Спросить у Google

Вы искали: nespravodlivosťou (Словацкий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Словацкий

Английский

Информация

Словацкий

Prípady nesprávnych úradných postupov súvisia s nedostatkom transparentnosti, nespravodlivosťou, zneužívaním právomocí, právnymi omylmi atď.

Английский

Cases of maladministration relate to lack of transparency, unfairness, abuse of power, legal error and so on.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

V Izraeli protesty upozornili na široko prevládajúce obavy v súvislosti so sociálnou nespravodlivosťou a čoraz nerovnomernejším rozdelením bohatstva.

Английский

In Israel, protests highlighted widespread concerns about social justice and growing inequality in the distribution of wealth.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Musíme sa zaoberať medzinárodnou, politickou a hospodárskou nespravodlivosťou, ktorú niektorí demagógovia využívajú na to, aby sa napojili na túžbu mladých ľudí po spravodlivosti.

Английский

We must address the international, political and economic injustices which certain demagogues are using to tap into a youthful hunger for justice.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

Za týchto okolnosti je prijatie návrhu na umožnenie dodatočného okysľovania ovocných štiav, vrátane jablkovej šťavy, kyselinou citrónovou obrovskou nespravodlivosťou a úderom pre európskych pestovateľov ovocia.

Английский

In these circumstances, acceptance of the proposal to allow additional acidification of fruit juices, including apple juice, with citric acid would be a huge injustice and a blow to the European fruit farming sector.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

Verejné účty by mali byť vyvážené v súlade s hospodárskym rastom. Je tiež potrebné skoncovať so závažnou nespravodlivosťou v súvislosti s rozdeľovaním bohatstva, ktorá je jadrom tejto krízy.

Английский

Public accounts should be balanced in line with economic growth, while putting an end to the serious injustices surrounding the distribution of wealth that is at the heart of this crisis.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

Týmto spôsobom osoba, ktorá je bezprostrednou obeťou diskriminácie, nielen sama trpí nespravodlivosťou, ale stáva sa tiež prostriedkom narušenia dôstojnosti osoby, ktorá patrí do problematickej kategórie.

Английский

In this way, the person who is the immediate victim of discrimination not only suffers a wrong himself, but also becomes the means through which the dignity of the person belonging to a suspect classification is undermined.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Prisťahovalectvo uchádzačov o prácu je dvojnásobnou nespravodlivosťou: okráda krajinu pôvodu o kvalifikácie, za ktoré zaplatila, kým v hostiteľskej krajine decimuje trh práce a berie pracovné príležitosti miestnym nezamestnaným osobám.

Английский

Immigration by job seekers is a double injustice: it robs the country of origin of the skills that it has paid for, while in the host country it drags the labour market down and takes job opportunities from the locally unemployed.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

Som presvedčená, že Európsky parlament, ak chce, aby ho krajiny AKT považovali za inštitúciu podporujúcu demokraciu, nemôže zatvárať oči pred nespravodlivosťou, ktorú tak často zažívajú ženy v týchto regiónoch.

Английский

I believe that if the European Parliament wishes the ACP countries to perceive it as an institution promoting democracy, it cannot turn a blind eye to the injustices so often experienced by women in those regions.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

Cieľom dohovoru je dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou zaručiť stranám, že vec budú prejednávať iba súdy zvolené týmito stranami a výsledný rozsudok bude uznávaný a vykonaný v zahraničí, a potrebou umožniť štátom uskutočniť určité aspekty ich verejného poriadku súvisiace najmä s ochranou slabších strán, ochranou pred závažnou nespravodlivosťou v osobitných situáciách a zárukou rešpektovať určité dôvody na výlučnú súdnu právomoc štátov.

Английский

The Convention seeks to achieve a balance between (i) the need to guarantee to the parties that only the courts chosen by them will hear the case and that the resulting judgment will be recognised and enforced abroad, and (ii) the need to allow States to pursue some aspects of their public policy related in particular to protection of weaker parties, protection against serious unfairness in particular situations and guaranteed respect for some grounds of exclusive jurisdiction of States.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Словацкий

Na druhej strane, odmietame byť obeťami, my žijeme svoj život a prežívame našu sexualitu a my rozhodujeme o tom, v akej spoločnosti chceme žiť: v spoločnosti, ktorá dokáže riešiť a vyriešiť problém diskriminácie, ktorá dokáže skoncovať s nespravodlivosťou, násilím a militarizovaným duševným rozpoložením.

Английский

On the contrary, we refuse to be victims and are protagonists of our lives and our sexuality and it is we who decide on the type of society in which we want to live: a society able to tackle and put an end to discrimination, injustice, violence and the militarisation of states and minds.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

Domnievam sa, že to, čo nás v tejto rozprave spája, je jednoduché: je to obrana našich občanov; fakt, na ktorom sa všetci zhodneme, že musíme strážiť práva našich občanov; to, že slúžime ako ich štít a že keď sa stretnú s nespravodlivosťou orgánov a s nesprávnymi byrokratickými postupmi, nemusia sa cítiť opustení.

Английский

I believe that what unites us in this debate is simple: it is the defence of our citizens, the fact that we can all agree that we must stand guard over our citizens' rights; that we act as their shield, and that when they find themselves having to deal with unfair authorities and unjust bureaucratic procedures, they should not be made to feel abandoned.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Словацкий

Sú na to rôzne dôvody: po prvé preto, že odmietame prijať rozšírené obchádzanie tejto zásady, o čom svedčia všetky štatistiky, a po druhé preto, lebo veríme, že si jednoznačne musíme poradiť s obrovskou nespravodlivosťou, ktorou trpia ženy vo všetkých krajinách Európskej únie a vo všetkých povolaniach na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach, a dnes je jasné, že nástroje, ktoré na to máme, nepostačujú, inak by sme za taký dlhý čas tento trend určite úspešne zvrátili.

Английский

There are many reasons: firstly because we refuse to accept its widespread non-application, to which all the statistics bear witness, and secondly because we believe that the extreme injustice suffered by women in all countries of the European Union and in all professions, at all levels and in all sectors absolutely must be tackled, and it is in fact obvious that the instruments we possess will not suffice for this, otherwise after all this time we would surely have succeeded in reversing this trend.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK