schuld), als mede de grenzen van het gebruik van de civielrechtelijke aansprakelijkheid, met name wat de identificatie van de verantwoordelijke(n) betreft, het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, de definitie en het verzekerbaar karakter van de milieuschade, alsmede de eventuele beperking van de objectieve aansprakelijkheid.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ausgehend von der Schadensfeststellung durch die Gemeinschaft werden die Kosten für den Wiederaufbau der Gesundheitseinrichtungen und die Ausstattung von Apotheken und Kliniken auf 4 Mio. Euro geschätzt.

Голландский

De Europese Gemeenschap heeft de kosten van de wederopbouw van voorzieningen in de gezondheidszorg en apparatuur voor apotheken en ziekenhuizen becijferd op 4 miljoen euro.

Последнее обновление: 2012-03-22
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK