Спросить у Google

Вы искали: scadent (Румынский - Венгерский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Румынский

Венгерский

Информация

Румынский

La sfârșitul exercițiului 2009, acest ordin de recuperare încă nu fusese încasat, cu toate că termenul scadent era pentru luna octombrie 2009.

Венгерский

2009 végére ennek a visszafizettetési felszólításnak az összege még mindig nem érkezett be, noha az erre megadott határidő 2009 októberében lejárt.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Conform legii privind INVIM, persoanele impozabile erau cedentul cu titlu oneros sau cesionarul cu titlu gratuit, și, în fiecare caz, impozitul era scadent o dată la zece ani.

Венгерский

Az INVIM-ről szóló törvény értelmében az ingatlanok ellenérték fejében történő átruházása esetén az eladó, ellenérték nélkül történő átruházás esetén az ingatlan megszerzője az adóalany, és az adó az ingatlanbirtoklás minden betöltött tízedik éve után fizetendő.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Totuşi, pentru 1985/86, situaţia în care ajutorul cu privire la seminţele recoltate în Spania devine scadent şi plătibil se consideră a fi apărut la data de 1 martie 1986.

Венгерский

Azonban az 1985/86-os gazdasági évben a Spanyolországban betakarított vetőmagra vonatkozó támogatás tekintetében a meghatározó ügyleti tényt 1986. március 1-jén bekövetkezettnek kell tekinteni."

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Румынский

Suma scadentă

Венгерский

Ügylettípus

Последнее обновление: 2017-04-28
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Contabilul păstrează o listă a sumelor scadente care trebuie recuperate.

Венгерский

A számvitelért felelős tisztviselő jegyzéket vezet az esedékes beszedendő összegekről.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

un raport sintetic al plăților scadente de efectuat în exercițiile financiare ulterioare pentru acoperirea angajamentelor bugetare înregistrate în exerciții financiare anterioare;

Венгерский

a következő pénzügyi években esedékes kifizetések ütemtervének összefoglaló kimutatása a korábbi pénzügyi években vállalat költségvetési kötelezettségek teljesítésére;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

pasivele pe termen scurt datorii și alte pasive în ceea ce privește exploatația scadente în mai puțin de un an.

Венгерский

Rövid lejáratú kötelezettségek a mezőgazdasági üzemre felvett, egy évnél rövidebb lejáratú hitel és egyéb kötelezettségek.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

pasivele pe termen lung datorii și alte pasive în ceea ce privește exploatația scadente într-un an sau mai mult.

Венгерский

Hosszú lejáratú kötelezettségek a mezőgazdasági üzemre felvett, legalább egyéves lejáratú hitel és egyéb kötelezettségek. G.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

suma corespunzătoare cererii de plată nu este scadentă sau nu au fost furnizate documentele justificative aferente, inclusiv cele necesare pentru verificările gestiunii prevăzute la articolul 125 alineatul (4) primul paragraf litera (a);

Венгерский

a kifizetési kérelemben szereplő összeg nem esedékes, vagy nem nyújtották be a megfelelő igazoló dokumentumokat, beleértve a 125. cikk (4) bekezdése első albekezdésének a) pontja szerinti irányító hatósági ellenőrzésekhez szükséges dokumentumokat;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

resurse angajate pentru contracte de garantare, indiferent dacă sunt datorate sau deja scadente, în vederea onorării posibilelor solicitări ale garanției pentru acoperirea pierderilor, calculate pe baza unei evaluări prudente ex ante, acoperind un număr mare de noi împrumuturi subiacente sau alte instrumente de risc pentru noi investiții în destinatarii finali;

Венгерский

akár még fennálló, akár már lejárt garanciaszerződésekre a lehetséges garancialehívások teljesítése érdekében lekötött források, amelyeket prudens előzetes kockázatértékelés alapján számítottak ki, és amelyek a végső kedvezményezettben végrehajtott új beruházások céljára nyújtott mögöttes új kölcsönök vagy más kockázati eszközök összegének többszörösét fedezik;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Cu toate acestea, creditele de oportunitate prin card de credit scadente sunt incluse în statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM la solduri, împreună cu creditele extinse prin carduri de credit scadente.

Венгерский

A fennálló kényelmi hitelkártya-hitel azonban az MPI-kamatláb-statisztika hó végi állományai részét képezi a fennálló nyújtott hitelkártya-hitellel együtt.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Tranzacțiile cu părțile afiliate și soldurile scadente ale părților afiliate în interiorul grupului sunt eliminate, cu excepția acelora dintre o entitate de investiții și filialele sale evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în timpul întocmirii situațiilor financiare consolidate ale grupului.

Венгерский

A csoporton belüli kapcsolt felekkel folytatott ügyleteket, és velük szemben fennálló nyitott egyenlegeket – kivéve a befektetési gazdálkodó egység és eredménnyel szemben valós értéken értékelt leányvállalatai közötti ügyleteket – a csoport konszolidált pénzügyi kimutatásainak elkészítésekor kiszűrik.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

4 Soldurile scadente și tranzacțiile părților afiliate cu alte entități într-un grup sunt prezentate în situațiile financiare ale entității.

Венгерский

A kapcsolt felekkel folytatott ügyleteket, valamint a csoportba tartozó egyéb gazdálkodó egységekkel szembeni nyitott egyenlegeket közzéteszik a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

provizioanele privind creanțele îndoielnice aferente valorii soldurilor scadente; și

Венгерский

a nyitott egyenlegek összegével kapcsolatos, kétes kintlévőség miatt képzett céltartalékokat; valamint

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

8 Având în vedere aceste motive, cunoașterea tranzacțiilor, a soldurilor scadente, inclusiv a angajamentelor, și a relațiilor unei entități cu părțile afiliate poate afecta evaluările activității acesteia de către utilizatorii situațiilor financiare, inclusiv evaluările riscurilor și oportunităților cu care se confruntă entitatea.

Венгерский

Ezen okokból a gazdálkodó egység kapcsolt felekkel folytatott ügyleteinek, a velük szemben fennálló nyitott egyenlegeinek (ideértve az elkötelezettségeket), valamint a velük fennálló kapcsolatainak az ismerete kihatással lehet a pénzügyi kimutatások felhasználóinak a gazdálkodó egység működésére vonatkozó becsléseire, beleértve a gazdálkodó egységre vonatkozó kockázatok és lehetőségek megítélését.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

18 Dacă o entitate are relații cu părți afiliate în timpul perioadelor acoperite de situațiile financiare, aceasta trebuie să prezinte natura relației cu părțile afiliate, precum și informațiile cu privire la tranzacțiile și soldurile scadente, inclusiv angajamentele, necesare utilizatorilor pentru a înțelege efectul potențial al relației asupra situațiilor financiare.

Венгерский

Amennyiben a gazdálkodó egységnek a pénzügyi kimutatások által lefedett időszakokban voltak kapcsolt felekkel folytatott ügyletei, úgy közzé kell tennie a kapcsolt felek közötti viszony jellegét, valamint az ügyletekre és nyitott egyenlegekre (ideértve az elkötelezettségeket is) vonatkozó információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók felmérhessék a kapcsolatnak a pénzügyi kimutatásokat érintő lehetséges hatásait.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

valoarea soldurilor scadente, inclusiv a angajamentelor, și:

Венгерский

a nyitott egyenlegek (ideértve az elkötelezettségeket is) összegét, valamint:

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

25 O entitate raportoare este scutită de cerințele de prezentare de la punctul 18 referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate și soldurile scadente, inclusiv angajamentele:

Венгерский

A gazdálkodó egység mentesül a 18. bekezdésben előírt közzétételi követelmények alól, ha a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek és nyitott egyenlegek (ideértve az elkötelezettségeket is) az alábbiakkal kapcsolatosak:

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

26 Dacă o entitate raportoare aplică scutirea de la punctul 25, aceasta trebuie să prezinte următoarele aspecte legate de tranzacții și soldurile scadente aferente menționate la punctul 25:

Венгерский

Ha a beszámolót készítő gazdálkodó egység él a 25. bekezdés szerinti mentességgel, akkor a 25. bekezdésben említett ügyletek és kapcsolódó nyitott egyenlegek tekintetében közzé kell tennie az alábbiakat:

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

3 Prezentul standard prevede prezentarea informațiilor referitoare la relațiile, tranzacțiile și soldurile scadente, inclusiv angajamentele, cu părțile afiliate în situațiile financiare consolidate și individuale ale unei societăți-mamă, ale unui asociat într-o asociere în participație sau ale unui investitor prezentate în conformitate cu IAS 27 Situații financiare consolidate și individuale.

Венгерский

A jelen standard előírja a kapcsolt felek közötti viszonyok, a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek és a velük szemben fennálló nyitott egyenlegek (ideértve az elkötelezettségeket is), közzétételét az anyavállalatnak, a közös vállalkozás tulajdonosának vagy a befektetőnek az IAS 27 Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások standardnak megfelelően bemutatott konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatásaiban.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK