Спросить у Google

Вы искали: kamizelek (Польский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Польский

Итальянский

Информация

Польский

"95062900 (a) pasów i kamizelek ratunkowych (materiał składowy),

Итальянский

"95062900 (a) Le cinture e i giubbotti di salvataggio (materia costitutiva).

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji ocieplanych kamizelek według Nomenklatury scalonej

Итальянский

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/89 per quanto riguarda la classificazione dei gilè imbottiti nella nomenclatura combinata

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Польский

UWAGA 2: Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych do ochrony czołowej wyłącznie zarówno przed odłamkami, jak i wybuchami ładunków i urządzeń niewojskowych.

Итальянский

Nota 2: l'1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d’urto provocati da congegni esplosivi non militari.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Państwa Członkowskie podejmują starania w celu zapewnienia misji, w szczególności biuru łącznikowemu, bezpiecznego miejsca zakwaterowania, kamizelek kuloodpornych oraz ścisłej ochrony na terenie Iraku.

Итальянский

Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione di EUJUST LEX, in particolare dell'ufficio di collegamento, un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione all'interno dell'Iraq.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Польский

rozmieszczenie i zasady użycia kamizelek ratunkowych, jeżeli jest to wymagane (ma zastosowanie OPS 1.825).

Итальянский

ubicazione e utilizzazione dei giubbotti di salvataggio, se richiesto (cfr. norma OPS 1 825).

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Польский

N.B.: W odniesieniu do "materiałów włóknistych lub włókienkowych", stosowanych do produkcji kamizelek kuloodpornych, patrz 1C010.

Итальянский

N.B.: per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti corazzati, vedere 1C010.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

Państwa członkowskie podejmują starania w celu zapewnienia misji EUJUST LEX, w szczególności biuru łącznikowemu, bezpiecznego miejsca zakwaterowania, kamizelek kuloodpornych oraz ścisłej ochrony na terenie Iraku.”;

Итальянский

Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dell’EUJUST LEX, in particolare dell’ufficio di collegamento, un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione all’interno dell’Iraq.»;

Последнее обновление: 2014-10-20
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Artykuł 2 i 3 nie mają zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Uzbekistanu wyłącznie do ich użytku osobistego przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej Państw Członkowskich, przedstawicieli mediów i pracowników organizacji humanitarnych i organizacji działających na rzecz rozwoju oraz ich personel pomocniczy.

Итальянский

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nell’Uzbekistan da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell’Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari, da operatori nel campo dello sviluppo e dal personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Польский

Wiersz 3: w świadectwach wspólnotowych, których ważność należy przedłużyć przed dniem 1 stycznia 2010 r. (lub przed dniem 1 stycznia 2025 r. jeśli zastosowanie ma rozdział 24a), należy skreślić dopisek »zgodnie z EN 395:1998 lub 396:1998«, jeżeli na pokładzie brak kamizelek ratunkowych spełniających wymagania tych norm.

Итальянский

Riga n. 3: nei certificati comunitari da prorogare anteriormente al 1o gennaio 2010, o al 1o gennaio 2025, nei casi in cui si applica il capo 24 bis, barrare i termini “conforme a EN 395: 1998 o 396:1998” se a bordo non sono presenti giubbotti di salvataggio conformi a questa norma.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Польский

rozmieszczenie i obsługa wyposażenia awaryjnego, w tym systemów tlenowych, oraz zakładanie kamizelek ratunkowych, korzystanie z przenośnych masek tlenowych i urządzenia zabezpieczającego oddychanie (PBE);

Итальянский

ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d’emergenza, compresi i sistemi di distribuzione d’ossigeno, e utilizzo da parte di ciascun membro d’equipaggio di cabina di giubbotti salvagente, equipaggiamenti d’ossigeno portatili e dispositivi respiratori protettivi;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Польский

rozmieszczenie i obsługa wyposażenia awaryjnego, w tym systemów tlenowych, oraz zakładanie kamizelek ratunkowych, korzystanie z przenośnych masek tlenowych i urządzenia zabezpieczającego oddychanie.

Итальянский

ubicazione e utilizzazione degli equipaggiamenti d’emergenza, ivi compresi i sistemi di distribuzione d’ossigeno, nonché l’utilizzo dei giubbotti di salvataggio, degli equipaggiamenti d’ossigeno, portatili e dei dispositivi respiratori protettivi.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Польский

odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wwożonych do Liberii – wyłącznie do osobistego użytku – przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy;

Итальянский

all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Польский

dostarczania, sprzedaży lub transferu odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do DRK przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy, wyłącznie do osobistego użytku;

Итальянский

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Польский

sprzedaży, dostawy, transferu odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel UE, Wspólnoty lub jej Państw Członkowskich, przedstawicieli mediów oraz pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy, wyłącznie do ich osobistego użytku.

Итальянский

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Aby zapewnić jednolitą interpretację Nomenklatury scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej ocieplanych kamizelek, należy w związku z tym uściślić, że ocieplane kamizelki powinny być klasyfikowane w pozycjach 6101, 6102, 6201 lub 6202, chociaż nie mają rękawów.

Итальянский

Al fine di garantire un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, per quanto riguarda la classificazione tariffaria dei gilè imbottiti, è pertanto necessario precisare che i gilè imbottiti devono essere classificati nelle voci 6101, 6102, 6201 o 6202 sebbene siano senza maniche.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Art. 2 i 3 nie mają zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Gwinei wyłącznie na własny użytek przez personel ONZ, personel Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy.

Итальянский

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Польский

dostaw, sprzedaży lub transferu odzieży ochronnej, w tym kamizelek przeciwodłamkowych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Somalii przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy, wyłącznie do osobistego użytku;

Итальянский

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Польский

sprzedaży, dostawy, transferu lub eksportu odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Środkowoafrykańskiej przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy, wyłącznie do osobistego użytku;

Итальянский

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Польский

dostaw nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, ani do dostaw materiałów przeznaczonych do wykorzystania w programach rozwoju instytucjonalnego przygotowanych przez Unię, Wspólnotę lub państwa członkowskie, w tym w programach z dziedziny bezpieczeństwa, prowadzonych w ramach procesu pokojowego i procesu pojednania oraz zatwierdzonych uprzednio przez komitet ustanowiony w pkt 11 rezolucji RB ONZ 751 (1992); ust. 1 i 2 nie mają też zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek przeciwodłamkowych i hełmów wojskowych, przywożonej na określony czas do Somalii wyłącznie na własny użytek przez pracowników Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli mediów i pracowników zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojem oraz związanego z nimi personelu.”.

Итальянский

alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal Comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992); all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Artykuł 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Uzbekistanu wyłącznie do użytku osobistego przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wspólnoty lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy.

Итальянский

L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Uzbekistan da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK