Спросить у Google

Вы искали: digitalisierungsfonds (Немецкий - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Немецкий

Латышский

Информация

Немецкий

Titel: Digitalisierungsfonds

Латышский

Nosaukums: Digitalisierungsfonds

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Немецкий

Digitalisierungsfonds (Österreich) -482 -

Латышский

Enterprise Capital Funds (Apvienotā Karaliste) -528 -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Digitalisierungsfonds (Österreich) _BAR_ 482 _BAR_

Латышский

Digitalisierungsfonds (Austrija) _BAR_ 482 _BAR_

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

[243] Sache N 622/2003, Digitalisierungsfonds , Entscheidung der Kommission vom 16.3.2005.

Латышский

[241] Lieta N 622/2003 Digitalisierungsfonds , Komisijas lēmums, 16.03.2005.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Die Kommission hat auch den Digitalisierungsfonds in Österreich genehmigt, der mehrere Maßnahmen zur Förderung der Digitalisierung des Rundfunks beinhaltet [87].

Латышский

Komisija akceptēja arī digitalizācijas fondu Austrijā, ko veido vairāki pasākumi televīzijas digitalizēšanas veicināšanai [87].

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Am 16. März erließ die Kommission ihre erste Entscheidung zur staatlichen Förderung des digitalen Fernsehens, d. h. zum österreichischen Digitalisierungsfonds[241].

Латышский

Komisija 16. martā ir pieņēmusi pirmo lēmumu par valsts atbalstu ciparu apraides pakalpojumiem, un tas attiecas uz Austrijas Digitalisierungsfonds[241].

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Dadurch, dass das Programm auf die besonderen Bedürfnisse der Kultur- und Kreativbranche ausgerichtet ist, deren Zielsetzung die Arbeit über nationale Grenzen hinaus ist, und eine starke Verbindung zur Förderung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt aufweist, ergänzt es andere EU-Programme, wie Strukturfondsförderung für Investitionen in die Kultur- und Kreativbranche, Restaurierung kulturellen Erbes, kulturelle Infrastruktur und Dienstleistungen, Digitalisierungsfonds für kulturelles Erbe und die Instrumente für Erweiterung und Außenbeziehungen.

Латышский

Konkrēti, pievēršoties to kultūras un radošo jomu vajadzībām, kuras grib izvērst darbību pāri valstu robežām, un esot cieši saistītai ar kultūru un valodu daudzveidības popularizēšanu, šī programma papildinās citas Eiropas Savienības (ES) programmas, piemēram, struktūrfondu atbalstu investīcijām kultūras un radošajās nozarēs, kultūras mantojuma atjaunošanu, kultūras infrastruktūru un pakalpojumus, digitalizācijas fondus kultūras mantojumam un paplašināšanai, kā arī ārējo sakaru instrumentus.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Das Programm ist ganz gezielt auf die besonderen Bedürfnisse der Kultur- und Kreativbranche in ihrer nationale Grenzen überschreitenden Arbeit ausgerichtet und eng mit der Förderung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt verbunden; es ergänzt andere EU-Programme, wie die Strukturfondsförderung für Investitionen in die Kultur- und Kreativbranche, Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes, kulturelle Infrastruktur und Dienstleistungen, Digitalisierungsfonds für kulturelles Erbe und die Instrumente für Außenbeziehungen.

Латышский

Īpašu uzmanību pievēršot kultūras un radošajām nozarēm, kuru mērķis ir darboties ārpus savu valstu robežām, un saglabājot ciešu saikni ar kultūras un valodu daudzveidības veicināšanu, programma papildinās citas ES programmas, piemēram, struktūrfondu atbalstu ieguldījumam kultūras un radošajās nozarēs, mantojuma atjaunošanu, kultūras infrastruktūru un pakalpojumus, kultūras mantojuma digitalizācijas līdzekļus un ārējo attiecību instrumentus.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Die Buchstaben a bis d beziehen sich auf Maßnahmen in der Sache N 622/03 Digitalisierungsfonds — Österreich, und die Buchstaben e bis h sind in der endgültigen Entscheidung in der Sache C 25/04 DVB-T Berlin-Brandenburg erläutert.

Латышский

Turpmākais a)–d) apakšpunkts attiecas uz pasākumiem Lietā N 622/03 Digitalisierungsfonds – Austrija, un e)–h) apakšpunkts tika formulēti galīgajā lēmumā Lietā C 25/04 DVB-T Berlin-Brandenburg; sk. iepriekš.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Siehe unter anderem: N 622/03 Digitalisierungsfonds — Österreich, 16. März 2005, ABl. C 228 vom 17.9.2005, S. 12; C 25/04 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Berlin-Brandenburg — Deutschland, 9. November 2005, ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 14; NN 64/05 Digitale Ersatzlizenzen — Vereinigtes Königreich, 25. Januar 2006, ABl. C 218 vom 9.9.2006, S. 10; N 111/06 Aide TNT pour les régions sans simulcast — Frankreich, 12. Oktober 2006, ABl. C 293 vom 2.12.2006, S. 6; N 546/06 Fonds d'aide à des particuliers dans la perspective de la fin de la radiodiffusion analogique — Frankreich, 6. Dezember 2006, ABl. C 23 vom 1.2.2006, S. 1; C 24/04 Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Schweden, 20. Dezember 2006, ABl. L 112 vom 30.4.2007, S. 77; C 52/05 Zuschuss zur Anschaffung von Digitaldecodern — Italien, 24. Januar 2007, ABl. L 147 vom 8.6.2007, S. 1; N 270/06 Contributi ai decoder digitali — Italien, 24. Januar 2007, ABl. C 80 vom 13.4.2007, S. 3; N 107/07 Subsidies to IdTV — Italien, 28. Februar 2007, noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht; N 103/07 Support for the acquisition of digital decoders and for the adaptation of antennas in Soria — Spanien, 25. September 2007, noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

Латышский

Sk. inter alia N622/03 Digitalisierungsfonds – Austrija, 2005. g. 16. marts (OV C 228, 17.9.2005., 12. lpp.); C 25/04 – Zemes ciparu televīzijas (DVB-T) ieviešana Berlīnē-Brandenburgā – Vācija, 2005. gada 9. novembris (OV L 200, 22.7.2006., 14. lpp); NN 64/05 Digital Replacement Licences – Apvienotā Karaliste, 2006. gada 25. janvāris (OV C 218, 9.9.2006., 10. lpp.); N 111/06 Aide TNT pour les régions sans simulcast – Francija, 2006. gada 12. oktobris (OV C 293, 2.12.2006., 6. lpp.); N 546/06 Fonds d'aide à des particuliers dans la perspective de la fin de la radiodiffusion analogique – Francija, 2006. gada 6. decembris (OV C 23, 1.2.2006., 1. lpp.); C 24/04 Digital terrestrial television in Sweden, 2006. gada 20. decembris (OV L 112, 30.4.2007., 77. lpp.); C 52/05 Contributi ai decoder digitali – Itālija, 2007. gada 24. janvāris (OV L 147, 8.6.2007., 1. lpp.); N 270/06 Subsidies to digital decoders with API – Itālija, 2007. gada 24. janvāris (OV C 80, 13.4.2007., 3. lpp.); N 107/07 Subsidies to IdTV – Itālija, 2007. gada 28. februāris (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts); N 103/07 Support for the acquisition of digital decoders and for the adaptation of antennas in Soria – Spānija, 2007. gada 25. septembris (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

N 622/03 Digitalisierungsfonds — Österreich, Kommissionsentscheidung vom 16. März 2005, siehe http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/decisions/additional_docs.html

Латышский

N 622/03 Digitalizācijas fonds – Austrija, Komisijas 2005. gada 16. marta lēmums, skatīt http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/decisions/additional_docs.html

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Ad esempio, al punto 16 della sua decisione sul caso N 622/2003 Digitalisierungsfonds — Austria [9], la Commissione ha affermato che "Il regime notificato è selettivo poiché è in parte destinato ad imprese che operano nei settori collegati alla digitalizzazione della televisione, ad esempio ad emittenti, e in parte, direttamente o indirettamente, ad imprese che operano nel mercato dei servizi di trasmissione digitale.

Латышский

Ad esempio, al punto 16 della sua decisione sul caso N 622/2003 Digitalisierungsfonds — Austria [9], la Commissione ha affermato che "Il regime notificato è selettivo poiché è in parte destinato ad imprese che operano nei settori collegati alla digitalizzazione della televisione, ad esempio ad emittenti, e in parte, direttamente o indirettamente, ad imprese che operano nel mercato dei servizi di trasmissione digitale.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Немецкий

I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds (Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernsehgesetz (PrTV-G).

Латышский

I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds (Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernsehgesetz (PrTV-G).

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

(40) Valutare se una misura settoriale conferisca un vantaggio selettivo è in linea con la prassi della Commissione. Ad esempio, al punto 16 della sua decisione sul caso N 622/2003 Digitalisierungsfonds — Austria [9], la Commissione ha affermato che "Il regime notificato è selettivo poiché è in parte destinato ad imprese che operano nei settori collegati alla digitalizzazione della televisione, ad esempio ad emittenti, e in parte, direttamente o indirettamente, ad imprese che operano nel mercato dei servizi di trasmissione digitale. Le autorità austriache avevano in effetti affermato che la misura era di carattere generale poiché non conferiva un vantaggio ad imprese specifiche. Tuttavia, quando la Commissione ha posto domande riguardo alla selettività del regime, le autorità non hanno negato che la misura come tale abbia un carattere selettivo. Come affermato dalla Corte di giustizia nella causa Adria Wien [10], la misura conferisce un vantaggio ad un settore specifico e deve quindi essere considerata come una misura specifica".

Латышский

(40) Valutare se una misura settoriale conferisca un vantaggio selettivo è in linea con la prassi della Commissione. Ad esempio, al punto 16 della sua decisione sul caso N 622/2003 Digitalisierungsfonds — Austria [9], la Commissione ha affermato che%quot%Il regime notificato è selettivo poiché è in parte destinato ad imprese che operano nei settori collegati alla digitalizzazione della televisione, ad esempio ad emittenti, e in parte, direttamente o indirettamente, ad imprese che operano nel mercato dei servizi di trasmissione digitale. Le autorità austriache avevano in effetti affermato che la misura era di carattere generale poiché non conferiva un vantaggio ad imprese specifiche. Tuttavia, quando la Commissione ha posto domande riguardo alla selettività del regime, le autorità non hanno negato che la misura come tale abbia un carattere selettivo. Come affermato dalla Corte di giustizia nella causa Adria Wien [10], la misura conferisce un vantaggio ad un settore specifico e deve quindi essere considerata come una misura specifica%quot%.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Немецкий

482. Am 16. März erließ die Kommission ihre erste Entscheidung zur staatlichen Förderung des digitalen Fernsehens, d. h. zum österreichischen Digitalisierungsfonds[241]. Die Kommission entschied, keine Einwände zu erheben, nachdem die österreichischen Behörden während der Notifizierungsphase erhebliche Änderungen an der Maßnahme vorgenommen hatten. Diese Änderungen gewährleisteten die Wahrung des Grundsatzes der technologischen Neutralität, d. h. die Maßnahme begünstigte nicht in unnötiger Weise und zu Unrecht die digitale terrestrische Übertragung (DVB-T) gegenüber konkurrierenden TV-Plattformen. Die Maßnahme umfasste verschiedene Teilmaßnahmen: finanzielle Unterstützung für Pilotversuche und Forschungsvorhaben zur digitalen Übertragung von Fernsehprogrammen, finanzielle Anreize für Verbraucher im Zusammenhang mit der Anschaffung von Digitalempfängern, Zuschüsse an Unternehmen zur Entwicklung innovativer digitaler Dienste und Zuschüsse an Rundfunksender, um die zusätzlichen Kosten bei paralleler Analog-und Digitalübertragung (Simulcasting) zu kompensieren.

Латышский

403. Komisija 16. martā ir pieņēmusi pirmo lēmumu par valsts atbalstu ciparu apraides pakalpojumiem, un tas attiecas uz Austrijas Digitalisierungsfonds[241]. Kad Austrijas iestādes paziņošanas procesā bija būtiski mainījušas plānoto atbalsta pasākumu, Komisija nolēma necelt iebildumus. Pārmaiņu rezultātā ir panākts, ka pasākums atbilst tehnoloģiju neitralitātes principam, t.i., tam nav piešķirtas nevajadzīgas un nepamatotas privilēģijas salīdzinājumā ar konkurējošām zemes ciparu apraides (DVB-T) televīzijas platformām. Pasākums sastāv no dažādiem apakšpasākumiem: ar ciparu televīziju saistītu eksperimentālu projektu un pētniecības pasākumu finansiāls atbalsts, patērētājiem izdevīga ciparu apraides uztvērēju pārdošanas cenu politika, dotācijas uzņēmumiem novatorisku ciparu apraides pakalpojumu izstrādei un subsīdijas apraides sabiedrībām, lai segtu translācijas papildu izmaksas, kas rodas, televīzijai paralēli raidot gan analogajā, gan ciparu režīmā (,,vienlaicīgās translācijas posms”).

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Rechtsgrundlage: KommAustria-Gesetz (KOG) BgBl. I, Nr.32/2001 idF BgBl. I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds (Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernsehgesetz (PrTV-G). Die letzten Änderungen wurden durch das Bundesgesetz, mit dem das Privatradiogesetz, das Privatfernsehgesetz (PrTV-G), das KommAustria-Gesetz und das ORF-Gesetz geändert werden sowie das Fernsehsignalgesetz aufgehoben wird (veröffentlicht am 30.7.2004 unter BgBl. I Nr. 97/2004 und in Kraft getreten am 1.8.2004) eingeführt

Латышский

Juridiskais pamats: KommAustria-Gesetz (KOG) BgBl. I, Nr.32/2001 idF BgBl. I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds (Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernsehgesetz (PrTV-G). Die letzten Änderungen wurden durch das Bundesgesetz, mit dem das Privatradiogesetz, das Privatfernsehgesetz (PrTV-G), das KommAustria-Gesetz und das ORF-Gesetz geändert werden sowie das Fernsehsignalgesetz aufgehoben wird (veröffentlicht am 30.7.2004 unter BgBl. I Nr. 97/2004 und in Kraft getreten am 1.8.2004) eingeführt

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK