Спросить у Google

Вы искали: lombard (Румынский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Румынский

Итальянский

Информация

Румынский

5901 East Lombard Street Baltimore, Maryland 21224 SUA

Итальянский

5901 East Lombard Street Baltimore, Maryland 21224 USA

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Румынский

în Italia, suprafețele cultivate cu viță-de-vie din următoarele regiuni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciei Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto (cu excepția provinciei Belluno), inclusiv insulele care aparțin acestor regiuni, de exemplu Elba și celelalte insule din arhipelagul toscan, insulele Ponziane, Capri și Ischia;

Итальянский

in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l’isola d’Elba e le altre isole dell’arcipelago toscano, le isole dell’arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Materia primă provine dintr-o arie mai extinsă din punct de vedere geografic decât aria de prelucrare, care cuprinde teritoriul administrativ al următoarelor regiuni: Emilia-Romagna, Veneția, Lombardia, Piemont, Molise, Umbria, Toscana, Regiunea Marche, Abruzzi, Lazio (Italia).

Итальянский

La materia prima proviene da un’area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio (Italia).

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Regiunea Lombardia: provinciile Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.

Итальянский

Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese,

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italia.

Итальянский

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Румынский

Materia primă provine dintr-o arie mai extinsă din punct de vedere geografic decât aria de prelucrare, care cuprinde teritoriul administrativ al următoarelor regiuni: Emilia-Romagna, Veneția, Lombardia, Piemont, Molise, Umbria, Toscana, Regiunea Marche, Abruzzi, Lazio (Italia).

Итальянский

La materia prima proviene da un’area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio (Italia).

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 2
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

Italia a prezentat, la data de 30 decembrie 2011, o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în două întreprinderi încadrate în diviziunea 26 din NACE Rev. 2 („Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice”) în regiunea de nivel NUTS II Lombardia (ITC4) și a completat-o cu informații suplimentare până la data de 12 martie 2013.

Итальянский

Il 30 dicembre 2011 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 2 imprese operanti nella divisione 26 della NACE Rev. 2 (fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) nella regione NUTS II della Lombardia (ITC4) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa fino al 12 marzo 2013.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/025 IT/Lombardia introdusă de Italia)

Итальянский

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/025 IT/Lombardia, Italia)

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

Lombard și A. Malocchi, Navigazione e Ambiente. Un confronto con i costi esterni delle altre modalità di trasporto, Milano, Franco Angeli (Navigația și mediul – o comparație cu costurile externe ale altor moduri de transport). În acest sens, Comisia subliniază că există alte metode de a se calcula costurile externe ale diferitelor moduri de transport, în special metoda utilizată de Comisie în cadrul proiectelor Marco Polo: ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC81002.pdf

Итальянский

Un confronto con i costi esterni delle altre modalità di trasporto, Milano, Franco Angeli. A tale riguardo, la Commissione sottolinea che esistono altri metodi per calcolare i costi esterni delle varie modalità di trasporto, in particolare quello utilizzato dalla Commissione stessa nell'ambito dei progetti Marco Polo: ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC81002.pdf.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. Regulament adoptat la Bruxelles, 6 mai 1996. Pentru Consiliu Preşedintele G. LOMBARDI 1 JO C 382, 31. 12. 1994, p. 4. 2 JO C 249, 25. 09. 1995, p. 84.

Итальянский

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

- Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto şi Friuli-Venezia Giulia, sau

Итальянский

- Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia,

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

Conform lit. (b) pct. 2, pentru Irlanda, pentru Italia (Emilia-Romagna: provinciile Forli-Cesena, Parma, Piacenza şi Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonomă Bolzano; Veneto) şi pentru Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Osttirol, Steiermark, Wien), zonele menţionate se identifică până la 31 martie 2002.

Итальянский

Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, per l'Irlanda, l'Italia (Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano; Veneto) e l'Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Osttirol, Steiermark, Wien) le zone di cui sopra sono riconosciute fino al 31 marzo 2002.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

Lombardia

Итальянский

Lombardia

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

(6) Conform Directivei 92/76/CEE, Austria, Irlanda şi regiunile Apulia, Emilia-Romagna, Lombardia şi Veneto din Italia au fost identificate provizoriu ca zone protejate cu privire la Erwinia amylovora (Burr.)

Итальянский

(6) Ai sensi della direttiva 92/76/CEE, l'Austria, l'Irlanda e le regioni Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia sono state provvisoriamente riconosciute come zone protette per quanto riguarda l'Erwinia amylovora (Burr.)

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT

Румынский

[53] A se vedea și Decizia Comisiei din 11 iunie 2002 într-o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE, în cauza COMP/36.571/D-1 - Băncile austriece ("Lombard Club") (JO L 56, 24.2.2004, p.

Итальянский

[53] Qabbel ukoll id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 11 ta' Ġunju 2002 rigward proċedura skond l-Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE (il-każ COMP/36.571/D-1 - il-banek Awstrijaċi ("Lombard Club"), ĠU L 56, 24.2.2004, p.

Последнее обновление: 2014-03-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Румынский

[53] A se vedea și Decizia Comisiei din 11 iunie 2002 într-o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE, în cauza COMP/36.571/D-1 - Băncile austriece ("Lombard Club") (JO L 56, 24.2.2004, p.

Итальянский

anche decisione della Commissione, dell' 11 giugno 2002, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/36.571/D-1 - Banche austriache - Club Lombard), (GU L 56 del 24.2.2004, pag.

Последнее обновление: 2014-03-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: MatteoT
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Румынский

Torno, Lombardia

Итальянский

Torno

Последнее обновление: 2014-03-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Румынский

L’Arbre des deux Printemps (Copacul celor două primăveri) (cu desene de Will & Co – editura Le Lombard), pentru care a scris scenariul, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun album străin la festivalul de BD de la Sobreda (Portugalia) în 2001. Rudi Miel este, de asemenea, coautor, alături de C. Cuadra și P. Teng, al l’Ordre Impair (Ordinea impară) (ed. Le Lombard), care a fost publicat în versiune completă la sfârșitul anului 2009. Desene

Итальянский

Nel 2001 «L’arbre des deux printemps» («L’albero delle due primavere», disegni di Will & Co, edizioni Le Lombard), di cui s r ma la sceneggiatura, è stato insignito del premio come miglior album straniero al festival del fumetto di Sobreda (Portogallo). Inoltre, per la casa editrice Le Lombard, Rudi Miel è coautore, con C. Cuadra e P. Teng, di «L’ordre impair» («L’ordine sbagliato»), pubblicato integralmente alla s ne del 2009. Disegni

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Румынский

Ena Cremona născută în 1936; licenţiată în limbi străine a Universităţii Regale din Malta (1955); doctor în drept al Universităţii Regale din Malta (1958); avocat în cadrul Baroului din Malta din 1959; consilierjuridic la Consiliul Naţional al Femeilor (1964-1979); membru al Comisiei Serviciului Public (1987-1989); membru al Consiliului de administraţie al Lombard Bank Ltd. (Malta), reprezentând statul în calitatea sa de acţionar (1987-1993); membru al Comisiei electorale din 1993; membru al comisiilor de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii Regale din Malta; membru al Comisiei Europene împotriva Rasismului și a Intoleranţei (ECRI) (2003-2004); judecător la Tribunalul dePrimăInstanţă începând cu data de 12 mai 2004.

Итальянский

Nata nel 1936; laureata in lingue all’Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza dell’Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consiglieregiuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio di amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di giurie di tesi alla facoltà di giurisprudenza dell’Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale diprimogrado dal 12 maggio 2004.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Румынский

1) Germania: PO Saxonia-Anhalt, obiectivul 1 - 1999DE161PO003S-a selectat prioritatea 4, măsura 4.51 („măsuri specifice pentru calificarea și integrarea femeilor”);2) Spania: PO Andaluzia, obiectivul 1 - 2000ES161PO003S-a selectat prioritatea 45, măsurile 45.16 („îmbunătăţirea șanselor femeilor de a obţine locuri de muncă”) și 45.17 („promovarea implicării femeilor în activităţi de afaceri”);3) Franţa: DUP Franţa, obiectivul 3 - 1999FR053DO001S-a selectat prioritatea 5, măsura 8/9 (dezvoltarea accesului și a participării femeilor în cadrul pieţei muncii, favorizarea „articulării”utilizării timpului și favorizarea profesionalizării actorilor implicaţi);4) Regatul Unit: PO Scoţia, obiectivul 3 - 1999GB053PO002S-a selectat prioritatea 5, măsura 5.1 („combaterea dezechilibrelor dintre cele două sexe: promovarea acţiunilor pozitive”);5) Italia: PO Lombardia, obiectivul 3 - 1999IT053PO010S-a selectat prioritatea E, măsura E1 („promovarea accesului și a participării femeilor în cadrul pieţei muncii”).

Итальянский

1) Germania: PO Sassonia-Anhalt Obiettivo 1 - 1999DE161PO003Asse prioritario 4, misura 4.51 (misure specifiche per le qualifiche professionali e l’integrazione delle donne);2) Spagna: PO Andalusia Obiettivo 1 - 2000ES161PO003Asse prioritario 45, misure 45.16 (migliorare l’occupabilità delle donne) e 45.17 (promuovere l’attività imprenditoriale delle donne);3) Francia: DOCUP Francia Obiettivo 3 - 1999FR053DO001Asse prioritario 5, misura 8/9 (sviluppare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, favorire l’articolazione dell’uso del tempo e la professionalizzazione degli attori);4) Regno Unito: PO Scozia Obiettivo 3 - 1999GB053PO002Asse prioritario 5, misura 5.1 (affrontare lo squilibrio di genere: promuovere azioni positive);5) Italia: PO Lombardia, Obiettivo 3 - 1999IT053PO010Asse prioritario E, misura E1 (promozione dell’accesso e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK