Спросить у Google

Вы искали: konzulárnom (Словацкий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словацкий

Английский

Информация

Словацкий

na veľvyslanectve/konzulárnom úrade

Английский

Application lodged at

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

v diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade

Английский

by the diplomatic mission or consulate post

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

nahlásil svoj príchod späť na konzulárnom mieste členského štátu;

Английский

has reported back to a consular post of a Member State;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Žiadosti sa v zásade podávajú na konzulárnom úrade členského štátu.

Английский

In principle, applications shall be lodged at a consulate of a Member State.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Za vlády Talibanu pôsobil aj na konzulárnom oddelení ministerstva zahraničných vecí.

Английский

He also served in the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Taliban regime.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 6
Качество:

Словацкий

Žiadosti sa v zásade podávajú na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade členského štátu.

Английский

In principle, applications shall be lodged at a diplomatic mission or consular post of a Member State.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

riadiť udeľovanie termínov na osobný pohovor na konzulárnom úrade alebo s externým poskytovateľom služieb;

Английский

managing the appointments for appearance in person at the consulate or at the external service provider;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

a) na konzulárnom úrade jedného z členských štátov, ktoré sú cieľom plánovanej návštevy;

Английский

a) at the consulate of one of the Member States of destination of the envisaged visit,

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Sezónni robotníci sa musia hlásiť aj na španielskom konzulárnom úrade v krajine pôvodu do jedného mesiaca po svojom návrate.

Английский

Seasonal workers are also required to present themselves at the Spanish Consular office in their country of origin within one month of their return.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

b) na konzulárnom úrade členského štát prvého vstupu, ak nie je možné použiť písm. a);

Английский

b) at the consulate of the Member State of first entry, if point a) is not applicable,

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Členské štáty oznámia Komisii, akým spôsobom plánujú organizovať postupy týkajúce sa žiadostí na každom konzulárnom úrade.

Английский

Member States shall notify to the Commission how they intend to organise the procedures relating to applications in each consular location.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

riadiť udeľovanie termínov na osobný pohovor na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade alebo s externým poskytovateľom služieb;

Английский

managing the appointments for personal appearance at the diplomatic mission or consular post or at the external service provider;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Doposiaľ platí všeobecné pravidlo, že žiadosť o vízum by sa mala podať osobne na konzulárnom úrade alebo u externého poskytovateľa služieb.

Английский

So far, the general rule has been that a visa application should be lodged in person at a consulate or an ESP.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Dotknuté členské štáty v prípade pochybností umožnia na konzulárnom úrade overenie odtlačkov prstov, ktoré odobral externý poskytovateľ služieb.

Английский

The Member State(s) concerned shall, where there is any doubt, provide for the possibility of verifying at the consulate fingerprints which have been taken by the external service provider.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

c) vo všetkých ostatných prípadoch na konzulárnom úrade ktoréhokoľvek členského štátu, ktorý je v dotknutej krajine prítomný.

Английский

c) in all other cases at the consulate of any of the Member States that are present in the country concerned.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Môžu rozhodnúť, že v určitých tretích štátoch sa žiadosti o vízum alebo žiadosti o konkrétny typ víza musia podať na stálom konzulárnom úrade alebo diplomatickej misii štátu, ktorý je hlavným cieľom cesty.

Английский

They may decide that in certain third States visa applications or applications for a particular kind of visa must be made at a permanent consular post or diplomatic mission of the State that is the main destination.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Každý štátny príslušník, ktorý podlieha vízovej povinnosti, bude musieť pri podaní žiadosti o vízum na konzulárnom úrade členského štátu poskytnúť svoje biometrické údaje na účely ich uloženia do vízového informačného systému a hraničné priechody budú vybavené príslušným zariadením, ktoré bude umožňovať overenie totožnosti držiteľa víza na základe týchto údajov.

Английский

All third country nationals requiring visas will have to provide their biometric data when applying for a visa at a Member State's consular post for the Visa Information System, and border crossing points will be equipped with the necessary equipment to allow for the verification of the identity of the visa holder on the basis of that data.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Pripomínajúc, že členský štát, ktorý vydáva zápis v zmysle článku 99 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda [článok 36 rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)], by mal byť informovaný o tom, či daná osoba podala žiadosť o udelenie víza na diplomatickom zastúpení alebo konzulárnom úrade iného členského štátu.

Английский

Recalling that a Member State that issues an alert under Article 99 of the Convention implementing the Schengen Agreement (Article 36 of Council Decision 2007/533/JHA of 12 June 2007 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)) needs to know if the individual in question has applied for a visa at a diplomatic mission or consular post of another Member State.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Konzulárny úrad príslušného členského štátu preskúma a rozhodne o žiadosti podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý sa legálne zdržiava, ale nemá pobyt v jeho jurisdikcii, a to v prípade, ak žiadateľ odôvodnil podanie žiadosti na tomto konzulárnom úrade.

Английский

A consulate of the competent Member State shall examine and decide on an application lodged by a third-country national legally present but not residing in its jurisdiction, if the applicant has provided justification for lodging the application at that consulate.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Napríklad pri odoberaní odtlačkov prstov na konzulárnom úrade jedného členského štátu so špecifickým vybavením je veľmi dôležité, aby tieto odtlačky prstov mohli byť porovnané prostredníctvom systému VIS s tými, ktoré boli odobrané na hraničnom priechode iného členského štátu pomocou iného typu vybavenia.

Английский

For example, when fingerprints are collected at a consulate of one Member State with specific equipment, it is of crucial importance that these prints can be matched through VIS at a border post of another Member State, using equipment of another type.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK