Спросить у Google

Вы искали: koreluje (Польский - Датский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Польский

Датский

Информация

Польский

Zmniejszenie stężenia PTH koreluje ze stężeniem cynakalcetu.

Датский

PTH begynder at falde kort tid efter dosering indtil nadir ca.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Popyt na etylen koreluje z popytem na tworzywa sztuczne, a ten ze wzrostem PKB.

Датский

Efterspørgslen efter ethylen svarer til efterspørgslen efter plast, som igen svarer til væksten i BNP.

Последнее обновление: 2014-10-19
Частота использования: 1
Качество:

Польский

34 koreluje z mocą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu audiogennych napadów padaczkowych u myszy.

Датский

Levetiracetam og beslægtede analoger udviser en rangordnet affinitet for binding til det synaptiske vesikelprotein 2A, som korrelerer med styrken af deres anti- anfalds beskyttelse i den audiogene epilepsimodel hos mus.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Польский

Ponieważ lanzoprazol jest aktywowany w komórkach okładzinowych, jego stężenie w osoczu nie koreluje z hamowaniem wydzielania kwasu żołądkowego.

Датский

Da lansoprazol aktiveres i parietalcellerne, er dets plamakoncentration ikke relateret til hæmning af mavesyre.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Zwiększenie krotności początkowych zmian genotypowych, odnoszących się do oporności na typranawir, koreluje ze zmniejszeniem odpowiedzi wirusologicznej.

Датский

Hvis der i isolater ses en stigning i baseline fænotypiske ændringer p. g. a. tipranavis, er det tegn på nedsat virologisk respons.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Stopień powinowactwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów do białka 2A koreluje z mocą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu audiogennych napadów padaczkowych u myszy.

Датский

Levetiracetam og beslægtede analoger udviser en rangordnet affinitet for binding til det synaptiske vesikelprotein 2A, som korrelerer med styrken af deres anti- anfalds beskyttelse i den audiogene epilepsimodel hos mus.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Mała pozorna objętość dystrybucji (około 11 litrów) koreluje ze znacznym stopniem wiązania A771726 z białkami.

Датский

11 liter).

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Польский

Poziom przeciwciał anty- HBs ≥ 10 mj. m. / ml koreluje z ochroną przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B.

Датский

Et anti- HBs - antistoftiter på ≥ 10 mIU/ ml korrelerer med beskyttelse mod HBV- infektion.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Uważa się jednak, że wartość przewidywanej ostrej odpowiedzi hemodynamicznej jest ograniczona, gdyż ostra odpowiedź nie we wszystkich przypadkach koreluje z długotrwałymi korzyściami z leczenia podawanym wziewnie iloprostem.

Датский

Imidlertid betragtes den forudsagte værdi af disse data vedrørende akut hæmodynamisk virkning som værende af begrænset værdi, da akut respons ikke i alle tilfælde stemmer overens med fordelen på langt sigt af behandlingen med inhaleret iloprost.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Ryzyko wytworzenia inhibitorów koreluje z czasem ekspozycji na antyhemofilowy czynnik VIII, a także m. in. czynników genetycznych, będąc najwyższym w ciągu pierwszych 20 dni ekspozycji.

Датский

Risikoen for at udvikle inhibitorer er korreleret til eksposition for anti- hæmofili faktor VIII og andre genetiske faktorer, og er størst indenfor de første 20 eksponeringsdage.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Ekspozycja ustrojowa na walsartan nie koreluje ze stopniem zaburzeń funkcji wątroby, chociaż w przypadku choroby wątroby stwierdza się tendencję do zwiększenia wartości pola pod krzywą (AUC) stężenia osoczowego walsartanu.

Датский

Eksponering for valsartan er ikke korreleret med graden af leverdysfunktion, selv om leversygdom øgede plasma AUC for valsartan.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Польский

Podsumowując, z charakterystyki in vitro fenotypowej oporności krzyżowej między lopinawirem i innymi inhibitorami proteazy wynika, że zmniejszona wrażliwość na lopinawir ściśle koreluje ze zmniejszeniem wrażliwości na rytonawir i indynawir, ale nie koreluje ściśle ze zmniejszoną wrażliwością na amprenawir, sakwinawir i nelfinawir.

Датский

Alt i alt, antyder in vitro karakteriseringen af den fænotypiske krydsresistens mellem lopinavir og andre proteasehæmmere at nedsat følsomhed overfor lopinavir er tæt korreleret til en nedsat følsomhed overfor ritonavir og indinavir, mens der ikke er tæt korrelation med nedsat følsomhed overfor amprenavir, saquinavir og nelfinavir.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Związek farmakokinetyki i farmakodynamiki (PK/ PD) Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta- laktamowych, w przedklinicznych badaniach farmakokinetyki i farmakodynamiki preparatu wykazano, że czas w którym stężenie osoczowe ertapenemu przekracza najmniejsze stężenie hamujące (MIC) na organizmy chorobotwórcze koreluje najlepiej ze skutecznością działania.

Датский

7 Det farmakokinetiske/ farmakodynamiske (PK/ PD) forhold I lighed med andre beta- lactam antimikrobielle stoffer har tiden som ertapenems plasmakoncentration overstiger den inficerende organismes MIC vist sig bedst at korrelere med effekten i prækliniske PK/ PD undersøgelser.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK