Спросить у Google

Вы искали: neptun (Польский - Французский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Польский

Французский

Информация

Польский

neptun

Французский

neptunium

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Польский

Neptun

Французский

Neptune

Последнее обновление: 2012-08-05
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Neptun-planeta

Французский

Neptune

Последнее обновление: 2014-12-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Польский

Nazwa pochodząca od planety Neptun.

Французский

Le nom vient de la planète Neptune.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Neptun jest ósmą planetą Układu Słonecznego.

Французский

Neptune est la huitième planète du système solaire.

Последнее обновление: 2014-02-01
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Jeśli zaznaczone, na mapie będzie pokazywany Neptun.

Французский

Lorsque coché, Neptune sera dessinée sur la carte.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

"Uprzednio wydzielony" neptun-237 w dowolnej formie.

Французский

neptunium 237 "préalablement séparé", sous une forme quelconque.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

• zainstalowanie paneli słonecznych oraz gruntowych wymienników ciepła na basenie Neptun w Ożarowie

Французский

• construction d’une usine à chaudières écologiques à biomasse à Kepice, dans la région de Pomorskie;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Uwaga: Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontrolą dostaw zawierających neptun-237 w ilości 1 g lub mniejszej.

Французский

Note: L'alinéa 1C012.b. ne vise pas les envois ayant une teneur en neptunium 237 égale ou inférieure à 1 gramme.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Sprawy połączone C-72/91 i C-73/91, Sloman Neptun przeciwko Bodo Ziesner, Rec. [1993], s. I-887.

Французский

Affaires liées C-72/91 et C-73/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesner, Rec. 1993, p. I-887.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Sprawa C-345/02, Pearle i in., Zb.Orz. [2004], s. I-7139, motyw 34 z odnośnikiem do wyroku z dnia 13 marca 2001 r., w spr. C-379/98, PreussenElektra AG, motyw 58; zob. także wyrok z dnia 17 marca 1993 r. w sprawach powłączonych C-72/91 i C-73/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrt AG, Rec. [1993], s. I-887, motyw 19.

Французский

Affaire C-345/02, Pearle e. a., Rec. 2004, p. I-7139, point 34 renvoyant à l’arrêt du 13 mars 2001, dans l’affaire C-379/98, PreussenElektra AG, point 58; voir également arrêt du 17 mars 1993 dans les affaires liées C-72/91 et C-73/91, Firma Sloman Neptun Schiffahrt AG, Rec. 1993, p. I-887, point 19.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Wykładnia ta wynika z wyroków Trybunału w sprawach prawnych PreussenElektra [46], Sloman Neptun [47] i Pearle i in. [48].

Французский

Cette interprétation ressort des arrêts de la Cour de justice dans les affaires PreussenElektra [46], Sloman Neptun [47]et Pearle e. a. [48].

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Finlandia powołuje się, m.in., na połączone sprawy C-72/91 i C-73/91, Sloman Neptun Schiffarts AG przeciwko Seebetriebsrat Bodo Ziesemer, wyrok z dnia 17 marca 1993 r.

Французский

La Finlande renvoie entre autres aux affaires jointes C-72/91 et C-73/91, Sloman Neptun Schiffarts AG contre Seebetriebsrat Bodo Ziesemer, arrêt du 17 mars 1993.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

63 — Zobacz wyroki z dnia 30 stycznia 1985 r. w sprawie 290/83 Komisja przeciwko Francji, Rec. s. 439, pkt 13 i 14; z dnia 2 lutego 1988 r. w sprawach połączonych 67/85, 68/85 i 70/85 Kwekerij van der Kooy i inni przeciwko Komisji, Rec. s. 219, pkt 30–38, i z dnia 7 czerwca 1988 r. w sprawie 57/86 Grecja przeciwko Komisji, Rec. s. 2855, pkt 12, i opinie rzeczników generalnych P. VerLoren van Themaata w sprawach Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Will i in. (wyrok z dnia 13 października 1982 r. w sprawach 213/81 do 215/81, Rec. s. 3583); G. Slynna w ww. sprawie Komisja przeciwko Grecji i Darmona w sprawach połączonych Sloman Neptun i inni (wyrok z dnia 17 marca 1993 r. w sprawach połączonych C-72/91 i C-73/91, Rec. s. I-887).

Французский

63 — Voir arrêts du 30 janvier 1985, Commission/France (290/83, Rec. p. 439, points 13 et 14); du 2 février 1988, van der Kooy e.a./Commission (67/85, 68/85 et 70/85, Rec. p. 219, points 32 à 38), et du 7 juin 1988, Grèce/Commission (57/86, Rec. p. 2855, point 12), et conclusions des avocats généraux VerLoren van Themaat dans l’affaire Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Will e.a. (arrêt du 13 octobre 1982, 213/81 à 215/81, Rec. p. 3583); Slynn dans l’affaire Commission/Grèce, précitée, et Darmon dans l’affaire Sloman Neptun (arrêt du 17 mars 1993, C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Ograniczę się w tym punkcie do podkreślenia, że począwszy od wyroku w sprawie Sloman Neptun 64, Trybunał wielokrotnie i bez wahania potwierdzał zasadę, zgodnie z którą pomoc państwa musi być bezpośrednio lub pośrednio finansowana z zasobów państwowych 65, pokazując tym samym, że uznaje on ten wymóg za jeden z elementów składowych pojęcia pomocy państwa.

Французский

Nous nous limitons sur ce point à relever que, à compter de l’arrêt Sloman Neptun 64, la Cour a itérativement et sans hésitation affirmé le principe selon lequel l’aide d’État doit être financée directement ou indirectement au moyen de ressources d’État 65, montrant ainsi qu’elle considère cette exigence comme l’un des éléments constitutifs de la notion d’aide.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Польский

Poniżej almanachu wyświetlane są informacje o obiektach. Obiekty są zorganizowane w kategorie. Wybierz rodzaj obiektu w polu o nazwie Wybierz kategorię, a wszystkie obiekty tego typu, które są powyżej horyzontu wybranej nocy będą wyświetlone w polu o nazwie Pasujące obiekty. Na przykład, na ilustracji wybrana została kategoria Planety i zostały pokazane cztery planety (Mars, Neptun, Pluton, i Uran), które danej nocy są widoczne. Gdy wybrany zostanie obiekt z listy, czasy jego wschodu, zachodu i górowania będą wyświetlone w prawej dolnej częsci panelu. Dodatkowo, możesz wcisnąć przycisk Szczegóły obiektu..., aby otworzyć okno Szczegóły obiektu.

Французский

Sous l'almanach, se trouve l'endroit où les informations sur l'objet sont affichées. Les objets sont organisés en catégories. Choisissez un type d'objet dans la zone libellée Choix d'une catégorie, et tous les objets de ce type qui seront au-dessus de l'horizon la nuit sélectionnée seront affichés dans la zone libellée Objets correspondants. Par exemple, dans la capture d'écran, la catégorie Planètes a été sélectionnée, et deuxplanètes qui sont dans le ciel la nuit sélectionnée sont affichées (Jupiter et Saturne). Quand un objet dans la liste est sélectionné, ses lever, transit et coucher sont affichés dans le panneau en bas à droite. De plus, vous pouvez actionner le bouton Détail de l'objet... pour ouvrir la fenêtre des informations détaillées pour cet objet.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK