Спросить у Google

Вы искали: любовников (Русский - Венгерский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Русский

Венгерский

Информация

Русский

Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге.

Венгерский

A patak elmaradt mögöttük, homokos úton haladtak tovább.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей.

Венгерский

És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Русский

За то Я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, ккоторым она пристрастилась.

Венгерский

Ennekokáért adtam õt szeretõinek kezébe, Assiria fiainak kezébe, kikhez fölgerjedett.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Русский

– Все в порядке, – сказал Азазелло. Через мгновение он был возле поверженных любовников.

Венгерский

Minden rendben - állapította meg Azazello, és a következő pillanatban már ismét az élettelenül fekvő szerelmeseknél termett.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя.

Венгерский

Érezte, hogy az az állás, a melyet a világban elfoglalt, s mely reggel még oly semmisnek látszott előtte, valójában drága neki, s hogy nem lesz ereje azt az urát és fiát elhagyott és kedvesével egyesült asszony szégyenletes helyzetével fölcserélni; hogy bármennyire iparkodjék is, nem lesz erősebb önmagánál.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

-- Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.

Венгерский

Megmondtam önnek, hogy nem engedem meg, hogy a kedvesét magánál fogadja.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Кроме того, при разводе, даже при попытке развода очевидно было, что жена разрывала сношения с мужем и соединялась с своим любовником.

Венгерский

Ezen kívül a válás, sőt már a válás egyszerü megkísérlése esetén is, nyilvánvaló volt, hogy az asszony megszakította volna az urával az összeköttetést és egyesült volna a kedvesével.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

-- Оно кончится скорее, чем вы придумали с своим любовником!

Венгерский

Sokkal előbb vége szakad, mintsem a szeretőjével együtt gondolják!

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость -- это бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа!

Венгерский

Ha már éppen használni akarja ezt a szót, tudja meg, az az alávalóság, ha valaki ott hagyja az urát, a gyermekét, a szeretője kedvéért, s a mellett az ura kenyerét eszi...

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

"Я должен объявить свое решение, что, обдумав то тяжелое положение, в которое она поставила семью, все другие выходы будут хуже для обеих сторон, чем внешнее status quo, и что таковое я согласен соблюдать, но под строгим условием исполнения с ее стороны моей воли, то есть прекращения отношений с любовником", В подтверждение этого решения, когда оно уже было окончательно принято, Алексею Александровичу -- пришло еще одно важное соображение.

Венгерский

"Közölnöm kell vele az elhatározásomat, hogy tudniillik, alaposan megfontolván azt a súlyos helyzetet, a melybe ő az egész családot sodorta, minden más megoldás csak rosszabb volna mind a két félre nézve, mint a külső status quo, s hogy ezt hajlandó is vagyok fönntartani, de csak azzal a szigorú föltétellel, hogy mindenben aláveti magát az én akaratomnak, vagyis megszakítja a kedvesével való viszonyt." Ennek az elhatározásnak további megerősítéséül, miután az már véglegessé vált, Alexandrovics Alexejnek még egy fontos gondolata támadt.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Русский

Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что он ее муж, а муж лишний; она и не подумала этого.

Венгерский

Nemcsak hogy nem mondta meg neki azt, a mit tegnap a kedvesének mondott, hogy voltaképpen ő az ő férje, az ura pedig teljesen fölösleges; de még csak nem is gondolt erre.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

-- Не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника.

Венгерский

Nem vagyok hajlandó annak a részleteibe belemenni, hogy egy asszonynak mért kell a szeretőjével beszélnie.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Чувство гнева на жену, не хотевшую соблюдать приличий и исполнять единственное поставленное ей условие -- не принимать у себя своего любовника, не давало ему покоя.

Венгерский

A harag érzése a felesége iránt, a ki nem akart tekintettel lenni az illendőségre és azt az általa megszabott egyetlen föltételt, hogy a kedvesét a házában ne fogadja, nem akarta teljesíteni, nem hagyott neki békét.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Получив письмо мужа, она знала уже в глубине душ что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником.

Венгерский

Mikor az ura levelét megkapta, a lelke fenekén már tisztában volt vele, hogy minden marad a régiben, hogy nem lesz ereje magát a helyzetén túltenni, a fiát elhagyni s a kedvese karjába vetni magát.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

– Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, – сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой.

Венгерский

Azt kívánom, hogy azonnal, ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet, a Mestert - mondta Margarita, és arca megvonaglott.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна; но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеянье, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и поэтому он с гордою и веселою, игравшею под его усами улыбкой опустил бинокль и посмотрел на кузину.

Венгерский

Nagyon jól tudta, hogy ezeknek a szemeiben csak annak a boldogtalan szerelmesnek a szerepe lehet nevetséges, a ki leányba, vagy egyáltaljában szabad nőbe szerelmes; de annak az embernek a szerepében, a ki férjes asszony után jár, s bármibe kerüljön is, még az életét is képes rátenni, hogy őt házasságtörésre csábítsa, - hogy az ilyen szerepben van valami szép és magasztos, s ezért soha se válhatik nevetségessé, s éppen azért a bajusza alatt settenkedő büszke és vídám mosolylyal tette le a látcsövet s nézett az unokahúgára.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Обратите внимание, как смешно, королева – обратный случай: этот был любовником королевы и отравил свою жену.

Венгерский

Figyelje meg, királynőm, milyen mulatságos: épp az ellenkező eset. Róbert gróf a királynő szeretője volt, és megmérgezte a feleségét.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Уже он видел себя обманутым мужем, в котором нуждаются жена и любовник только для того, чтобы доставлять им удобства жизни и удовольствия...

Венгерский

Már látta magát mint megcsalt férjet, a kire a feleségének és a kedvesének csak azért van szüksége, hogy nekik az élet kényelmét és örömeit megszerezze...

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни, и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость.

Венгерский

Két ember: az ura és a kedvese, volt az életének a két központja, s külső érzékei nélkül is megérezte a közelségüket.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Русский

– Но ты ни слова... ни слова из него не забудешь? – спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассеченном виске.

Венгерский

De igazán? Egyetlen szavát sem felejted el? - kérdezte Margarita szerelmeséhez simulva, és fölsebzett halántékáról törölgetve a vért.

Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK