Спросить у Google

Вы искали: sferoidalnego (Польский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Польский

Голландский

Информация

Польский

Zamknięcia włazów wykonuje się z żeliwa szarego lub sferoidalnego.

Голландский

Gietstukken worden vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 3
Качество:

Польский

CPA 24.51.12: Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego

Голландский

CPA 24.51.12: Gieten van nodulair gietijzer

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego na części do pojazdów lądowych

Голландский

Delen van nodulair gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny.

Голландский

Het productieproces van beide soorten gietstukken — van grijs of van nodulair gietijzer — is vergelijkbaar.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny.

Голландский

Het productieproces van beide soorten gietstukken – van grijs of van nodulair gietzijzer – is vergelijkbaar.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego na pozostałe części do silników tłokowych i urządzeń mechanicznych

Голландский

Delen van nodulair gietijzer voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Żeliwo sferoidalne jest z grafitu sferoidalnego tworzącego produkt bardziej elastyczny, bardziej ergonomiczny, lecz wymagający zatrzasku do zamocowania.

Голландский

Het bolvormige grafiet in nodulair gietijzer zorgt voor een product met een grotere elasticiteit en betere mechanische eigenschappen dat evenwel met een vergrendelingsmechanisme op zijn plaats moet worden gehouden.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Produkt może być wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego a pokrywa i/lub rama włazu może być wypełniona betonem lub innymi materiałami.

Голландский

Het product kan vervaardigd zijn van grijs of van nodulair gietijzer en het deksel en/of het frame over het mangat kan opgevuld zijn met cement of andere materialen.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Główna różnica w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego polega na dodaniu magnezu do węgla w żelazie, aby zmieniło formę płatkową w strukturę sferoidalną, czego nie robi się w przypadku żeliwa szarego.

Голландский

Het belangrijkste verschil is dat in het productieproces waarbij een gietstuk van nodulair gietijzer wordt vervaardigd magnesium wordt toegevoegd aan de koolstof in het ijzer om de lamellaire structuur om te zetten in een bolvormige structuur; dit gebeurt niet wanneer een gietstuk van grijs gietijzer wordt vervaardigd.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Zamknięcia włazów produkowane przez przemysł wspólnotowy i sprzedawane na rynku wspólnotowym wykonane są z żeliwa szarego i sferoidalnego i stwierdzono, że posiadają te same podstawowe cechy fizyczne i techniczne oraz zastosowania jak produkt objęty postępowaniem.

Голландский

Gietstukken die door de bedrijfstak van de Gemeenschap worden vervaardigd en op de markt van de Gemeenschap worden verkocht, zijn vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer, hebben dezelfde fysieke en technische basiskenmerken en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt als het betrokken product.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego do wałów napędowych, wałów krzywkowych, wałów wykorbionych, korb, osłon łożysk i łożysk ślizgowych (z wyłączeniem osłon łożysk zawierających łożyska toczne)

Голландский

Delen van nodulair gietijzer: drijfwerkassen, krukken, kussenblokken en lagerschalen

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

(21) Różnica między żeliwem szarym i sferoidalnym polega na tym, że żeliwo szare robi się z grafitu płatkowego; w ten sposób uzyskuje się bardziej sztywny materiał mocujący zamknięcie włazu samą swoją masą. Żeliwo sferoidalne jest z grafitu sferoidalnego tworzącego produkt bardziej elastyczny, bardziej ergonomiczny, lecz wymagający zatrzasku do zamocowania.

Голландский

(21) In tegenstelling tot nodulair gietijzer wordt grijs gietijzer vervaardigd van lamellair grafiet, waardoor een materiaal met een grotere stijfheid ontstaat en het gietstuk uiteindelijk door de massa op zijn plaats wordt gehouden. Het bolvormige grafiet in nodulair gietijzer zorgt voor een product met een grotere elasticiteit en betere mechanische eigenschappen dat evenwel met een vergrendelingsmechanisme op zijn plaats moet worden gehouden.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

(20) W produkcji zamknięć włazów w ChRL stosuje się głównie żeliwiaki, podczas gdy w przemyśle wspólnotowym przeważa stosowanie pieców elektrycznych do wytopu. Ponadto, proces produkcji w ChRL różni się od wspólnotowego tym, że w ChRL producenci stosują odlewanie ręczne, podczas gdy producenci wspólnotowi stosują odlewanie maszynowe. Zamknięcia włazów wykonuje się z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Produkowane są z różnych ilości złomu stalowego, koksu, surówki, pyłu węglowego, wapienia, żelazokrzemu i magnezu w zależności od procesu wytwarzania i typu produktu końcowego, tzn. żeliwo sferoidalne lub szare. Podczas produkcji zamknięć włazów stosuje się dwie metody wytopu żelaza, tzn. z użyciem pieca elektrycznego lub żeliwiaka. Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny. Główna różnica w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego polega na dodaniu magnezu do węgla w żelazie, aby zmieniło formę płatkową w strukturę sferoidalną, czego nie robi się w przypadku żeliwa szarego. Po zakończeniu procesu wytopu, roztopione żelazo wlewa się ręcznie lub mechanicznie do formy. W ChRL produkuje się zarówno żeliwo szare jak i sferoidalne.

Голландский

(20) Bij de productie van gietstukken wordt in de Volksrepubliek China voor het smeltproces hoofdzakelijk gebruik gemaakt van koepelovens, terwijl de bedrijfstak van de Gemeenschap voornamelijk gebruik maakt van vlamboogovens. Voorts bestaat het verschil tussen het Chinese productieproces en dat van de EU hierin dat de Chinese producenten hoofdzakelijk manueel gieten terwijl de producenten van de EU machinaal te werk gaan. Gietstukken worden vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer. Ze worden vervaardigd van staalschroot, cokes, ruwijzer, koolstof, kalk, ferro-silicium en magnesium in verschillende verhoudingen naargelang van het productieproces en het beoogde eindproduct, namelijk een gietstuk van grijs of van nodulair gietijzer. Om het ijzer voor de vervaardiging van de gietstukken te smelten wordt een vlamboogoven of een koepeloven gebruikt. Het productieproces van beide soorten gietstukken – van grijs of van nodulair gietijzer – is vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat in het productieproces waarbij een gietstuk van nodulair gietijzer wordt vervaardigd magnesium wordt toegevoegd aan de koolstof in het ijzer om de lamellaire structuur om te zetten in een bolvormige structuur; dit gebeurt niet wanneer een gietstuk van grijs gietijzer wordt vervaardigd. Wanneer het smelten voltooid is wordt het gesmolten gietijzer handmatig of mechanisch in een vorm gegoten. In de Volksrepubliek China worden zowel gietstukken van grijs als van nodulair gietijzer geproduceerd.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

(27) W odniesieniu do pierwszego argumentu należy zauważyć, że w chwili sprzedaży na rynku wspólnotowym zarówno produkt podobny jak i produkt objęty postępowaniem muszą spełniać normy EN124 oraz normy krajowe. Wymogi te determinują więc kryteria, jakie należy zastosować przy określaniu "produktu podobnego", którymi są cechy fizyczne, techniczne i chemiczne, końcowe zastosowania i funkcje produktu. Zamknięcia włazów produkowane przez przemysł wspólnotowy i sprzedawane na rynku wspólnotowym wykonane są z żeliwa szarego i sferoidalnego i stwierdzono, że posiadają te same podstawowe cechy fizyczne i techniczne oraz zastosowania jak produkt objęty postępowaniem. Podobnie, różnice pomiędzy normami krajowymi nie mają żadnego wpływu na definicję produktu podobnego, ponieważ nie da się wyraźnie zróżnicować produktów pod względem ich podstawowych cech fizycznych, technicznych i chemicznych, końcowego zastosowania i sposobu ich postrzegania przez użytkowników. Fizyczne i techniczne cechy produktu określane są przez funkcję, sposób instalacji oraz lokalizację i są to przede wszystkim odporność na obciążenie ruchem ulicznym, określana przez tzw. klasę obciążenia, stabilność pokrywy i kraty w obrębie ramy oraz bezpieczny i łatwy dostęp. Produkt może być wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego a pokrywa i/lub rama włazu może być wypełniona betonem lub innymi materiałami. Jeśli chodzi o zastosowania produktu, zamknięcia włazów i ramy stanowią przejście między sieciami przebiegającymi pod ziemią a powierzchnią drogi lub chodnika. Wszystkie cechy wymienione powyżej dotyczą również tzw. produktu gatic, którego nie można odróżnić od produktu objętego postępowaniem na podstawie żadnej z tych cech. Dlatego też odrzucono argument, że należy wyłączyć produkt gatic poza definicję produktu objętego postępowaniem.

Голландский

(27) In verband met het eerste argument wordt opgemerkt dat bij verkoop op de markt van de Gemeenschap zowel het betrokken als het soortgelijk product aan EN124 en aan de nationale normen moeten voldoen. Deze zijn dus bepalend voor de criteria die worden toegepast om vast te stellen of er sprake is van een "soortgelijk product", namelijk de fysieke, technische en chemische kenmerken alsmede het eindgebruik of de functies van het product. Gietstukken die door de bedrijfstak van de Gemeenschap worden vervaardigd en op de markt van de Gemeenschap worden verkocht, zijn vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer, hebben dezelfde fysieke en technische basiskenmerken en worden voor dezelfde doeleinden gebruikt als het betrokken product. Evenzo hebben de verschillen in nationale normen geen gevolgen voor de omschrijving van het soortgelijk product omdat aan de hand daarvan geen duidelijk onderscheid tussen de producten kan worden gemaakt wat hun fysieke, technische en chemische basiskenmerken, hun eindgebruik en hun perceptie door de consument betreft. De functie, de montage en de plaats van het product bepalen de fysieke en technische kenmerken ervan; dit betreft hoofdzakelijk de weerstand tegen belasting door het verkeer (uitgedrukt in de zogenaamde belastingklasse), de stabiliteit van deksel en rooster binnen het frame en de veilige en gemakkelijke toegang die door het product wordt verschaft. Het product kan vervaardigd zijn van grijs of van nodulair gietijzer en het deksel en/of het frame over het mangat kan opgevuld zijn met cement of andere materialen. Wat het gebruik van het product betreft, zorgen de deksels en frames van gietstukken ervoor dat het weg-en het trottoiroppervlak niet door ondergrondse netwerken worden onderbroken. Alle bovenstaande kenmerken zijn ook van toepassing op het GATIC-product, niet één kenmerk is verschillend. Het argument dat het GATIC-product van de omschrijving van het betrokken product moest worden uitgesloten, werd derhalve verworpen.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

(18) Zamknięcia włazów wykonuje się z żeliwa szarego lub sferoidalnego. Produkowane są z różnych ilości złomu stalowego, koksu, surówki, pyłu węglowego, wapienia, żelazokrzemu i magnezu w zależności od procesu wytwarzania i typu produktu końcowego, tzn. żeliwo sferoidalne lub szare. Podczas produkcji zamknięć włazów stosuje się dwie metody wytopu żelaza, tzn. z użyciem pieca elektrycznego lub żeliwiaka. Proces produkcji zamknięć włazów z szarego i sferoidalnego żeliwa jest podobny. Główna różnica w procesie produkcyjnym żeliwa sferoidalnego polega na dodaniu magnezu do węgla w żelazie, aby zmieniło formę płatkową w strukturę sferoidalną, czego nie robi się w przypadku żeliwa szarego. Po zakończeniu procesu wytopu, roztopione żelazo wlewa się ręcznie lub mechanicznie do formy.

Голландский

(18) Gietstukken worden vervaardigd van grijs of van nodulair gietijzer. Ze worden vervaardigd van staalschroot, cokes, ruwijzer, koolstof, kalk, ferro-silicium en magnesium in verschillende verhoudingen naargelang van het productieproces en het beoogde eindproduct, namelijk een gietstuk van nodulair of van grijs gietijzer. Om het ijzer voor de vervaardiging van de gietstukken te smelten wordt hetzij een vlamboogoven, hetzij een koepeloven gebruikt. Het productieproces van beide soorten gietstukken – van grijs of van nodulair gietzijzer – is vergelijkbaar. Het belangrijkste verschil is dat in het productieproces waarbij een gietstuk van nodulair gietijzer wordt vervaardigd magnesium wordt toegevoegd aan de koolstof in het ijzer om de lamellaire structuur om te zetten in een bolvormige structuur; dit gebeurt niet wanneer een gietstuk van grijs gietijzer wordt vervaardigd. Wanneer het smelten voltooid is wordt het gesmolten gietijzer handmatig of mechanisch in een vorm gegoten.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK