Спросить у Google

Вы искали: inžinierskeho (Словацкий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словацкий

Английский

Информация

Словацкий

Obrat z inžinierskeho staviteľstva

Английский

Turnover from civil engineering

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

od posledného mapovania uplynul podľa inžinierskeho úsudku neprimerane dlhý čas

Английский

an unreasonable amount of time has transpired since the last map, as determined by engineering judgement,

Последнее обновление: 2017-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

prilákanie mladých kvalifikovaných ľudí – najmä inžinierskeho zamerania – do IIC

Английский

attracting qualified young people, especially in engineering fields, to IICs;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Írska republika inžinierskeho staviteľstva, zariadenie USEstavebné stroje (6831)

Английский

RT investment investments, regulation of

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Na základe dobrého inžinierskeho úsudku je možné používať aj iné metódy plynovej chromatografie.

Английский

Other GC methods can also be used based on good engineering judgement.

Последнее обновление: 2017-02-09
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Presný postup musí odsúhlasiť výrobca a technický servis na základe dobrého inžinierskeho úsudku.

Английский

The exact procedure shall be agreed by the engine manufacturer and the Technical Service based upon good engineering judgement.

Последнее обновление: 2017-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

staviteľstva stránka stiahnutie sa z trhu staviteľstva, zariadenie inžinierskeho USEstavebné stroje (6831)

Английский

single document skilled labour single documentsingle-chamber systemsituation, employment MT2011 tariff policy USE u n i came r afll system (0421)USElabour market (4411)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Skutočnými nositeľmi základného výskumu a významných inovácií sú však prevažne absolventi inžinierskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

Английский

However, the real bearers of fundamental research and important innovation are mainly graduates of engineering, master's and doctoral studies.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

2.18 Externá akreditácia a interné ručenie za kvalitu sú dva veľmi dôležité procesy udržiavania kvality inžinierskeho vzdelávania.

Английский

2.18 External accreditation and internal quality assurance are two very important factors in maintaining high quality engineering training.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Tieto projekty sú časťou komplexného diela inžinierskeho staviteľstva na skvalitnenie a prestavbu ciest prvej kategórie prakticky celého obchvatu mesta Madrid.

Английский

The projects are part of a complex civil engineering scheme which consists in improving and refurbishing virtually the whole of the Madrid urban ring road.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Štart bol rýchly a pôžičky v rámci RSFF smerujú do projektov z odvetvia energií z obnoviteľných zdrojov, automobilového, inžinierskeho a biotechnologického odvetvia.

Английский

This involves taking financial risks beyond those normally accepted by investors.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Alternatívne sa teplota môže merať v inom mieste za predpokladu, že je upravené tak, aby reprezentovalo teplotu zmeranú v najhorúcejšom mieste s použitím správneho inžinierskeho rozhodnutia.

Английский

Alternatively, the temperature may be measured at another location providing that it is adjusted to represent the temperature measured at the hottest location using good engineering judgement.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

USEvzácny plyn (6�11)zamestnanie v službách (6�46) výroba hnojív zariadenie inžinierskeho staviteľstva

Английский

USE floor coverings (6831) water turbine t i l ing

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Ide o súbor projektových noriem a najaktuálnejších kódexov postupov, ktoré sa vzťahujú na všetky hlavné stavebné materiály, všetky hlavné oblasti inžinierskeho staviteľstva a širokú paletu druhov stavieb a výrobkov.

Английский

They constitute a set of design standards and the most up-to-date codes of practice applicable to all principal construction materials, all major fields of structural engineering and a wide range of types of structures and products.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

1.8 EHSV odporúča, aby sa zabezpečila významná úloha inžinierskeho prvku v európskej normalizačnej politike s cieľom urýchliť, zjednodušiť a modernizovať postupy a zabezpečiť interoperabilitu systémov a sietí.

Английский

1.8 The EESC recommends that the engineering sector be given a substantial role in European standardisation policy to speed up, simplify and modernise procedures and ensure the interoperability of systems and networks.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Následkom toho podľa všetkého nemožno uvažovať o tom, aby v oblasti služieb zmluvného výskumu znamenala viac ako „najlepšiu snahu“, pretože VaV sú svojou povahou rizikovou oblasťou, v ktorej ten, kto si kupuje výskumné práce, nemá istotu, či povedú alebo nepovedú k využiteľným výsledkom, zatiaľ čo v niektorých odvetviach (napríklad v odvetviach inžinierskeho staviteľstva a stavebníctva a verejných prác alebo v medzinárodnom obchode) možno poskytnúť záruku „dokonalého splnenia“.

Английский

Consequently, whereas a guarantee of full performance without defects is proposed in certain sectors (for example in civil engineering and building and public works or in international trade), it does not seem feasible in the case of contract research services to cover more than best efforts, since R&D is by nature a high-risk field in which the purchaser of research work has no certainty that it will lead to results that can be exploited.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Словацкий

Stavebníctvo zahŕňa tvorbu, renováciu, opravu alebo rozširovanie stálych aktív v podobe budov, zlepšovania pôdy inžinierskeho charakteru a iné inžinierske stavby (vrátanie ciest, mostov, priehrad, atď.).

Английский

Construction covers the creation, renovation, repair or extension of fixed assets in the form of buildings, land improvements of an engineering nature and other engineering constructions (including roads, bridges, dams, etc.).

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

Stavebníctvo zahŕňa tvorbu, renováciu, opravu alebo rozširovanie fixných aktív v podobe budov, zlepšovania pôdy inžinierskeho charakteru a iné inžinierske stavby (vrátane ciest, mostov, priehrad atď.).

Английский

Construction covers the creation, renovation, repair, or extension of fixed assets in the form of buildings, land improvements of an engineering nature, and other engineering constructions (including roads, bridges, dams, etc).

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Словацкий

„Napáda sa totiž správny akt, ktorý povoľuje iba päť z viacerých čiastkových projektov alebo osobitných činností týkajúcich sa úpravy cestnej komunikácie a územia, ktorým prechádza M-30, a ktoré súhrnne predstavujú mohutné a veľmi komplexné dielo inžinierskeho staviteľstva zodpovedajúce celkovému a jednotnému projektu na zlepšenie a prestavbu prakticky celého diaľničného obchvatu Madridu, predloženému pod názvom ‚Madrid calle 30‘…, pričom správa mesta tento projekt rozdelila a posudzovala ako 15 rôznych, navzájom nezávislých projektov.

Английский

‘In effect what is before the court is a challenge to an administrative measure which approves only five of the sub-projects or specific restructuring works on the road network and surrounding area of the M-30 which, taken together, entail a vast and highly complex civil engineering operation which corresponds to a single overall project to improve and refurbish virtually the whole of the Madrid ring road which is known and referred to as the “Madrid calle 30” project…, which the City Council has split up in this way and treated as 15 distinct and independent projects.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK