Спросить у Google

Вы искали: nanagbuhat (Себуанский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Себуанский

Английский

Информация

Себуанский

Ang Galaad maoy ciudad nga ila niadtong nanagbuhat sa kadautan; kini nabulingan sa dugo.

Английский

Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Daghang mga anak nga babaye nga nanagbuhat sa pagkatakus gayud, Apan ikaw milabaw kanilang tanan.

Английский

Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Nanagbuhat sila ug nating vaca didto sa Horeb, Ug nanagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw.

Английский

They made a calf in Horeb, and worshipped the molten image.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Sila nga nanagbuhat kanila, manghisama kanila; Oo, ang tagsatagsa nga mosalig kanila.

Английский

They that make them are like unto them: so is every one that trusteth in them.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug nanagbuhat si Moises ug si Eleazar ang sacerdote ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises.

Английский

And Moses and Eleazar the priest did as the LORD commanded Moses.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ang mga nanagbuhat kanila nahisama kanila; Oo, sama kanila, ang tagsatagsa nga mosalig kanila.

Английский

They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Nakasala kami uban sa among mga amahan, Nanagbuhat kami ug kasal-anan, nanagbuhat kami sa kadautan.

Английский

We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalake nanagbuhat sa tanang mga butang nga gisugo ni Jehova pinaagi kang Moises.

Английский

So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Tipuna sa tingub ang akong mga balaan nganhi kanako, Kadtong mga nanagbuhat ug tugon uban kanako pinaagi sa halad.

Английский

Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug ang mga Judio nanagbuhat sa pagpadayon sumala sa ilang nasugdan, ug sumala sa gisulat ni Mardocheo kanila;

Английский

And the Jews undertook to do as they had begun, and as Mordecai had written unto them;

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug nanagbuhat sila sa ibabaw sa tabon sa dughan sa mga talikala nga magagmay sama sa sinawalo, sa pisi nga sinalapid sa lunsay nga bulawan.

Английский

And they made upon the breastplate chains at the ends, of wreathen work of pure gold.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug ang mga Egiptohanon nanagbuhat ug dautan kanamo, ug nagsakit kanamo, ug nagbutang sa ibabaw kanamo sa mapait nga pagkaulipon:

Английский

And the Egyptians evil entreated us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage:

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Dayegon ninyo si Jehova, ngatanan kamong mga panon niya, Kamong mga alagad niya, nga nanagbuhat sa iyang kabubut-on.

Английский

Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Kay sa tingub nanagsabut sila pag-usa sa usa ka kabubut-on; Batok kanimo sila nanagbuhat ug pakigsaad:

Английский

For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Labut pa ang mga pangulo ni Salomon nga diha sa ibabaw sa buhat, may totolo ka libo ug totolo ka gatus nga mga pangulo sa katawohan nga nanagbuhat diha sa buhat.

Английский

Beside the chief of Solomon's officers which were over the work, three thousand and three hundred, which ruled over the people that wrought in the work.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nanagbuhat ug mangil-ad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot.

Английский

And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Apan kami nanagpuyo sa mga balong-balong, ug nanagsugot, ug nanagbuhat sumala sa gisugo kanamo ni Jonadab, nga among amahan.

Английский

But we have dwelt in tents, and have obeyed, and done according to all that Jonadab our father commanded us.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug sila mga mapahitas-on, ug nanagbuhat mga dulumtanan sa akong atubangan: busa gipapahawa ko sila sa nakita ko nga kana maoy maayo.

Английский

And they were haughty, and committed abomination before me: therefore I took them away as I saw good.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug ang mga anak sa Israel nanlakaw, ug nanagbuhat sa ingon; sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises ug kang Aaron, mao ang ilang gibuhat.

Английский

And the children of Israel went away, and did as the LORD had commanded Moses and Aaron, so did they.

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Себуанский

Ug nanagbuhat sila ug mga campanilla sa lunsay nga bulawan ug ang maong campanilla gibutang nila sa taliwala sa mga granada sa sidsid sa kupo sa paglibut niini, sa taliwala sa mga granada;

Английский

And they made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates upon the hem of the robe, round about between the pomegranates;

Последнее обновление: 2012-05-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK